REKRUTACJA 2016 / 2017
2016-06-30

REKRUTACJA 2016 / 2017 

Szanowni państwo,

z radością zawiadamiamy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia na kierunku WSCHODOZNAWSTWO (I oraz II stopnia). 

Terminy rekrutacji:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)

 • Termin rejestracji kandydatów w systemie rekrutacyjnym: 1.06-8.07
 • Termin składania dokumentów: 12-15.07
 • Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 8.07

Studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie (magisterskie)

 • Termin rejestracji kandydatów w systemie rekrutacyjnym: 1.06-11.09
 • Termin składania dokumentów: 1.08-12.09
 • Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 11.09


ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO
INTERNETOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI KANDYDATÓW

INFORMACJE DODATKOWE DLA KANDYDATÓW

KONTAKT
 
W razie pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

dr Karolina Polasik-Wrzosek 
tel: 735-005-414



Jednocześnie zapraszamy serdecznie do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego poświęconego kierunkowi "Wschodoznawstwo"

 




Więcej...
7 czerwca - wykłady otwarte
2016-06-02
„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”
2016-05-31

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Wschodni UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  

„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”    



Termin:
8-9 czerwca 2016 roku 

Miejsce: Poznań                                                   

Opis: Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania związane są z szeroko rozumianą tematyką kaukaską (Kaukaz Północny oraz Południowy).  

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań dotyczących Regionu Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym: historycznym, politycznym, archeologicznym, kulturowym, etnicznym, religijnym, ekonomicznym itp. Pragniemy przy tym położyć nacisk na konfrontację wyobrażeń o Kaukazie (stereotypy, mity, legendy itp.) z realiami panującymi w regionie  (sytuacja ekonomiczna, społeczna, polityczna itp.).  

Jesteśmy  przekonani, że udział w konferencji umożliwi integrację środowiska naukowego oraz stworzy warunki do współpracy między ośrodkami badawczymi z Polski i zagranicy.      


| Kliknij by pobrać PROGRAM KONFERENCJI (PDF) |

| Kliknij aby pobrać pełną informację o konferencji


Więcej...
Wykład - "Kto dzisiaj tańczy Jazz, jutro może okazać się wrogiem ojczyzny"
2016-05-25
„Wokół dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego”
2016-04-27

Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa

„Wokół dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Instytut Wschodni UAM
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód (Oddział Wielkopolski),


Data: 12 maja 2016  
Miejsce:  s. 3.130 Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89D Poznań 

Konferencja dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w dyskursie białoruskim i polskim. Pierwszy panel zaprezentuje tematykę Wielkiego Księstwa we współczesnej historiografii białoruskiej i polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poznańskiej szkoły badań lituanistycznych. Drugi panel jest przeznaczony na dyskusję o stosunku Białorusinów i Polaków w XX w. wobec dziedzictwa Wielkiego Księstwa. Trzeci panel dotyczy historycznych i kulturalnych więzi między Białorusią w Wielkopolską i Poznaniem i perspektyw współpracy naukowej.


PROGRAM 

10.30 Uroczyste otwarcie konferencji 

10.45 Panel I: Wielkie Księstwo Litewskie w najnowszej historiografii białoruskiej i polskiej

Moderator prof. UAM dr hab. Marek Figura

 • Prof. EUH w Wilnie, dr Henadz Sahanovich
 • Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (IW UAM)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (IW UAM)
 • Prof. dr hab. Jan Jurkiewicz (IH UAM)
 • Prof. UAM dr hab. Jarosław Nikodem (IH UAM) 
12. 30 Panel II: Białorusini i Polacy wobec dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XX wieku

Moderator: dr Grzegorz Skrukwa (IW UAM)

 • Prof.  dr hab. Alaksandr Smalanczuk (Instytut Slawistyki PAN)
 • Dr Alaksandr Pashkevich („Arche” Mińsk)
 • Dr Andrei Charniakevich (Centrum Studiów Białoruskich przy Studium Europy Wschodniej UW w Warszawie)
 • Prof. UAM dr hab. Marek Figura (IW UAM)
 • Dr Krzysztof Fedorowicz (IW UAM)
 • Mgr Łukasz Staśkiewicz (IW UAM) 
14.00 Panel III: Historyczne i kulturalne związki Poznania i Wielkopolski z Białorusią, i perspektywy na przyszłość

