Spotkanie ze Zbigniewem Pawlakiem
2015-03-19

Instytut Wschodni UAM zaprasza na spotkanie ze

Zbigniewem Pawlakiem

współautorem książki Biesłan - pęknięte miasto (Kraków 2014, Znak),
badaczem Azji Środkowej i Kaukazu


Czas:
24 marca o godzinie 9:45

Miejsce:
Instytut Wschodni UAM 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 
61-486 Poznań

Sala: 227

Więcej...
Polityka Wschodnia A.D. 2015
2015-03-17

Czy historia może się powtórzyć? – pytał w 1996 r. Jan Nowak Jeziorański w tytule swego artykułu dla „Gazety Wyborczej”. 

img

Legendarny „Kurier z Warszawy” pisał: „W ciągu dwustu lat Polska trzy razy przezywała targowicę. Musimy więc pamiętać, ze żadne sojusze nie obronią naszej niepodległości, jeśli sami nie zabezpieczymy się przed wrogiem wewnętrznym. Bo w Polsce drzemie gdzieś w ukryciu potencjalna piąta kolumna”. Tekst ten wywołał szeroką polemikę. Nowakowi-Jeziorańskiemu odpowiedzieli – w większości krytycznie – Jerzy Giedroyc, Andrzej Szczypiorski, Marcin Król, Jerzy Turowicz, Karol Modzelewski, Janusz Reykowski i ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Artykuł dotyczył przede wszystkim nie tyle polskiej piątej kolumny, co celów strategicznych polityki rosyjskiej i polskiej racji stanu.

Ten i inne teksty Jana Nowaka Jeziorańskiego, poświęcone polityce wschodniej ukazały się w wydanym niedawno przez Kolegium Europy Wschodniej tomie „Rzeczpospolita atlantycka” (2014, red. Zbigniew Rokita). Szczególną uwagę Nowak Jeziorański zwracał na Rosję, a sytuację Polski zawsze rozważał w kontekście sojuszu z USA, oraz relacji atlantyckich. Odrębne, mniejsze rozdziały książki dotyczą naszych stosunków z Białorusią, Ukrainą i Litwą. Co niezwykle ciekawe, to właśnie Białoruś wydawała się Jeziorańskiemu kluczowa w regionalnej układance geopolitycznej.

W tym roku mija 10 lat od śmierci redaktora naczelnego polskiej sekcji Radia Wolna Europa, a Polska od kilkunastu miesięcy znajduje się w zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej. Na ile jego myśl jest aktualna obecnie? Jakie wyzwania stoją przed polską polityką wschodnią, a przede wszystkim jakie są jej narzędzia i realne możliwości?

Wszystko to będzie przedmiotem dyskusji organizowanej przez EastWestInfo, która odbędzie się 26 marca 2015 r. o godzinie 18.00 w księgarni Bookowski (C.K. Zamek) w Poznaniu.

W dyskusji udział wezmą:

- Zbigniew Rokita (Nowa Europa Wschodnia), redaktor „Rzeczpospolitej atlantyckiej”
- Nina Nowakowska (Radio Merkury)
- dr Krzysztof Fedorowicz (Instytut Wschodni UAM)

Moderator: Piotr Oleksy

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, oraz zabrania głosu w dyskusji. Niezmiernie zachęcamy też do lektury „Rzeczpospolitej atlantyckiej”.

Więcej informacji na stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Partnerzy:

 • Instytut Wschodni UAM, 
 • Bookowski. Księgarnia w Zamku, 
 • Melody Hostel, 
 • Nowa Europa Wschodnia. 
Jan Nowak Jeziorański, "Rzeczpospolita atlantycka", red. Zbigniew Rokita, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 2014. 

Więcej...
Plan zajęć na semestr letnii dla wszystkich lat
2015-02-10

Plan zajęć dla wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich na rok akademicki:
2014/2015 (sem. letni)

 

POBIERZ

(jeden plik PDF)

 


Ostatnia ogólna aktualizacja planów:  26 lutego 2015
Podane powyżej plany mogą ulec zmianie!


Więcej...
Sakartvelo - Georgia – Грузия
2015-02-06

baner

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ


Sakartvelo - Georgia – Грузия

Cywilizacyjne wybory. Polityczne problemy. Gospodarcze wyzwania.


