Sakartvelo - Georgia – Грузия
2015-02-06

baner

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ


Sakartvelo - Georgia – Грузия

Cywilizacyjne wybory. Polityczne problemy. Gospodarcze wyzwania.


Termin:
11-12 czerwca 2015
Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Organizatorzy:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni, 
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Vostok,
 • Portal EastWest 
Gruzja jest pełna kontrastów. Jest krajem o wielowiekowych tradycjach, w którym zabytki wczesnośredniowiecznej architektury przeplatają się z eleganckimi kafejkami i butikami. Jednocześnie nowoczesna – jako pionier reform na Kaukazie Południowym i tradycyjna z dość konserwatywnym społeczeństwem. Prozachodnia w kontekście konsekwentnego zbliżania z Unią Europejską i NATO, ale z dwiema prowincjami o wyraźnie prorosyjskiej orientacji geopolitycznej. Jest państwem sukcesu, skutecznie likwidującym powszechny w krajach b. ZSRR problem korupcji oraz stwarzającym warunki dla rozwoju biznesu, choć nierzadko określana mianem „wioski potiomkinowskiej” skrywającej ubóstwo i bezrobocie. Ma ogromny potencjał turystyczny i znakomity wizerunek w świecie zachodnim mimo tego, że stosunkowo nie dawno przeszła regularną wojnę. Wreszcie, Gruzja jest krajem doskonałej kuchni i wybornego wina, krajem, w którym jak nieustannie powtarzamy, lubi się Polaków.

Planowana konferencja będzie okazją do przeanalizowania kształtu reform polityczno-ustrojowych realizowanych przez kolejne ekipy kierujące polityką wewnętrzną Gruzji od upadku ZSRR do rządów Gruzińskiego Marzenia, o pozycję Gruzji w rejonie Kaukazu Południowego oraz jej rolę w procesach integracji i dezintegracji zachodzących na obszarze postradzieckim. Z perspektywy czasu warto powtórnie rozpatrzyć osiągnięcia i zmarnowane szanse Rewolucji Róż. W związku z procesami zachodzącymi w ostatnim czasie na arenie międzynarodowej (aneksja Krymu, wojna w Donbasie, eskalacja napięcia na linii Zachód-Rosja, skutki sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję), szczególnej aktualności nabiera problem kierunku polityki zagranicznej uprawianej przez Gruzję oraz kwestia przyszłości Abchazji i Osetii Południowej. Warto także na nowo poruszyć aspekt kulturowocywilizacyjnej specyfiki Gruzji, a tym samym stawiać pytania o stereotypy dotyczące gruzińskiego społeczeństwa i żywe w nim mity.

Obszary dyskusji:

 1. Najnowsze dzieje polityczne Gruzji (od rozpadu ZSRR do chwili obecnej), podsumowania ważnych wydarzeń i procesów, prognozy i perspektywy w aspekcie politycznym i gospodarczym.
 2. Gruzja na Kaukazie – podobieństwa i różnice między Gruzją a kulturami państw sąsiednich.
 3. Wpływ imperiów, w szczególności Rosji i ZSRR na losy Gruzji.
 4. Gruzja na arenie międzynarodowej – stosunki z Polską, Unią Europejską i jej poszczególnymi krajami, USA oraz Rosją i innymi państwami obszaru postradzieckiego, Gruzja wobec pozostałych obszarów świata.
 5. Gruzja nieznana – płaszczyzny życia, procesy, zjawiska, ludzie, regiony- nieobecne lub słabo obecne w polskim dyskursie. 
Przewidywana liczba prelegentów: 15
Czas wystąpień: 20 minut
Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie bloków tematycznych.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowych oraz doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki współczesnej Gruzji. Elementem konferencji będą dwa panele eksperckie – poświęcone współczesnej kulturze gruzińskiej oraz najnowszym dziejom polityczno-społecznym Gruzji.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Piotr Kraszewski (przewodniczący), dr Karolina Polasik-Wrzosek, dr Grzegorz Skrukwa, dr Marta Studenna-Skrukwa (sekretarz), mgr Piotr Oleksy

Terminy:

 • 15 maja 2015 – zgłoszenie gotowości udziału w konferencji (formularz w załączeniu) oraz wygłoszenia referatu lub komunikatu 
 • 30 maja 2015 – dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok 63 2130 0004 2001 0578 8260 0001, dane do przelewu: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań, tytuł wpłaty: Konferencja – Gruzja (opłata obejmuje m.in. jeden nocleg, wyżywienie z uroczystą kolacją, materiały konferencyjne, możliwość publikacji) 
 • 11-12 czerwca 2015 – konferencja

Kontakt w sprawie konferencji:

dr Marta Studenna-Skrukwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań
tel. +48 61 829-29-84,
tel. kom. 608 410 626
e-mail: konferencja.sakartwelo@gmail.com

Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.iw.amu.edu.pl, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok www.wsvostok.pl, oraz na portalu East West www.eastwestinfo.eu.  


