Konkurs Fotograficzny "Spojrzenie na Wschód 2015"
2015-04-21

Organizatorzy zapraszają serdecznie do udziału w kolejnej edycji fotokonkursu „Spojrzenie na wschód”. Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i badań wschodoznawczych tj. interdyscyplinarnych badań obszaru Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej i Syberii. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego Wschodu. Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie konkursu.

Sekretarz konkursu Ewelina Ebertowska 
kontakt: tel. +48 666-828-459 
e-mail: ebertowskaewelina94@gmail.com 

 


Ściągnij:Więcej...
Spotkanie z Piotrem Apolinarskim
2015-04-18

Dyrekcja Instytutu Wschodniego UAM zaprasza serdecznie na  kolejne spotkanie z  cyklu Konwersatorium Wschodoznawcze IW, które odbędzie się z wyjątkowym gościem:

Piotrem Apolinarskim

fotoreporterem Polskiej Agencji Fotografów Forum, dziennikarzem, operatorem związanym z mediami od piętnastu lat. Mieszka i pracuje w Londynie. 

Spotkanie pt. 

ATO. Warsztat pracy fotoreportera w warunkach konfliktu. 

Opowieść o zdjęciach, jakie tam powstają odbędzie się w najbliższy wtorek 21. kwietnia 2015 r. o godz. 11:30 w sali 227 w  Instytucie Wschodnim w  budynku HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, Poznań. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja zdjęć dokumentujących sytuację na Ukrainie 2013-2015,  a to prace niezwykłe... Piotr Apolinarski tworzył fotoreportaże z EuroMajdanu w Kijowie, Krymu oraz z rosyjskiej inwazji w Donbasie. Za cykl "Bezpieczna przystań" z wojny w Donbasie w styczniu 2015 otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.Jego wystawy odbyły się m. in. w Londynie, Warszawie, Radomiu, Nowym Sączu. Współpracuje z agencjami i wydawnictwami w Europie i USA. Jego fotografie publikowały m.in. The Wall Street Journal, CNN, Newsweek, Rzeczpospolita, Polska the Times, Wprost, Polityka, TVN24 oraz największe portale informacyjne w Polsce. 


Jego prace można odnaleźć pod adresem: http://www.apolinarski.com/ 

Polecamy również wywiady pod linkami: http://www.sdp.pl/wywiady/10814,nagroda-im-erazma-ciolka-z-piotrem-apolinarskim-o-emocjach-i-historycznych-wydarzeniach-zatrzymanych-w-kadrze-rozmawia-blazej-toranski,1422634484


Więcej...
Nowy numer "Spojrzenia na Wschód"
2015-04-08

Z radością informujemy, że po dłuższej przerwie opublikowany został nowy numer kwartalnika wschodoznawczego "Spojrzenie na Wschód".

W numerze m.in:

 • SpojrzeniePotęga nieświadomości, czyli rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku w ujęciu psychoanalitycznym.
 • Umyte dusze.
  O antyutopii My Eugeniusza Zamiatina.
 • Rosyjska dusza między iluzją i realnością w Rosyjskich fantazjach Kena Kalfusa i Witajcie w Rosji Dymitrya Glukhovskyego.
 • Narodziny narodowości nowolitewskiej.
 • Feministki gryzą!
  O Pussy Riot i feminizmie słów kilka.


Ściągnij numer bieżący w formacie "PDF"

1(9) styczeń-marzec 2015 |


Archiwum starszych numerów:

