Konkurs na esej wschodoznawczy "MÓJ OBRAZ WSCHODU"
2018-03-07

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem na esej wschodoznawczy pt. 

"Mój obraz wschodu"

|| Regulamin - (pobierz) ||

|| Formularz zgłoszeniowy - (pobierz) ||

 

Więcej...
Finaliści konkursu "Zostań wschodoznawcą"
2018-02-28

Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie Państwo link
do listy zawierającej nazwiska 11-stu finalistów I etapu

Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej
„Zostań Wschodoznawcą”
Niepodległość 1918 – nie tylko Polska…

 

 || Lista do pobrania w PDF ||

 

II etap (finałowy) odbędzie się 16 kwietnia 2017 r. w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję Egaminacyjną temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu.

Oprócz prezentacji typowo historycznych, zapraszamy też do przedstawienia tematów dotyczących refleksji wydarzeń 1918-1921 w kulturze i pamięci historycznej aż po współczesność (literatura, film, pomniki itd.).Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów Konkursu – redakcję dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” i Wydawnictwo Czarne.

Więcej...
Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2017/2018
2018-02-21


Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2017/2018


 

Plan zajęć dla I roku studiów licencjackich: POBIERZ

Plan zajęć dla II roku studiów licencjackich: POBIERZ

Plan zajęć dla III roku studiów licencjackich: POBIERZ

 

***

 

Plan zajęć dla I roku SUM: POBIERZ

Plan zajęć dla II roku SUM: POBIERZ

 


 Aktualizacja: 20.02.2018

 

 

 

Więcej...
Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej pt. „Zostań Wschodoznawcą” | Niepodległość 1918 – nie tylko Polska…
2017-12-07

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu 

serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 

VII edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie  i Azji Środkowej 

„Zostań Wschodoznawcą”

 

Tytuł tegorocznej edycji:

Niepodległość 1918 – nie tylko Polska…

 

 

Sto lat temu…

 • 20 listopada 1917 – Ukraińska Centralna Rada wydaje III Uniwersał, ustanawiający Ukraińską Republikę Ludową jako część Republiki Rosyjskiej - przyszłej federacji demokratycznych państw równoprawnych narodów. Pierwszym premierem Ukrainy zostaje Wołodymyr Wynnyczenko.

 • 15 grudnia 1917 – Rada Krajowa Besarabii (Sfatul Țării) proklamuje Mołdawską Republikę Demokratyczną jako część przyszłej Demokratycznej Federacyjnej Republiki Rosyjskiej.

 • 22 stycznia 1918 - Ukraińska Centralna Rada wydaje IV Uniwersał, ustanawiający pełną niepodległość i suwerenność Ukraińskiej Republiki Ludowej.

 • 6 lutego 1918 – Sfatul Țării ogłasza pełną niepodległość i suwerenność Mołdawskiej Republiki Demokratycznej.

 • 16 lutego 1918 – Rada Litwy (Lietuvos Taryba) ogłasza Akt Niepodległości Litwy.

 • 24 lutego 1918 – Estoński Komitet Ocalenia (Eestimaa Päästmise Komitee) ogłasza Akt Niepodległości Estonii. Powstaje Tymczasowy Rząd Estonii z premierem Konstantinem Pätsem na czele.

 • 9 marca 1918 – Komitet Wykonawczy I Zjazdu Wszechbiałoruskiego proklamuje Białoruską Republikę Ludową.

 • 25 marca 1918 – Rada Białoruskiej Republiki Ludowej ogłasza niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej.

 • 9 kwietnia 1918 - Sfatul Țării uchwala przyłączenie Mołdawskiej Republiki Demokratycznej do Królestwa Rumunii.

 • 28 października 1918 – w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna.

 • 1 listopada 1918 – Ukraińska Rada Narodowa obejmuje władzę we Lwowie. Początek walk polsko-ukraińskich o Lwów i Galicję Wschodnią.

 • 7 listopada 1918 – w Lublinie powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego

 • 11 listopada 1918 – powstaje pierwszy rząd niepodległej Litwy z premierem Augustinasem Voldemarasem na czele.

 • 11 listopada 1918 – Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu

 • 14 listopada 1918 – Rada Regencyjna przekazuje pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu

 • 18 listopada 1918 – Rada Ludowa Łotwy (Latvijas Tautas padome) ogłasza Akt Niepodległości Łotwy. Głową państwa zostaje Jānis Čakste, a szefem Rządu Tymczasowego – Kārlis Ulmanis.