Moderator: prof.  UAM dr hab. Marek Figura

 • Prof. dr hab. Artur Kijas (IW UAM)Dr Andrei Charniakevich (WNPiD UAM)
 • Dr Grzegorz Skrukwa (IW UAM)
 • Paweł Kazanecki (ekspert ds. Europy Wschodniej)
 • Lic. Anna Kuleszewicz (IW UAM) 
15.30 Zakończenie konferencji 

Więcej...
"Around the heritage of Grand Duchy of Lithuania”
2016-04-27

Polish-Belarusian Scientific Conference

"Around the heritage of Grand Duchy of Lithuania”

organized by Institute of Eastern Studies, Adam Mickiewicz University    


Date: 12th May 2016
Place: Poznan           

The conference concerns the broader issue of the heritage of Grand Duchy of Lithuania in Belarusian and Polish discourses. The first panel concerns theme of GDL in contemporary Belarusian and Polish historiography, with particular focus on presentation of Poznan school of Lithuanian historic studies. The seconds panel is dedicated to discussion on historical relations of Poles and Belarusians towards the heritage of GDL in the 20th Century. The third panel is focused on historical and cultural links between Belarus and Wielkopolska region and city of Poznan and perspectives of future scientific cooperation.



Więcej...
wykład monograficzny dr Sergieja Taranienki
2016-04-25

Ile lat ma Kijów?
Powstanie i rozwój stolicy staroruskiego państwa 

Serdecznie zapraszamy na wykład monograficzny 
dr Sergieja Taranienki 

 

Kierownika Naukowo-Badawczego Oddziału Archeologii przy Ławrze Kijowsko-Peczerskiej i autora blisko 80 publikacji z dziedziny archeologii średniowiecznego Kijowa i grodów Rusi Kijowskiej  

 • Data: 28.04.2016r. 
 • Godzina 14:00 
 • Miejsce: Sala wykładowa 3.131 Collegium Historicum (II piętro)



 

 

Więcej...
Spotkanie autorskie
2016-04-25

 Zakład Historii Europy Wschodniej IW UAM oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział Poznań  

zapraszają na spotkanie autorskie z  

 

dr Sergiejem   Taranienko
kierownikiem Naukowo-Badawczego Oddziału Archeologii przy Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. Autorem blisko 80 publikacji z dziedziny archeologii średniowiecznego Kijowa i grodów Rusi Kijowskiej  

oraz

 

dr Tatianą   Wodotyką
pracownikiem naukowym Instytutu Historii Ukrainy Ukraińskiej Akademii Nauk      

 

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 11:00 w sali wykładowej 3.131 Collegium Historicum (II piętro) i będzie obejmować prezentację monografii poświęconej najnowszym badaniom przeprowadzonym przez zespół archeologów na obszarze kijowskiego padołu pt. Struktura przestrzenna staroruskiego padołu Kijowa: powstawanie i rozwój.

Po wykładzie nastąpi prezentacja wspólnego projektu wydawniczego Instytutu Historii Ukrainy Ukraińskiej Akademii Nauk i Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – publikacji Город: история, культура, общество.


Więcej...
Konferencja "Język polski jako nośnik tożsamości" - Zaproszenie
2016-04-07

Szanowni Państwo,

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych serdecznie zapraszają na V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt:

Język polski jako nośnik tożsamości

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Sali Rady Wydziału nr 1.63, (hol Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89 D)

Kliknij aby: 


Więcej...
Drzwi otwarte dla kandydatów na studia wschodoznawcze
2016-04-01

Drzwi otwarte dla kandydatów na studia wschodoznawcze


Instytut Wschodni zaprasza na "drzwi otwarte" dla kandydatów na studia I i II stopnia na kierunku wschodoznawstwo

Data: 9 kwietnia 2016 (sobota)
Godzina: 11.00 
Miejsce: 3.131 Collegium Historicum | ul. Umultowska 89D Poznań

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.