Więcej...
Sprawozdanie: The Hulunbuir and Transbaikalia playground. Microphysics of power on the Sino-Russian border | Invisible borders in the EU.The experience of the Polish-German border
2015-04-08
SeminariumW dniach 29.01-31.01 odbyły się na UAM dwa seminaria The Hulunbuir and Transbaikalia playground. Microphysics of power on the Sino-Russian border oraz Invisible borders in the EU.The experience of the Polish-German border zorganizowane przez Instytut Wschodni w ramach grantu Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii finansowego przez NCN (DEC 2012/05/E/HS3/03527). Głównym celem pierwszego seminarium była analiza praktyk różnicowania i unifikacji na pograniczu, w miejscu spotkania się ludzi o różnym podłożu cywilizacyjnym, ale o zbliżonym doświadczeniu kulturowym i politycznym. Wschodnie Zabajkale i Hulunbuir to tereny przylegające do siebie geograficznie i kulturowo. Historycznie zamieszkałe były przez Mongołów i Ewenków, a od drugiej połowy XVII wieku znajdują się pod panowaniem dwóch potęg wschodnioazjatyckich Rosji i Chin. Odmienne modele zarządzania granicą odcisnęły swe piętno na omawianych regionach, a trójkąt relacji sino-mongolsko-rosyjskich został trwale narażony na konfrontacje o podłożu cywilizacyjnym. Gospodarcza, administracyjna i migracyjna polityka mocarstw powoduje, że analizowane regiony stają się miejscem zderzenia kultur, opcji politycznych, wyznań i mitologii narodowych. Bez względu na asymetrię demograficzną, gospodarczą i militarną każdy z elementów trójkąta odgrywał szczególną rolę w dyskursach narodowych sąsiadów, powodując nakładanie się i współwystępowanie wzajemnie wykluczających się postaw nieufności i wdzięczności, traum oraz umiarkowanej sympatii. We wszystkich trzech krajach narracje o przygranicznych regionach były uwikłane w ogólne podziały cywilizacyjno-kulturowe, struktury podporządkowania oraz w zabiegi na rzecz legitymizacji „sprawiedliwych” granic. Owe niezwykłe natężenie historiozoficznego „wyścigu zbrojeń” na danych terytoriach wywołało intensyfikację podziałów etnicznych, wyznaniowych i rasowych. Seminarium opierało się na programie badawczym J. Scotta, który podkreśla tendencje państwa do performatywnego opisu peryferii w kategoriach bandytyzmu, nielojalności oraz skazy kulturowej. Uczestnicy skoncentrowali się przede wszystkim na pierwszej połowie XX wieku, kiedy oddolne próby modernizacji musiały zmierzyć się z odgórnymi próbami tworzenia nowoczesnych form państwowych na pograniczu rosyjsko-chińskim.
Więcej...
Konferencja "Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej"
2015-04-01

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniuwe współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych zaprasza na międzynarodową konferencję naukową


Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej


Konferencja odbędzie się 14 i 15 października 2015 r. w Sali Senatu UAM w Poznaniu.

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich naukowców nad przejawami zjawiska władzy, jakie zaobserwować można we współczesnej kulturze rosyjskiej (obejmującej okres od początku pierestrojki). Władzy rozumianej nie tylko wąsko, jako kategoria określana przez jej funkcje ograniczające i regulacyjne wobec jednostki – a więc władzy politycznej, administracyjnej czy prawnej, ale również szeroko: jako kategoria dyskursywna i symboliczna, uobecniająca się w rozmaitych formach tekstów kulturowych. Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obrazu władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej.

Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarne i wielowątkowe ujęcie problematyki konferencyjnej pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

1. Czym jest pojęcie władzy we współczesnym dyskursie rosyjskim (politycznym i kulturowym)?
2. Czy można mówić w odniesieniu do Rosji ostatnich dekad o całościowym i spójnym obrazie władzy, który funkcjonując na różnych płaszczyznach społecznych wyobrażeń (polityka, sfera myśli), pozwalałby się opisać na gruncie jakiegoś wspólnego pojęcia źródłowego (patriarchalizm, komunizm itd.), czy też mamy w tym przypadku do czynienia z rzeczywistością zróżnicowaną (albo różnicującą się), gdzie różne formy przejawiania się władzy funkcjonują bądź zaczynają funkcjonować niezależnie od siebie?
3. Czy istnieją uchwytne mechanizmy, procesy, tendencje w sposobach kształtowania się (bądź ewoluowania) wyobrażeń władzy w Rosji współczesnej?
4. Jakie modele władzy (politycznej, społecznej) funkcjonują w świecie literatury i filozofii rosyjskiej?