 • 27 grudnia 1918 – wybucha Powstanie Wielkopolskie…


W latach 1917-1918 rozpadło się Imperium Rosyjskie i Monarchia Austro-Węgierska. Na ich miejscu zaczęły powstawać państwa narodowe narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Ustanowienie granic zadowalających wszystkich w nowej rzeczywistości nie było jednak możliwe – między niektórymi z nowych państw doszło do konfliktów o granice. Ponadto, w Rosji trwała wojna domowa między reżimem bolszewickim a ruchem białych. Bolszewicy deklaratywnie uznawali prawo narodów do samostanowienia, ale faktycznie narzucali im siłą swój reżim, biali zaś walczyli o odbudowę „Jednej Niepodzielnej Rosji”, nie uznając w ogóle aspiracji nie-Rosjan. W latach 1918-1921 narody Europy Wschodniej walczyły więc między sobą, a także z Armią Czerwoną i siłami białych.

Ostatecznie, Litwa, Łotwa i Estonia, podobnie jak Polska, zdołały obronić i utrwalić swą niepodległość na dwie dekady. Ukraina i Białoruś już w 1920 znalazły się pod władzą sowiecką, a od 1922 – w składzie Związku Sowieckiego. W 1939 roku Polska została najechana przez III Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki, na kilka lat znalazła się pod okupacją, a po II wojnie światowej – w sowieckiej strefie wpływów. W 1940 roku Litwa, Łotwa i Estonia zostały przemocą wcielone do Związku Sowieckiego. W 1989 roku Polska odzyskała suwerenność. Wiosną 1991 roku trzy państwa bałtyckie proklamowały przywrócenie niepodległości. Nieudany pucz sierpniowy w Moskwie w 1991 spowodował, że niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii stała się faktycznie możliwa i została uznana przez społeczność międzynarodową. Również w sierpniu 1991 niepodległość ogłosiły Ukraina, Białoruś i Mołdawia.

***

Mamy nadzieję, że zbliżająca się setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stanie się okazją do refleksji także na temat całego regionu, w tym dróg do niepodległości państw z którymi Polska sąsiaduje na wschodzie i współpracuje w ramach Unii Europejskiej lub Partnerstwa Wschodniego.Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej dotyczyć będzie dążeń niepodległościowych Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w latach 1918-1921, oraz polskiego aspektu ich historii w tych latach – walk o granice, ale i sojuszy (wizje polskiej polityki wschodniej, wojna polsko-ukraińska o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, konflikty o przynależność Wilna, wojna polsko-bolszewicka 1920, sojusz Piłsudski-Petlura 1920)


Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap  (5 lutego 2018 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą  otwarte i zamknięte pytania dotyczące historii Europy Wschodniej (Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia) w latach 1917-1921, w tym dotyczące stosunków Polski z tymi państwami. Na podstawie testu Komisja Egzaminacyjna wyłoni 10 finalistów Konkursu.

 • II etap (finałowy)  - 16 kwietnia 2017 r. odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję Egaminacyjną temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu – oprócz prezentacji typowo historycznych, zapraszamy też do przedstawienia tematów dotyczących refleksji wydarzeń 1918-1921 w kulturze i pamięci historycznej aż po współczesność (literatura, film, pomniki itd.).Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów Konkursu – redakcję dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” i Wydawnictwo Czarne. 

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać na adres mailowy koordynatora VII edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej mgr Anny Kuleszewicz: anna.kuleszewicz@amu.edu.pl  w terminie  do 10 stycznia 2018 r.

Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz Instrukcja dla Nauczyciela znajdują się na stronie internetowej Instytutu Wschodniego UAM: www.iw.amu.edu.pl

Zgłoszenia (w dokumencie Word) przesyła nauczyciel – opiekun uczestnika konkursu. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, klasa, pełna nazwa i adres szkoły oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe nauczyciela koordynującego.

Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja po raz trzeci odbędzie się w nowej siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w Campusie Morasko.  Finaliści będą mieli możliwość zwiedzić nowy budynek i już teraz poczuć się jak studenci Instytutu Wschodniego UAM.


Czekamy na Was!


Komitet Główny Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie  i Azji Środkowej  „Zostań Wschodoznawcą” edycji2017/2018

 • prof. UAM dr hab. Marek Figura
 • dr hab. Grzegorz Skrukwa
 • dr Karolina Polasik-Wrzosekdr Tomasz Nakoneczny
 • mgr Anna Kuleszewiczmgr Monika Piosik
 • mgr Joanna Jagodzińska 


Informacja o tegorocznej edycji w formacie doc. do pobrania TUTAJ

Plakat do pobrania TUTAJ

Instrukcja dla nauczyciela do pobrania TUTAJWięcej...
Революция 2.0. Радикальная мифология в консервативную эпоху
2017-11-20

