V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną "Język polski jako nośnik tożsamości"
2015-05-27

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu  
oraz 
Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 
zapraszają na

V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną

"Język polski jako nośnik tożsamości"


Data:  26 i 27 listopada 2015 r.  
Miejsce: Aula Lubrańskiego i Sala Senatu UAM Collegium Minus w Poznaniu  
Oficjalna strona wydarzenia: http://konferencjapolonijna.pl/

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski po roku 1945. Ze względu na potencjalnie szeroki zakres przedmiotowy tematu organizatorzy pragną, by wystąpienia uczestników skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z instytucjonalnym wymiarem funkcjonowania polszczyzny poza granicami kraju, w tym przede wszystkim (choć nie tylko) na Wschodzie. W szczególności chodzi o działalność szkół i klas polskojęzycznych (w tym wykorzystywane w tych placówkach programy nauczania), organizacji polskich i polonijnych, mediów polskojęzycznych, duszpasterstwa polskiego, a także polityki oświatowej i migracyjnej państw, na terenie których istnieją skupiska polskojęzycznej ludności.

Plonem konferencji będzie publikacja książkowa, prezentująca dorobek ww. podmiotów, ich sposoby funkcjonowania, strategie, programy etc., a także zarysowująca perspektywy rozwoju polszczyzny na Wschodzie w kolejnych dziesięcioleciach.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są badacze problematyki polonijnej oraz osoby czynnie zaangażowane w kształtowanie świadomości językowej naszych rodaków na Wschodzie: nauczyciele, duszpasterze, działacze społeczni, dziennikarze etc.   Informacje i aktualności dostępne na stronie konferencjapolonijna.pl 

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 • Języki konferencji: polski i rosyjski;
 • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do 15 lipca 2015 r. na adres: rejestracja@konferencjapolonijna.pl
 • Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł dla doktorantów oraz 250 zł dla pozostałych uczestników. Istnieje możliwość wystąpienia w formie posteru, prosimy o wyraźną adnotację na karcie zgłoszeniowej.
 • Opłatę tę należy uiścić na konto współorganizatora: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań, nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700 z  dopiskiem: MIKP imię i nazwisko uczestnika, najpóźniej do 30 września 2015 r.  
 • W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: publikację referatów konferencyjnych (proces recenzowany), pełne wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne; certyfikaty  uczestnictwa  otrzymają jedynie aktywni  referenci.
 • Organizatorzy gwarantują pulę noclegów w DS Jowita w centrum Poznania (liczba  miejsc ograniczona). Koszty noclegu pokrywa referent. Rezerwacji należy dokonać osobiście do dnia 15 października 2015 r. Szczegółowych informacji udziela: kierownik DS Jowita tel. 61 829 24 00. Adres internetowy: http://dsjowita.home.amu.edu.pl/   

Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
 • prof. dr hab. Artur Kijas
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz
 • prof. dr hab. Michał Buchowski
 • prof. dr hab. Jacek Schmidt
 • dr Magdalena Lachowicz (sekretarz)
 • dr Tomasz Nakoneczny (sekretarz)   

Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają sekretarze konferencji:


tel. kontaktowy
: Magdalena Lachowicz +48 600 376 720   

Kontakt IW: Instytut Wschodni UAM ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań tel. 61 829 29 37   

Informacja dodatkowo na  stronie  Instytutu Wschodniego UAM - www.iw.amu.edu.pl 
oraz stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych - escii.eu 


Więcej...
"Wolność we wschodnich projekcjach kulturowych"
2015-05-25

Plakat

Instytut Wschododni UAM zaprasza serdecznie na międzynarodową konferencję naukową pt.

"Wolność we wschodnich projekcjach kulturowych" 

Data: 1 czerwca 2015 | 9:00
Miejsce: Collegium HCP | Sala A

Celem konferencji jest podjęcie refleksji na temat szeroko pojmowanego zagadnienia wolności w krajach byłego Związku Radzieckiego. Problem ten zdaje się nam tym bardziej istotny i wart wymiany głosów, zwłaszcza w kontekście dziejących się na naszych oczach wydarzeń u wschodnich sąsiadów. 