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są przedstawiciele najszerzej pojętej humanistyki, zwłaszcza politolodzy, filozofowie, literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, religioznawcy oraz rusycyści.


Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

Języki konferencji: polski i rosyjski;

Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do 15 maja 2015 r. na adres: obrazywladzy2015@gmail.com

Abstrakt o objętości do 1,5 strony maszynopisu powinien zawierać wszystkie istotne punkty wystąpienia konferencyjnego, precyzyjnie sformułowane i ułatwiające merytoryczną dyskusję w trakcie obrad. Organizatorzy zamierzają zebrać nadesłane abstrakty w formie dokumentu PDF, który roześlą najpóźniej na miesiąc przed konferencją do wszystkich jej uczestników oraz do wybranych gości.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

Opłatę tę należy uiścić na konto: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań (nr: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700), umieszczając imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Obrazy władzy” w tytule przelewu, najpóźniej do 15 września 2015 r.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: opublikowanie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, referatów konferencyjnych, wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne;

Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów w DS Jowita w centrum Poznania (niedaleko miejsca obrad). Koszt noclegu wynosi tutaj 70 PLN za dobę w przypadku płatności Instytutu Wschodniego lub 80 zł plus 8% VAT w przypadku płatności dokonywanych przez samych gości.


Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
 • prof. dr hab. Artur Kijas 
 • prof. dr hab. Dominik Kubicki 
 • prof. dr hab. Tamara Smirnova 
 • dr Magdalena Lachowicz 
 • dr Tomasz Nakoneczny 
 • dr Bartłomiej Brzeziński 
 • dr Marek Jedliński 
 • dr Bartłomiej Garczyk 
Kontakt:

Pytania prosimy kierować do:

lub na adres ogólny: obrazywladzy2015@gmail.com


Więcej...
Spotkanie ze Zbigniewem Pawlakiem
2015-03-19

Instytut Wschodni UAM zaprasza na spotkanie ze

Zbigniewem Pawlakiem

współautorem książki Biesłan - pęknięte miasto (Kraków 2014, Znak),
badaczem Azji Środkowej i Kaukazu


Czas:
24 marca o godzinie 9:45

Miejsce:
Instytut Wschodni UAM 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 
61-486 Poznań

Sala: 227

Więcej...
Polityka Wschodnia A.D. 2015
2015-03-17

Czy historia może się powtórzyć? – pytał w 1996 r. Jan Nowak Jeziorański w tytule swego artykułu dla „Gazety Wyborczej”. 

img

Legendarny „Kurier z Warszawy” pisał: „W ciągu dwustu lat Polska trzy razy przezywała targowicę. Musimy więc pamiętać, ze żadne sojusze nie obronią naszej niepodległości, jeśli sami nie zabezpieczymy się przed wrogiem wewnętrznym. Bo w Polsce drzemie gdzieś w ukryciu potencjalna piąta kolumna”. Tekst ten wywołał szeroką polemikę. Nowakowi-Jeziorańskiemu odpowiedzieli – w większości krytycznie – Jerzy Giedroyc, Andrzej Szczypiorski, Marcin Król, Jerzy Turowicz, Karol Modzelewski, Janusz Reykowski i ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Artykuł dotyczył przede wszystkim nie tyle polskiej piątej kolumny, co celów strategicznych polityki rosyjskiej i polskiej racji stanu.

Ten i inne teksty Jana Nowaka Jeziorańskiego, poświęcone polityce wschodniej ukazały się w wydanym niedawno przez Kolegium Europy Wschodniej tomie „Rzeczpospolita atlantycka” (2014, red. Zbigniew Rokita). Szczególną uwagę Nowak Jeziorański zwracał na Rosję, a sytuację Polski zawsze rozważał w kontekście sojuszu z USA, oraz relacji atlantyckich. Odrębne, mniejsze rozdziały książki dotyczą naszych stosunków z Białorusią, Ukrainą i Litwą. Co niezwykle ciekawe, to właśnie Białoruś wydawała się Jeziorańskiemu kluczowa w regionalnej układance geopolitycznej.