Instytut Wschodni UAM

zaprasza na wykład

dr Oksany Golovashiny  

(Tambowski Uniwersytet Państwowy)

pt. "Революция 2.0. Радикальная мифология в консервативную эпоху"


Data: czwartek 23 listopada
Godzina: 12.30 
Miejsce:  s. 3.130  (Wydział Historyczny UAM, Umultowska 89d)

Spotkanie odbędzie w języku rosyjskim 


Więcej...
Sytuacja w przestrzeni medialnej Ukrainy – ile jest wolności słowa?
2017-11-13

Dyrekcja Instytutu Wschodniego

zaprasza na wykład

p.t.:   

 

Sytuacja w przestrzeni medialnej Ukrainy 

– ile jest wolności słowa?   
 

  który wygłosi 

dr Roman Kabaczij

(Instytut Masowej Informacji w Kijowie)


Instytut Masowej Informacji to działająca od 1995 w Kijowie niezależna organizacja pozarządowa monitorująca wolność prasy    

  


Dr Roman Kabaczij to absolwent Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były redaktor działu historycznego tygodnika „Ukrajinśkyj Tyżdeń”      

 


Data: Poniedziałek 20 listopada 2017    
Godzina:  godz. 12.30 
Miejsce:  sala 3.130 Instytut Wschodni – Collegium Historicum ul. Umultowska 89D II piętro

Więcej...
Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018
2017-10-12

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

(kliknij by otworzyć/pobrać


Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2017
Więcej...
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: KAUKAZ | Historia, Przemiany, Perspektywy
2017-10-10


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

KAUKAZ

Historia, Przemiany, Perspektywy 


Rzeszów, 12-13.10.2017 r. 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką kaukaską do Rzeszowa. Będzie to już kolejne spotkanie międzynarodowego grona badaczy Kaukazu, którego idea narodziła się w wyniku współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje okres od starożytności do czasów najnowszych. Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących Regionu Kaukazu oraz stworzenie warunków do dyskusji i wymiany poglądów międzynarodowego grona badaczy. Mamy również nadzieję, że jednymz rezultatów spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz rozwijanie współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi z Polski i Kaukazu. 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, specjalistów, badaczy, doktorantów i studentów zajmujących się wskazaną problematyką pochodzących z Polski i innych państw, w szczególności z obszaru Kaukazu, jak również przedstawicieli polonii z rejonu Kaukazu oraz narodów kaukaskich w Polsce. 

Obrady będą prowadzone w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Efektem konferencji będzie publikacja naukowa.Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Prof. Aram Simonyan – Rektor Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego
 • Prof. dr hab.  Marek Koziorowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz – Dyrektor Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania
 • Prof. dr hab. Andrzej Bonusiak – Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Żarna – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiegow Oświęcimiu
 • Prof. Nikolaj Sudawcow – Północno-Kaukaski Federalny Uniwersytet w Stawropolu
 • Prof. Maria Filina – Tbiliski Uniwersytet Państwowy
 • Prof. Walerii Dzidzojew – Północno-Osetyjski Państwowy Uniwersytet im. K.L. Chetagurowa we Władykaukazie
 • Prof. Aleksander Markarow – Erywański Uniwersytet Państwowy
 • Prof. Ketevan Khutsishvili – Tbiliski Uniwersytet Państwowy
 • Prof. Azad Rzajew – Bakijski Uniwersytet Państwowy
 • Prof. Seifulla Rashydov – Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy
 • Prof. dr hab. Waldemar Rezmer – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Wadim Zadunajski – Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie
 • Prof. Dagmara Masłowa – Państwowy Lingwistyczny Uniwersytet w Piatigorsku
 • Prof. dr hab. Joachim Diec – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Witalij Górecki – Kulturalno-Narodowe Centrum Związek Polaków Republiki Kabardo-Bałkarskiej "Przyjaźń"

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz Popek
 • Dagmara Moskwa
 • Aleksander Bogolubow
 • Mariusz Marszewski
 • Klaudia Ordzowiały – Grzegorczyk
 • Stanisława Budzisz – Cysewska
 • Justyna Olędzka
 • Damian Knutel
 • Aleksander Korczak Sielicki
 • Szymon Sojka

 

 


Więcej...
Zapisy na przedmioty w systemie USOS
2017-10-03

Zapisy na przedmioty w systemie USOS dla studentów I roku licencjatu będą możliwe od środy 4 października 2017.

 

Więcej...
Zajęcia z dr. Alieksiejem Wasiliewem rozpoczną się od dnia 23 października 2017.
2017-10-03

Zajęcia z visiting professor dr. Alieksiejem Wasiliewem, tj.

 • Religie i systemy światopoglądowe… (I rok lic.)
 • Współczesna kultura krajów… (II rok lic.)

 rozpoczną się od dnia 23 października 2017.

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.