Goście specjalni:
 • DAVID WILDSTEIN (Gazeta Polska, Kwartalnik Fronda)
 • ALEXANDER GIORGIDZE (European School of Tbilisi)
 • PAVLO ZUBYUK (Publicysta, Fotograf)

Partnerzy:
Spojrzenie na Wschód, Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego, Dorigami, European School, Koło Naukowe Instytutu Wschodniego UAM 

Więcej...
TYDZIEŃ CZARNOBYLSKI
2015-05-25

Koło Naukowe Instytutu Wschodniego UAM 
zaprasza na 

TYDZIEŃ CZARNOBYLSKI


W programie między innymi konferencja "Czarnobyl: zagrożenia i perspektywy, spotkanie z gościem specjalnym Napromieniowani.pl, Otwarcie wystawy ,,Oblicza Czarnobyla,, na Wydział Biologii UAM, dyskusja nad Stalker (1979 film) Stalker w Mamałydze! oraz Spotkanie z podróżnikami ,,Projekt Czarnobyl,,

Plakat konferencji

Program konferencji
"Czarnobyl: zagrożenia i perspektywy"

Data: 25 maja 2015
Miejsce: Collegium HCP, Sala A. 

09-00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
09-30 Orest Zahoroda - ‘’Obraz Zony przedstawiony w poemacie Iwana Dracza "Czarnobylska Madonna"
09-50 Jakub Czempiński – ‘’Żywy świat martwych fotografii, czyli pozostałości po mieszkańcach’’
10-10 Anna Adamczyk – ‘’Biologiczne obywatelstwo na przykładzie społeczności czarnobylskiej’’
11-30 Gość specjalny Krystian Machnik NAPROMIENIOWANI.PL 
12-40 Filip Wałdoch – ‘’Archeologia współczesności a okolice Czarnobyla”
13-00 Anna Kuleszewicz – ‘’Białoruś – zapomniana ofiara katastrofy w Czarnobylu’’
13-20 Volha Tsadko - Чарнобыльская катастрофа і яе наступствы ў памяці жыхароў Беларусі"
13-50 Ewelina Ebertowska – ‘’Długi powrót do domu. Historie ludzi, którzy ponownie zamieszkali w strefie’’ 
14-10 Dominik Kazuś – Obraz katastrofy Czarnobylskiej w popkulturze przełomu XX i XXI wieku 
14-30 Adam Dohnal - Roadside Picnic: A soviet UFO over Chernobyl?
15-00 Obiad 

Więcej...
Harmonogram sesji egzaminacyjnej - lato 2015
2015-05-07

Terminy egzaminów i zaliczeń
w ramach letniej sesji egzaminacyjnej  

dla studentów Wschodoznawstwa (studia licencjackie oraz magisterskie)
rok akademicki 2014/2015

ŚCIĄGNIJ HARMONOGRAM

Więcej...
Kurs języka angielskiego w bostonie dla studentów UAM
2015-05-05

Kurs języka angielskiego w Bostonie


Plakat_BostonW związku z nawiązaniem współpracy z Bunker Hill Community College (BHCC) w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych, która miałaby polegać na umożliwieniu realizowania niektórych dodatkowych przedmiotów w USA, rozpoczyna się nabór studentów na tę formę zajęć.  

Warunki oferty są następujące:  

Okres trwania kursu w Bostonie: 17.08.-16.09.2015 (z możliwością pozostania dłużej w USA, do uzgodnienia z Prof. Speidel)

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku południa i trwają około 18 godzin tygodniowo. (od 9:00-13:00 każdego dnia). Po południu w ramach programu, College organizuje liczne wycieczki po Bostonie i okolicach, oraz do ważnych instytucji takich jak: Harvard University, MIT, Kennedy's Library, Federal Reserve Bank of Boston, gdzie studenci mogą zapoznać się z obecnymi badaniami naukowymi, profilem dydaktyczno-naukowym i trendami w międzynarodowej bankowości.  