W tym roku mija 10 lat od śmierci redaktora naczelnego polskiej sekcji Radia Wolna Europa, a Polska od kilkunastu miesięcy znajduje się w zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej. Na ile jego myśl jest aktualna obecnie? Jakie wyzwania stoją przed polską polityką wschodnią, a przede wszystkim jakie są jej narzędzia i realne możliwości?

Wszystko to będzie przedmiotem dyskusji organizowanej przez EastWestInfo, która odbędzie się 26 marca 2015 r. o godzinie 18.00 w księgarni Bookowski (C.K. Zamek) w Poznaniu.

W dyskusji udział wezmą:

- Zbigniew Rokita (Nowa Europa Wschodnia), redaktor „Rzeczpospolitej atlantyckiej”
- Nina Nowakowska (Radio Merkury)
- dr Krzysztof Fedorowicz (Instytut Wschodni UAM)

Moderator: Piotr Oleksy

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, oraz zabrania głosu w dyskusji. Niezmiernie zachęcamy też do lektury „Rzeczpospolitej atlantyckiej”.

Więcej informacji na stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Partnerzy:

 • Instytut Wschodni UAM, 
 • Bookowski. Księgarnia w Zamku, 
 • Melody Hostel, 
 • Nowa Europa Wschodnia. 
Jan Nowak Jeziorański, "Rzeczpospolita atlantycka", red. Zbigniew Rokita, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 2014. 

Więcej...
Plan zajęć na semestr letnii dla wszystkich lat
2015-02-10

Plan zajęć dla wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich na rok akademicki:
2014/2015 (sem. letni)

 

POBIERZ

(jeden plik PDF)

 


Ostatnia ogólna aktualizacja planów:  26 lutego 2015
Podane powyżej plany mogą ulec zmianie!


Więcej...
Sakartvelo - Georgia – Грузия
2015-02-06

baner

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ


Sakartvelo - Georgia – Грузия

Cywilizacyjne wybory. Polityczne problemy. Gospodarcze wyzwania.


Termin:
11-12 czerwca 2015
Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Organizatorzy:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni, 
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Vostok,
 • Portal EastWest 
Gruzja jest pełna kontrastów. Jest krajem o wielowiekowych tradycjach, w którym zabytki wczesnośredniowiecznej architektury przeplatają się z eleganckimi kafejkami i butikami. Jednocześnie nowoczesna – jako pionier reform na Kaukazie Południowym i tradycyjna z dość konserwatywnym społeczeństwem. Prozachodnia w kontekście konsekwentnego zbliżania z Unią Europejską i NATO, ale z dwiema prowincjami o wyraźnie prorosyjskiej orientacji geopolitycznej. Jest państwem sukcesu, skutecznie likwidującym powszechny w krajach b. ZSRR problem korupcji oraz stwarzającym warunki dla rozwoju biznesu, choć nierzadko określana mianem „wioski potiomkinowskiej” skrywającej ubóstwo i bezrobocie. Ma ogromny potencjał turystyczny i znakomity wizerunek w świecie zachodnim mimo tego, że stosunkowo nie dawno przeszła regularną wojnę. Wreszcie, Gruzja jest krajem doskonałej kuchni i wybornego wina, krajem, w którym jak nieustannie powtarzamy, lubi się Polaków.