Więcej...
Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka
2015-01-24

Instytut Wschodni serdecznie poleca Państwa uwadze nową publikację monograficzną K.Całusa, M. Kosienkowskiego, P.Oleksego, J.Pieńkowskiego oraz R.Rajczyka wydaną przez EastWest Analytics

p.t. 

 „Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka”

Opracowanie to zostało przygotowane przez zespół polskich specjalistów ds. Naddniestrza i kompleksowo przybliża problematykę tego nieuznawanego państwa. Publikacja umożliwia rzetelne poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących historii, polityki, gospodarki i funkcjonowania Naddniestrza. Praca jest kierowana do osób, które w swej pracy lub życiu stykają się z tym „państwem” i pragną zrozumieć fenomen jego funkcjonowania: biznesmenów, dziennikarzy, podróżników, a przede wszystkim wykładowców i studentów.


Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie PDF klikając w odnośnik poniżej:

(ściągnij)


Więcej...
Godz. otwarcia sekratariatu 26.01.2015
2015-01-23


Szanowni Państwo!

W poniedziałek, 26 stycznia br. sekretariat będzie czynny od godz. 11:00.


Więcej...
Wykłady otwarte prof. Alieksieja Wasiliewa
2015-01-08

Instytut Wschodni UAM serdecznie zaprasza na wykłady otwarte

prof. Alieksieja Wasiliewa

z Rosyjskiego Państwowego Instytutu Humanistycznego, stypendysty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu:

 • 12.01.2015, godzina 9.45: Wkład polskiej i rosyjskiej nauki w rozwój badań pamięci zbiorowej
 • 13.01.2015, godzina 9.45: Polityka historyczna Rosji: okres postradziecki

Wykłady odbędą się w sali 414 Collegium Cegielskiego

Więcej...
LISTA FINALISTÓW
2014-12-20


LISTA FINALISTÓW IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O EUROPIE WSCHODNIEJ, AZJI ŚRODKOWEJ, SYBERII I KAUKAZIE  „ZOSTAŃ WSCHODOZNAWCĄ” 2014/2015 

1. Kamil Dunaj III LO im. C.K. Norwida w Koninie

2. Mieszko Pińczewski Liceum i Gimnazjum im. S. Staszica w Pleszewie

3. Tomasz Olejniczak IX LO im. K. Libelta w Poznaniu

4. Jakub Andrzejewski I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

5. Batosz Woźny I LO w Lesznie

6. Wośkowiak Kacper I LO im. O. Kolberga w Kościanie

7. Kacper Walkowiak II LO im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

8. Karolina Ziętek II LO im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

9. Wojciech Nowak II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie

10. Mikołaj Majsner LO im. J. Wybickiego w Śremie      


Serdecznie gratulujemy!

Więcej...
Nekrolog
2014-12-29

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki i współpracownicy

mgr Katarzyny Giepardy

Mężowi i Synowi składamy szczere wyrazy współczucia

Dziekan Wydziału Historycznego Dyrekcja, pracownicy, doktoranci i studenci
Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 


Mgr Katarzyna Gieparda pracowała w Instytucie Wschodnim od jego samych początków, zatrudniona w 1992 przez pierwszego Dyrektora prof. Jacka Leońskiego jako pracownik naukowo-techniczny, przez ponad 20 lat kierowała sekretariatem Instytutu. Była osobą o wielkiej kompetencji, mądrości życiowej i życzliwości dla ludzi. 

Będzie nam Jej ogromnie brakowało.

Więcej...
Terminy egzaminów i zaliczeń w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej
2014-11-27

Terminy egzaminów i zaliczeń
w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej  

dla studentów Wschodoznawstwa (studia licencjackie oraz magisterskie)
rok akademicki 2014/2015

ŚCIĄGNIJ HARMONOGRAM

Więcej...
II. Konferencja Naukowa pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0
2014-11-15

Szanowni Państwo,

mam przyjemność, w imieniu własnym, Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Pana Kazimierza Jaroszka oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka, zaprosić do udziału w II. Konferencji Naukowej pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r.

Konferencja adresowana jest do badaczy reprezentujących różne dziedziny historii i archiwistyki, zajmujących się dziejami Polski i Białorusi, stosunkami polsko-białoruskimi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, badaniami nad kulturą i społeczeństwem obu krajów. Jest kontynuacją pierwszej edycji, która miała miejsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 r. Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań i projektów historyczno-archiwalnych, dotyczących rejestracji i gromadzenia źródeł do historii obu krajów.

Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół stanu wiedzy o źródłach do dziejów Polski i Białorusi w zasobach instytucji pamięci obu krajów, oraz także potrzeb i postulatów Badawczych w tym zakresie. Podjęte też będą kwestie archiwów społecznych, gromadzących dokumenty życia społecznego.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, pomysłów i zainteresowań naukowych pomiędzy historykami i archiwistami polskimi i białoruskimi, prowadzącymi badania w różnych ośrodkach zarówno w Polsce i Białorusi,  jak i w innych krajach.