Zaliczenie specjalistycznych kursów języka angielskiego: konwersacje oraz elementy historii i kultury Stanów Zjednoczonych, co zwalnia z konieczności uczęszczania na analogiczne kursy w programie studiów, np. lektorat j. angielskiego,  w uzgodnieniu z odpowiednim Dziekanem. Od czwartku do niedzieli studenci mogą organizować sobie indywidualne lub grupowe wycieczki  po USA i Kanadzie ( np. New York, Washington, California, Miami, Toronto, Montreal, Canada, Niagara Falls). Bliskość pięknych plaż na Atlantykiem (40 minut).

Aplikować mogą studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci wszystkich kierunków studiów UAM.

Prof. Michael Speidel, Amerykanin polskiego pochodzenia opiekuje sie grupa w Bostonie i asystuje przy załatwianiu wiz amerykańskich  w Warszawie B1-/B2 (10-letnie wizy turystyczne).

Szacowany koszt  zależy od liczby uczestników:

 • 750 USD, przy 10 uczestnikach, opłaty za naukę (tuition fee)
 • 500 USD/tydzień/4 osoby  w hotelu pod Bostonem
 • ok. 100 USD na ubezpieczenie
 • koszt wizy ok. 120USD.     
W celu obniżenia kosztów zakwaterowania, mieszkanie znajduje się w hotelu Red Roof Inn w Salem, New Hampshire, około 55 minut jazdy expresowym autobusem do Bostonu. Niniejszy autobus jeździ  bezpośrednio na lotnisko Logan oraz na stacje kolejowa i autobusowa w Bostonie.   Bilety lotnicze oraz wizę uczestnicy zakupują we własnym zakresie. Każdy uczestnik kursu z UAM otrzyma  dofinansowanie do kosztu otrzymania wizy w wysokości 300 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować do Joanny Zadarko (zadarko@amu.edu.pl , tel. 8294475) do Działu Współpracy z Zagranicą do dnia 05.06.2015 r.  

Test on-line (w języku angielskim), mający na celu określenie poziomu językowego kandydatów, odbędzie się w pierwszych dwóch tygodniach czerwca; kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testu mailowo.  

Opłatę za naukę (tuition fee) należy uiścić z góry do dnia 01.07.2015 r. na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule subkonto wpłat /706 439/.             

Więcej...
Konkurs Fotograficzny "Spojrzenie na Wschód 2015"
2015-04-21

Organizatorzy zapraszają serdecznie do udziału w kolejnej edycji fotokonkursu „Spojrzenie na wschód”. Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i badań wschodoznawczych tj. interdyscyplinarnych badań obszaru Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej i Syberii. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego Wschodu. Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie konkursu.

Sekretarz konkursu Ewelina Ebertowska 
kontakt: tel. +48 666-828-459 
e-mail: ebertowskaewelina94@gmail.com 

 


Ściągnij:Więcej...
Spotkanie z Piotrem Apolinarskim
2015-04-18

Dyrekcja Instytutu Wschodniego UAM zaprasza serdecznie na  kolejne spotkanie z  cyklu Konwersatorium Wschodoznawcze IW, które odbędzie się z wyjątkowym gościem:

Piotrem Apolinarskim

fotoreporterem Polskiej Agencji Fotografów Forum, dziennikarzem, operatorem związanym z mediami od piętnastu lat. Mieszka i pracuje w Londynie. 

Spotkanie pt. 

ATO. Warsztat pracy fotoreportera w warunkach konfliktu. 

Opowieść o zdjęciach, jakie tam powstają odbędzie się w najbliższy wtorek 21. kwietnia 2015 r. o godz. 11:30 w sali 227 w  Instytucie Wschodnim w  budynku HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, Poznań. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja zdjęć dokumentujących sytuację na Ukrainie 2013-2015,  a to prace niezwykłe... Piotr Apolinarski tworzył fotoreportaże z EuroMajdanu w Kijowie, Krymu oraz z rosyjskiej inwazji w Donbasie. Za cykl "Bezpieczna przystań" z wojny w Donbasie w styczniu 2015 otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.Jego wystawy odbyły się m. in. w Londynie, Warszawie, Radomiu, Nowym Sączu. Współpracuje z agencjami i wydawnictwami w Europie i USA. Jego fotografie publikowały m.in. The Wall Street Journal, CNN, Newsweek, Rzeczpospolita, Polska the Times, Wprost, Polityka, TVN24 oraz największe portale informacyjne w Polsce. 