Termin:
11-12 czerwca 2015
Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Organizatorzy:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni, 
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Vostok,
 • Portal EastWest 
Gruzja jest pełna kontrastów. Jest krajem o wielowiekowych tradycjach, w którym zabytki wczesnośredniowiecznej architektury przeplatają się z eleganckimi kafejkami i butikami. Jednocześnie nowoczesna – jako pionier reform na Kaukazie Południowym i tradycyjna z dość konserwatywnym społeczeństwem. Prozachodnia w kontekście konsekwentnego zbliżania z Unią Europejską i NATO, ale z dwiema prowincjami o wyraźnie prorosyjskiej orientacji geopolitycznej. Jest państwem sukcesu, skutecznie likwidującym powszechny w krajach b. ZSRR problem korupcji oraz stwarzającym warunki dla rozwoju biznesu, choć nierzadko określana mianem „wioski potiomkinowskiej” skrywającej ubóstwo i bezrobocie. Ma ogromny potencjał turystyczny i znakomity wizerunek w świecie zachodnim mimo tego, że stosunkowo nie dawno przeszła regularną wojnę. Wreszcie, Gruzja jest krajem doskonałej kuchni i wybornego wina, krajem, w którym jak nieustannie powtarzamy, lubi się Polaków.

Planowana konferencja będzie okazją do przeanalizowania kształtu reform polityczno-ustrojowych realizowanych przez kolejne ekipy kierujące polityką wewnętrzną Gruzji od upadku ZSRR do rządów Gruzińskiego Marzenia, o pozycję Gruzji w rejonie Kaukazu Południowego oraz jej rolę w procesach integracji i dezintegracji zachodzących na obszarze postradzieckim. Z perspektywy czasu warto powtórnie rozpatrzyć osiągnięcia i zmarnowane szanse Rewolucji Róż. W związku z procesami zachodzącymi w ostatnim czasie na arenie międzynarodowej (aneksja Krymu, wojna w Donbasie, eskalacja napięcia na linii Zachód-Rosja, skutki sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję), szczególnej aktualności nabiera problem kierunku polityki zagranicznej uprawianej przez Gruzję oraz kwestia przyszłości Abchazji i Osetii Południowej. Warto także na nowo poruszyć aspekt kulturowocywilizacyjnej specyfiki Gruzji, a tym samym stawiać pytania o stereotypy dotyczące gruzińskiego społeczeństwa i żywe w nim mity.

Obszary dyskusji:

 1. Najnowsze dzieje polityczne Gruzji (od rozpadu ZSRR do chwili obecnej), podsumowania ważnych wydarzeń i procesów, prognozy i perspektywy w aspekcie politycznym i gospodarczym.
 2. Gruzja na Kaukazie – podobieństwa i różnice między Gruzją a kulturami państw sąsiednich.
 3. Wpływ imperiów, w szczególności Rosji i ZSRR na losy Gruzji.
 4. Gruzja na arenie międzynarodowej – stosunki z Polską, Unią Europejską i jej poszczególnymi krajami, USA oraz Rosją i innymi państwami obszaru postradzieckiego, Gruzja wobec pozostałych obszarów świata.
 5. Gruzja nieznana – płaszczyzny życia, procesy, zjawiska, ludzie, regiony- nieobecne lub słabo obecne w polskim dyskursie. 
Przewidywana liczba prelegentów: 15
Czas wystąpień: 20 minut
Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie bloków tematycznych.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowych oraz doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki współczesnej Gruzji. Elementem konferencji będą dwa panele eksperckie – poświęcone współczesnej kulturze gruzińskiej oraz najnowszym dziejom polityczno-społecznym Gruzji.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Piotr Kraszewski (przewodniczący), dr Karolina Polasik-Wrzosek, dr Grzegorz Skrukwa, dr Marta Studenna-Skrukwa (sekretarz), mgr Piotr Oleksy

Terminy:

 • 15 maja 2015 – zgłoszenie gotowości udziału w konferencji (formularz w załączeniu) oraz wygłoszenia referatu lub komunikatu 
 • 30 maja 2015 – dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok 63 2130 0004 2001 0578 8260 0001, dane do przelewu: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań, tytuł wpłaty: Konferencja – Gruzja (opłata obejmuje m.in. jeden nocleg, wyżywienie z uroczystą kolacją, materiały konferencyjne, możliwość publikacji) 
 • 11-12 czerwca 2015 – konferencja

Kontakt w sprawie konferencji:

dr Marta Studenna-Skrukwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań
tel. +48 61 829-29-84,
tel. kom. 608 410 626
e-mail: konferencja.sakartwelo@gmail.com

Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.iw.amu.edu.pl, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok www.wsvostok.pl, oraz na portalu East West www.eastwestinfo.eu.  


