Nekrolog
2014-12-19

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki i współpracownicy

mgr Katarzyny Giepardy

Mężowi i Synowi składamy szczere wyrazy współczucia

Dziekan Wydziału Historycznego Dyrekcja, pracownicy, doktoranci i studenci
Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 


Mgr Katarzyna Gieparda pracowała w Instytucie Wschodnim od jego samych początków, zatrudniona w 1992 przez pierwszego Dyrektora prof. Jacka Leońskiego jako pracownik naukowo-techniczny, przez ponad 20 lat kierowała sekretariatem Instytutu. Była osobą o wielkiej kompetencji, mądrości życiowej i życzliwości dla ludzi. 

Będzie nam Jej ogromnie brakowało.

Więcej...
Terminy egzaminów i zaliczeń w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej
2014-11-27

Terminy egzaminów i zaliczeń
w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej  

dla studentów Wschodoznawstwa (studia licencjackie oraz magisterskie)
rok akademicki 2014/2015

ŚCIĄGNIJ HARMONOGRAM

Więcej...
II. Konferencja Naukowa pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0
2014-11-15

Szanowni Państwo,

mam przyjemność, w imieniu własnym, Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Pana Kazimierza Jaroszka oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka, zaprosić do udziału w II. Konferencji Naukowej pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r.

Konferencja adresowana jest do badaczy reprezentujących różne dziedziny historii i archiwistyki, zajmujących się dziejami Polski i Białorusi, stosunkami polsko-białoruskimi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, badaniami nad kulturą i społeczeństwem obu krajów. Jest kontynuacją pierwszej edycji, która miała miejsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 r. Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań i projektów historyczno-archiwalnych, dotyczących rejestracji i gromadzenia źródeł do historii obu krajów.

Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół stanu wiedzy o źródłach do dziejów Polski i Białorusi w zasobach instytucji pamięci obu krajów, oraz także potrzeb i postulatów Badawczych w tym zakresie. Podjęte też będą kwestie archiwów społecznych, gromadzących dokumenty życia społecznego.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, pomysłów i zainteresowań naukowych pomiędzy historykami i archiwistami polskimi i białoruskimi, prowadzącymi badania w różnych ośrodkach zarówno w Polsce i Białorusi,  jak i w innych krajach.

Wystąpienia będą prezentowane w języku prelegentów, bez tłumaczenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Kiliszek z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w terminie do 20 listopada br., pod adresem mailowym: kkiliszek@archiwa.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM
Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz


Pobierz program konferencji

Więcej...
Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
2014-10-29


W dniach 20 - 21  listopada  2014 r.
odbędzie się 
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna
pod tytułem:

"Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków.
Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
"


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (PDF) 
(zaktualizowany 19 listopada)


Organizator: Instytut Wschodni, Wydział Historyczny UAM

Miejsce obrad konferencji: Sala im. J. Lubrańskiego i Sala Senatu w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1 i sala 118 w Collegium Historicum UAM przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu

Uroczysta inauguracja  konferencji rozpocznie się o godzinie 09:00 w Collegium Minus w Sali. J. Lubrańskiego (tzw. Mała  Aula UAM).


Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa Ewy Cichockiej  i Magdy Pannert pt. DZIEŃ, ZMIERZCH I NOC - rzeźby Igora Mitoraja w  Agrigento.

Otwarcie  wystawy odbędzie  się w  pierwszym dniu  konferencji podczas pierwszej  sesji plenarnej w  godzinach 09:30 - 10:45. Wystawa będzie prezentowana w holu Collegium Minus i potrwa do 01. grudnia 2014 r.

Celem konferencji jest uchwycenie emigracyjnych dróg Polaków i zachowanych śladów ich obecności, dokonanie analizy tychże emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych bądź będących w trakcie prowadzenia badań dotyczących kulturowej (w szerokim rozumieniu) obecności Polaków i Polonii w społeczeństwach, w których przyszło im realizować swe życiowe spełnienie się, wraz z uchwyceniem roli polskiego duszpasterstwa emigracyjnego jako posłudze sakramentów podtrzymaniu kulturowości cywilizacyjnej Polaków na wychodźstwie lub wspólnotach polonijnych – w szeroko rozumianej ich integracji.