Jego prace można odnaleźć pod adresem: http://www.apolinarski.com/ 

Polecamy również wywiady pod linkami: http://www.sdp.pl/wywiady/10814,nagroda-im-erazma-ciolka-z-piotrem-apolinarskim-o-emocjach-i-historycznych-wydarzeniach-zatrzymanych-w-kadrze-rozmawia-blazej-toranski,1422634484


Więcej...
Nowy numer "Spojrzenia na Wschód"
2015-04-08

Z radością informujemy, że po dłuższej przerwie opublikowany został nowy numer kwartalnika wschodoznawczego "Spojrzenie na Wschód".

W numerze m.in:

 • SpojrzeniePotęga nieświadomości, czyli rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku w ujęciu psychoanalitycznym.
 • Umyte dusze.
  O antyutopii My Eugeniusza Zamiatina.
 • Rosyjska dusza między iluzją i realnością w Rosyjskich fantazjach Kena Kalfusa i Witajcie w Rosji Dymitrya Glukhovskyego.
 • Narodziny narodowości nowolitewskiej.
 • Feministki gryzą!
  O Pussy Riot i feminizmie słów kilka.


Ściągnij numer bieżący w formacie "PDF"

1(9) styczeń-marzec 2015 |


Archiwum starszych numerów:

Więcej...
Sprawozdanie: The Hulunbuir and Transbaikalia playground. Microphysics of power on the Sino-Russian border | Invisible borders in the EU.The experience of the Polish-German border
2015-04-08
SeminariumW dniach 29.01-31.01 odbyły się na UAM dwa seminaria The Hulunbuir and Transbaikalia playground. Microphysics of power on the Sino-Russian border oraz Invisible borders in the EU.The experience of the Polish-German border zorganizowane przez Instytut Wschodni w ramach grantu Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii finansowego przez NCN (DEC 2012/05/E/HS3/03527). Głównym celem pierwszego seminarium była analiza praktyk różnicowania i unifikacji na pograniczu, w miejscu spotkania się ludzi o różnym podłożu cywilizacyjnym, ale o zbliżonym doświadczeniu kulturowym i politycznym. Wschodnie Zabajkale i Hulunbuir to tereny przylegające do siebie geograficznie i kulturowo. Historycznie zamieszkałe były przez Mongołów i Ewenków, a od drugiej połowy XVII wieku znajdują się pod panowaniem dwóch potęg wschodnioazjatyckich Rosji i Chin. Odmienne modele zarządzania granicą odcisnęły swe piętno na omawianych regionach, a trójkąt relacji sino-mongolsko-rosyjskich został trwale narażony na konfrontacje o podłożu cywilizacyjnym. Gospodarcza, administracyjna i migracyjna polityka mocarstw powoduje, że analizowane regiony stają się miejscem zderzenia kultur, opcji politycznych, wyznań i mitologii narodowych. Bez względu na asymetrię demograficzną, gospodarczą i militarną każdy z elementów trójkąta odgrywał szczególną rolę w dyskursach narodowych sąsiadów, powodując nakładanie się i współwystępowanie wzajemnie wykluczających się postaw nieufności i wdzięczności, traum oraz umiarkowanej sympatii. We wszystkich trzech krajach narracje o przygranicznych regionach były uwikłane w ogólne podziały cywilizacyjno-kulturowe, struktury podporządkowania oraz w zabiegi na rzecz legitymizacji „sprawiedliwych” granic. Owe niezwykłe natężenie historiozoficznego „wyścigu zbrojeń” na danych terytoriach wywołało intensyfikację podziałów etnicznych, wyznaniowych i rasowych. Seminarium opierało się na programie badawczym J. Scotta, który podkreśla tendencje państwa do performatywnego opisu peryferii w kategoriach bandytyzmu, nielojalności oraz skazy kulturowej. Uczestnicy skoncentrowali się przede wszystkim na pierwszej połowie XX wieku, kiedy oddolne próby modernizacji musiały zmierzyć się z odgórnymi próbami tworzenia nowoczesnych form państwowych na pograniczu rosyjsko-chińskim.
Więcej...
Konferencja "Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej"
2015-04-01