Wystąpienia będą prezentowane w języku prelegentów, bez tłumaczenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Kiliszek z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w terminie do 20 listopada br., pod adresem mailowym: kkiliszek@archiwa.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM
Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz


Pobierz program konferencji

Więcej...
Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
2014-10-29


W dniach 20 - 21  listopada  2014 r.
odbędzie się 
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna
pod tytułem:

"Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków.
Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
"


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (PDF) 
(zaktualizowany 19 listopada)


Organizator: Instytut Wschodni, Wydział Historyczny UAM

Miejsce obrad konferencji: Sala im. J. Lubrańskiego i Sala Senatu w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1 i sala 118 w Collegium Historicum UAM przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu

Uroczysta inauguracja  konferencji rozpocznie się o godzinie 09:00 w Collegium Minus w Sali. J. Lubrańskiego (tzw. Mała  Aula UAM).


Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa Ewy Cichockiej  i Magdy Pannert pt. DZIEŃ, ZMIERZCH I NOC - rzeźby Igora Mitoraja w  Agrigento.

Otwarcie  wystawy odbędzie  się w  pierwszym dniu  konferencji podczas pierwszej  sesji plenarnej w  godzinach 09:30 - 10:45. Wystawa będzie prezentowana w holu Collegium Minus i potrwa do 01. grudnia 2014 r.

Celem konferencji jest uchwycenie emigracyjnych dróg Polaków i zachowanych śladów ich obecności, dokonanie analizy tychże emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych bądź będących w trakcie prowadzenia badań dotyczących kulturowej (w szerokim rozumieniu) obecności Polaków i Polonii w społeczeństwach, w których przyszło im realizować swe życiowe spełnienie się, wraz z uchwyceniem roli polskiego duszpasterstwa emigracyjnego jako posłudze sakramentów podtrzymaniu kulturowości cywilizacyjnej Polaków na wychodźstwie lub wspólnotach polonijnych – w szeroko rozumianej ich integracji.

W szczególności chodzi o określenie, ustalenie bądź rozpoznanie:
• jakie są to emigracyjne szlaki Polaków; jak one przebiegły, czym były warunkowane, jakie determinizmy spowodowały dramat rozstania z Polską, Rzeczpospolitą;
• jak ukształtowały się emigracyjne obecności Polaków i Polonii w kulturach społeczności bądź społeczeństw tego samego matecznika cywilizacyjnego lub poza nim; jaką dominującą cechę przybrały one, za pomocą której możliwe byłoby dokonanie charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej itd.;
• w jakim stopniu kulturowość Polaków, a nawet cywilizacyjność polska, naznaczona tkwieniem w Slaviae occidentalis, pozwoliła im na wniesienie w środowiska społeczeństw i państwowości innych kultur: zachodnioeuropejskich i wschodnio-europejskich, a także pozazachodnioeuropejskich i pozawschodnioeuropejskich, niepowtarzalnej obecności emigracyjnej – polonijnej; jakie cechy bądź jaką charakterystykę owa obecność przejawiła w różnych społeczeństwach;
• jaki wpływ na postawy kulturowe tychże społeczeństw wywarły owe kulturowe implamentacje Polonii;
• jak różne rodzaje tożsamości kolektywnej krajów docelowej emigracji bądź repatriacji wpłynęły na kształt tejże polonijnej obecności; jakie nabyła specyficzne cechy w zależności od krajów, ich kultur, systemów gospodarczych itd.
• jakie pozostały świadectwa (piśmiennicze i inne) po tychże obecnościach; jakie ukazuje one nieznane losy i wkład Polaków lub polonijnych wspólnot w określone lokalne kulturowości; jaki nieznany badawczo świat kulturowy człowieczego spełnienia się w jestestwie ukazuje się w treści tychże świadectw;
• jaka okazała się i zarazem jest rola polskiego duszpasterstwa emigracyjnego w twórczym kształtowaniu tychże obecności Polonii; na czym polega fenomen polskiej kultury katolickiej w środowisku polonijnym.W tym kontekście może zostać badawczo uchwycony i zanalizowany problem roli polityki w procesach emigracyjnych, a równolegle wpływ procesów emigracyjnych na zmiany polityki oraz kultury politycznej, kultury masowej i wysokiej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, na ile emigracyjności ludzkie wymuszają określone zmiany polityczne i kulturowe, a jeśli tak – to, jakie.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w  konferencji
W imieniu Komitetu Naukowego
ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki 

Więcej...
Konferencja: W cieniu walczących imperiów
2014-10-14

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

"W cieniu walczących imperiów. 
Europa Wschodnia w
I wojnie światowej"

Termin: 16-17 października 2014 r.

 


pobierz program konferencji (PDF)

Więcej...