W szczególności chodzi o określenie, ustalenie bądź rozpoznanie:
• jakie są to emigracyjne szlaki Polaków; jak one przebiegły, czym były warunkowane, jakie determinizmy spowodowały dramat rozstania z Polską, Rzeczpospolitą;
• jak ukształtowały się emigracyjne obecności Polaków i Polonii w kulturach społeczności bądź społeczeństw tego samego matecznika cywilizacyjnego lub poza nim; jaką dominującą cechę przybrały one, za pomocą której możliwe byłoby dokonanie charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej itd.;
• w jakim stopniu kulturowość Polaków, a nawet cywilizacyjność polska, naznaczona tkwieniem w Slaviae occidentalis, pozwoliła im na wniesienie w środowiska społeczeństw i państwowości innych kultur: zachodnioeuropejskich i wschodnio-europejskich, a także pozazachodnioeuropejskich i pozawschodnioeuropejskich, niepowtarzalnej obecności emigracyjnej – polonijnej; jakie cechy bądź jaką charakterystykę owa obecność przejawiła w różnych społeczeństwach;
• jaki wpływ na postawy kulturowe tychże społeczeństw wywarły owe kulturowe implamentacje Polonii;
• jak różne rodzaje tożsamości kolektywnej krajów docelowej emigracji bądź repatriacji wpłynęły na kształt tejże polonijnej obecności; jakie nabyła specyficzne cechy w zależności od krajów, ich kultur, systemów gospodarczych itd.
• jakie pozostały świadectwa (piśmiennicze i inne) po tychże obecnościach; jakie ukazuje one nieznane losy i wkład Polaków lub polonijnych wspólnot w określone lokalne kulturowości; jaki nieznany badawczo świat kulturowy człowieczego spełnienia się w jestestwie ukazuje się w treści tychże świadectw;
• jaka okazała się i zarazem jest rola polskiego duszpasterstwa emigracyjnego w twórczym kształtowaniu tychże obecności Polonii; na czym polega fenomen polskiej kultury katolickiej w środowisku polonijnym.W tym kontekście może zostać badawczo uchwycony i zanalizowany problem roli polityki w procesach emigracyjnych, a równolegle wpływ procesów emigracyjnych na zmiany polityki oraz kultury politycznej, kultury masowej i wysokiej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, na ile emigracyjności ludzkie wymuszają określone zmiany polityczne i kulturowe, a jeśli tak – to, jakie.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w  konferencji
W imieniu Komitetu Naukowego
ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki 

Więcej...
Konferencja: W cieniu walczących imperiów
2014-10-14

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

"W cieniu walczących imperiów. 
Europa Wschodnia w
I wojnie światowej"

Termin: 16-17 października 2014 r.

 


pobierz program konferencji (PDF)

Więcej...
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE
2014-09-26

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA LICENCJACKIE ORAZ MAGISTERSKIE
STUDIA WSCHODOZNAWCZE


III nabór na studia licencjackie na kierunku wschodoznawstwo trwa do 6 października 2014.

Do 6 października należy przypisać opłatę natomiast do 8 października należy złożyć dokumenty.


II nabór na studia magisterskie na kierunku wschodoznawstwo trwa do 6 października 2014.

Do tej daty należy przypisac opłatę i złożyć dokumenty.

Więcej...
DZIEŃ STUDENTA I ROKU
2014-09-23


DZIEŃ STUDENTA I ROKU

WYDZIAŁ HISTORYCZNY 30.09.2014 (wtorek)

Studenci I roku wszystkich kierunków Wydzialu Historycznego Inauguracja roku a kademickiego 2014/2015 30.09.2014r. godzina 9.00Aula UAM ul. Wieniawskiego 1

Informacje o zapisach na zajęcia z wychowania fizycznego można uzyskać na stronie: https://wf.amu.edu.pl, szczegółowych informacji będą udzielać pracownicy Studium Wychowania Fizycznego w czasie spotkania w Instytutach 01.10.2014r.

SPOTKANIA W DZIEKANATACH I INSTYTUTACH

Collegium Historicum, ul. Św.Marcin 01.10.2014 (środa)

Spotkania w dziekanatach w celu podpisania umów studenckich i odebrania legitymacji studenckich odbędą się w godzinach od 9.00 do 15.00 (szczegółowe terminy spotkań dla poszczególnych kierunków dostępne będą we wrześniu na stronie internetowej Wydziału Historycznego;

wzór umowy studenckiej do wglądu dostępny jest na stronie:
http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/druki-do-pobrania

SPOTKANIA W INSTYTUTACH
01.10.2014 (środa)
godz. 15.00 

Wschodoznawstwo

Adres: Collegium Hipolita Cegielskiego. ul. 28 czerwca 1956 nr198

Miejsce: sala 414 Pozostałe kierunki:
Adres: Collegium Historicum, ul. Św.Marcin 78

 • Archeologia sala 118
 • Etnologia sala im. J. Burszty
 • Historia sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia - specjalność myśl i kultura  polityczna sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia - specjalność nauczycielska - sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia - specjalność mediewistyka - sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia - specjalność socjoekonomika sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia - specjalność historia wojskowości sala im. H. Łowmiańskiego
 • Historia sztuki sala 331
 • Muzykologia sala 223Więcej...
Rekrutacja 2014/2015
2014-07-01