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniuwe współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych zaprasza na międzynarodową konferencję naukową


Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej


Konferencja odbędzie się 14 i 15 października 2015 r. w Sali Senatu UAM w Poznaniu.

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich naukowców nad przejawami zjawiska władzy, jakie zaobserwować można we współczesnej kulturze rosyjskiej (obejmującej okres od początku pierestrojki). Władzy rozumianej nie tylko wąsko, jako kategoria określana przez jej funkcje ograniczające i regulacyjne wobec jednostki – a więc władzy politycznej, administracyjnej czy prawnej, ale również szeroko: jako kategoria dyskursywna i symboliczna, uobecniająca się w rozmaitych formach tekstów kulturowych. Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obrazu władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej.

Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarne i wielowątkowe ujęcie problematyki konferencyjnej pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

1. Czym jest pojęcie władzy we współczesnym dyskursie rosyjskim (politycznym i kulturowym)?
2. Czy można mówić w odniesieniu do Rosji ostatnich dekad o całościowym i spójnym obrazie władzy, który funkcjonując na różnych płaszczyznach społecznych wyobrażeń (polityka, sfera myśli), pozwalałby się opisać na gruncie jakiegoś wspólnego pojęcia źródłowego (patriarchalizm, komunizm itd.), czy też mamy w tym przypadku do czynienia z rzeczywistością zróżnicowaną (albo różnicującą się), gdzie różne formy przejawiania się władzy funkcjonują bądź zaczynają funkcjonować niezależnie od siebie?
3. Czy istnieją uchwytne mechanizmy, procesy, tendencje w sposobach kształtowania się (bądź ewoluowania) wyobrażeń władzy w Rosji współczesnej?
4. Jakie modele władzy (politycznej, społecznej) funkcjonują w świecie literatury i filozofii rosyjskiej?

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są przedstawiciele najszerzej pojętej humanistyki, zwłaszcza politolodzy, filozofowie, literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, religioznawcy oraz rusycyści.


Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

Języki konferencji: polski i rosyjski;

Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do 15 maja 2015 r. na adres: obrazywladzy2015@gmail.com

Abstrakt o objętości do 1,5 strony maszynopisu powinien zawierać wszystkie istotne punkty wystąpienia konferencyjnego, precyzyjnie sformułowane i ułatwiające merytoryczną dyskusję w trakcie obrad. Organizatorzy zamierzają zebrać nadesłane abstrakty w formie dokumentu PDF, który roześlą najpóźniej na miesiąc przed konferencją do wszystkich jej uczestników oraz do wybranych gości.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

Opłatę tę należy uiścić na konto: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań (nr: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700), umieszczając imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Obrazy władzy” w tytule przelewu, najpóźniej do 15 września 2015 r.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: opublikowanie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, referatów konferencyjnych, wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne;

Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów w DS Jowita w centrum Poznania (niedaleko miejsca obrad). Koszt noclegu wynosi tutaj 70 PLN za dobę w przypadku płatności Instytutu Wschodniego lub 80 zł plus 8% VAT w przypadku płatności dokonywanych przez samych gości.


Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
 • prof. dr hab. Artur Kijas 
 • prof. dr hab. Dominik Kubicki 
 • prof. dr hab. Tamara Smirnova 
 • dr Magdalena Lachowicz 
 • dr Tomasz Nakoneczny 
 • dr Bartłomiej Brzeziński 
 • dr Marek Jedliński 
 • dr Bartłomiej Garczyk 
Kontakt:

Pytania prosimy kierować do:

lub na adres ogólny: obrazywladzy2015@gmail.com


Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.