Więcej...
Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka
2015-01-24

Instytut Wschodni serdecznie poleca Państwa uwadze nową publikację monograficzną K.Całusa, M. Kosienkowskiego, P.Oleksego, J.Pieńkowskiego oraz R.Rajczyka wydaną przez EastWest Analytics

p.t. 

 „Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka”

Opracowanie to zostało przygotowane przez zespół polskich specjalistów ds. Naddniestrza i kompleksowo przybliża problematykę tego nieuznawanego państwa. Publikacja umożliwia rzetelne poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących historii, polityki, gospodarki i funkcjonowania Naddniestrza. Praca jest kierowana do osób, które w swej pracy lub życiu stykają się z tym „państwem” i pragną zrozumieć fenomen jego funkcjonowania: biznesmenów, dziennikarzy, podróżników, a przede wszystkim wykładowców i studentów.


Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie PDF klikając w odnośnik poniżej:

(ściągnij)


Więcej...
Godz. otwarcia sekratariatu 26.01.2015
2015-01-23


Szanowni Państwo!

W poniedziałek, 26 stycznia br. sekretariat będzie czynny od godz. 11:00.


Więcej...
Wykłady otwarte prof. Alieksieja Wasiliewa
2015-01-08

Instytut Wschodni UAM serdecznie zaprasza na wykłady otwarte

prof. Alieksieja Wasiliewa

z Rosyjskiego Państwowego Instytutu Humanistycznego, stypendysty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu:

 • 12.01.2015, godzina 9.45: Wkład polskiej i rosyjskiej nauki w rozwój badań pamięci zbiorowej
 • 13.01.2015, godzina 9.45: Polityka historyczna Rosji: okres postradziecki

Wykłady odbędą się w sali 414 Collegium Cegielskiego

Więcej...
LISTA FINALISTÓW
2014-12-20


LISTA FINALISTÓW IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O EUROPIE WSCHODNIEJ, AZJI ŚRODKOWEJ, SYBERII I KAUKAZIE  „ZOSTAŃ WSCHODOZNAWCĄ” 2014/2015 

1. Kamil Dunaj III LO im. C.K. Norwida w Koninie

2. Mieszko Pińczewski Liceum i Gimnazjum im. S. Staszica w Pleszewie

3. Tomasz Olejniczak IX LO im. K. Libelta w Poznaniu

4. Jakub Andrzejewski I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

5. Batosz Woźny I LO w Lesznie

6. Wośkowiak Kacper I LO im. O. Kolberga w Kościanie

7. Kacper Walkowiak II LO im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

8. Karolina Ziętek II LO im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

9. Wojciech Nowak II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie

10. Mikołaj Majsner LO im. J. Wybickiego w Śremie      


Serdecznie gratulujemy!

Więcej...
Nekrolog
2014-12-29

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki i współpracownicy

mgr Katarzyny Giepardy

Mężowi i Synowi składamy szczere wyrazy współczucia

Dziekan Wydziału Historycznego Dyrekcja, pracownicy, doktoranci i studenci
Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 


Mgr Katarzyna Gieparda pracowała w Instytucie Wschodnim od jego samych początków, zatrudniona w 1992 przez pierwszego Dyrektora prof. Jacka Leońskiego jako pracownik naukowo-techniczny, przez ponad 20 lat kierowała sekretariatem Instytutu. Była osobą o wielkiej kompetencji, mądrości życiowej i życzliwości dla ludzi. 

Będzie nam Jej ogromnie brakowało.

Więcej...
Terminy egzaminów i zaliczeń w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej
2014-11-27

Terminy egzaminów i zaliczeń
w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej  

dla studentów Wschodoznawstwa (studia licencjackie oraz magisterskie)
rok akademicki 2014/2015

ŚCIĄGNIJ HARMONOGRAM

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.