Rekrutacja 2014/2015
(II nabór)

Schemat postępowania rekrutacyjnego
Szczegółowe
zasady rekrutacji

Galeria
zdjęć


Uprzejmie informujemy, że rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez scentralizowany uniwersytecki system rekrutacyjny.
W celu rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz złożenia dokumentów prosimy o kliknięcie w jeden z poniższych linków:

Rekrutacja na studia Wschodoznawcze I stopnia (licencjat) (2014/2015)

Rekrutacja na studia Wschodoznawcze II stopnia (magisterskie) (2014/2015)


Przypominamy, że ostatni dzień zapisów na kierunek oraz ostatni dzień dla przypisania opłaty rekrutacyjnej upływa

Dla studiów I stopnia - 15 września 2014

Dla studiów II stopnia - 12 września 2014 


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

dr Karoliną Polasik-Wrzosek 

e-mail: karolina.polasik@gmail.com

tel: 519-106-815 


 Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką informacyjną dot. kierunku "Wschodoznawstwo", która dostępna jest TUTAJ 


Jednocześnie zapraszamy serdecznie do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego poświęconego kierunkowi "Wschodoznawstwo"

 
Więcej...
Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej
2014-06-05

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z najnowszą publikacją dr Marty Studennej-Skrukwy
"Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej"

Marta Studenna-Skrukwa

Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej

Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Poznań 2014

Ukrai%u0144ski Donbas

"W centrum zainteresowań Autorki (...) znalazła się kultura górnicza Donbasu, która zarówno na poziomie kultury niskiej, jak i wysokiej jest przedstawiana. W ujęciu chronologicznym Autorka przedstawia ewolucję kulturowego oblicza kraju – rozpoczynając od II połowy XIX wieku, kiedy Donbas symbolizowała „kultura barakowa”, poprzez epokę radziecką, w czasach której górniczy region przedstawiany był jako swego rodzaju „witryna socjalizmu”, aż po ostatnie dwudziestolecie, kiedy doniecki region charakteryzowało dramatyczne zróżnicowanie społeczne i rosnąca nostalgia za sowiecką przeszłością. Podkreślić trzeba, że skomplikowany materiał analityczny zaprezentowany w tym rozdziale, Autorka umiejętnie ilustruje materiałem folklorystycznym, co pozwala poczuć koloryt i klimat regionu. Nadzwyczaj ważną cechą tego rozdziału są paralele i porównania rozwojowe między zjawiskami gospodarczymi i społeczno-kulturowymi Donbasu a miasteczkami górniczymi polskiego Śląska. Podkreślmy, że są to pierwsze w literaturze, tak szczegółowe zestawienia podobieństw obu regionów."

z recenzji
prof. dr hab. Witalija Telwaka 
Katedra Dawnej Historii Ukrainy i Specjalnych Dyscyplin Historycznych 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

 


Książka dostępna jest w sprzedaży internetowej m.in. w następujących księgarniach: Więcej...
Spotkanie z Andrzejem Szczytko
2014-06-03

Instytut Wschodni UAM zaprasza na spotkanie z:

Andrzejem Szczytko

aktorem i reżyserem teatralnym,
współpracownikiem Teatru im. Tarasa Szewczenki w Charkowie


Data: 4 czerwca (środa) o godzinie 16.30,
Miejsce: sala 414 Instytutu Wschodniego UAM przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198


Spotkanie będzie okazją do porozmawiania m.in. o ostatnich wydarzeniach na Ukrainie w perspektywie obserwacji i doświadczeń człowieka sztuki.


Andrzej Szczytko, ur. w 1955 r., aktor i reżyser, ostatnio wystawił w Poznaniu z zespołem charkowskiego Teatru im. Tarasa Szewczenki sztukę Ireneusza Iredyńskiego "żegnaj Judaszu". Absolwent łódzkiej Szkoły Filmowej oraz Wydziału Sztuki Dramatycznej na DePaul University w Chicago. Odtwórca ról w takich filmach jak „Pogranicze w ogniu”, „Ogniem i mieczem”, „Gdańsk 39”, „Kanclerz”, „Poznań 56”. Związany z licznymi teatrami, m.in. z Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Telewizji, a także z amerykańskimi i ukraińskimi instytucjami artystycznymi. Menedżer sztuki i organizator życia teatralnego, lektor w Polskim Radiu. Od roku 2012 jest stałym współpracownikiem – w charakterze reżysera – Teatru im. Tarasa Szewczenki w Charkowie

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.