Planowana konferencja będzie okazją do przeanalizowania kształtu reform polityczno-ustrojowych realizowanych przez kolejne ekipy kierujące polityką wewnętrzną Gruzji od upadku ZSRR do rządów Gruzińskiego Marzenia, o pozycję Gruzji w rejonie Kaukazu Południowego oraz jej rolę w procesach integracji i dezintegracji zachodzących na obszarze postradzieckim. Z perspektywy czasu warto powtórnie rozpatrzyć osiągnięcia i zmarnowane szanse Rewolucji Róż. W związku z procesami zachodzącymi w ostatnim czasie na arenie międzynarodowej (aneksja Krymu, wojna w Donbasie, eskalacja napięcia na linii Zachód-Rosja, skutki sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję), szczególnej aktualności nabiera problem kierunku polityki zagranicznej uprawianej przez Gruzję oraz kwestia przyszłości Abchazji i Osetii Południowej. Warto także na nowo poruszyć aspekt kulturowocywilizacyjnej specyfiki Gruzji, a tym samym stawiać pytania o stereotypy dotyczące gruzińskiego społeczeństwa i żywe w nim mity.

Obszary dyskusji:

 1. Najnowsze dzieje polityczne Gruzji (od rozpadu ZSRR do chwili obecnej), podsumowania ważnych wydarzeń i procesów, prognozy i perspektywy w aspekcie politycznym i gospodarczym.
 2. Gruzja na Kaukazie – podobieństwa i różnice między Gruzją a kulturami państw sąsiednich.
 3. Wpływ imperiów, w szczególności Rosji i ZSRR na losy Gruzji.
 4. Gruzja na arenie międzynarodowej – stosunki z Polską, Unią Europejską i jej poszczególnymi krajami, USA oraz Rosją i innymi państwami obszaru postradzieckiego, Gruzja wobec pozostałych obszarów świata.
 5. Gruzja nieznana – płaszczyzny życia, procesy, zjawiska, ludzie, regiony- nieobecne lub słabo obecne w polskim dyskursie. 
Przewidywana liczba prelegentów: 15
Czas wystąpień: 20 minut
Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie bloków tematycznych.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowych oraz doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki współczesnej Gruzji. Elementem konferencji będą dwa panele eksperckie – poświęcone współczesnej kulturze gruzińskiej oraz najnowszym dziejom polityczno-społecznym Gruzji.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Piotr Kraszewski (przewodniczący), dr Karolina Polasik-Wrzosek, dr Grzegorz Skrukwa, dr Marta Studenna-Skrukwa (sekretarz), mgr Piotr Oleksy

Terminy:

 • 15 maja 2015 – zgłoszenie gotowości udziału w konferencji (formularz w załączeniu) oraz wygłoszenia referatu lub komunikatu 
 • 30 maja 2015 – dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok 63 2130 0004 2001 0578 8260 0001, dane do przelewu: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań, tytuł wpłaty: Konferencja – Gruzja (opłata obejmuje m.in. jeden nocleg, wyżywienie z uroczystą kolacją, materiały konferencyjne, możliwość publikacji) 
 • 11-12 czerwca 2015 – konferencja

Kontakt w sprawie konferencji:

dr Marta Studenna-Skrukwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań
tel. +48 61 829-29-84,
tel. kom. 608 410 626
e-mail: konferencja.sakartwelo@gmail.com

Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.iw.amu.edu.pl, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok www.wsvostok.pl, oraz na portalu East West www.eastwestinfo.eu.  


Więcej...
Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka
2015-01-24

Instytut Wschodni serdecznie poleca Państwa uwadze nową publikację monograficzną K.Całusa, M. Kosienkowskiego, P.Oleksego, J.Pieńkowskiego oraz R.Rajczyka wydaną przez EastWest Analytics

p.t. 

 „Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka”

Opracowanie to zostało przygotowane przez zespół polskich specjalistów ds. Naddniestrza i kompleksowo przybliża problematykę tego nieuznawanego państwa. Publikacja umożliwia rzetelne poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących historii, polityki, gospodarki i funkcjonowania Naddniestrza. Praca jest kierowana do osób, które w swej pracy lub życiu stykają się z tym „państwem” i pragną zrozumieć fenomen jego funkcjonowania: biznesmenów, dziennikarzy, podróżników, a przede wszystkim wykładowców i studentów.


Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie PDF klikając w odnośnik poniżej:

(ściągnij)


Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.