Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka
2015-01-24

Instytut Wschodni serdecznie poleca Państwa uwadze nową publikację monograficzną K.Całusa, M. Kosienkowskiego, P.Oleksego, J.Pieńkowskiego oraz R.Rajczyka wydaną przez EastWest Analytics

p.t. 

 „Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka”

Opracowanie to zostało przygotowane przez zespół polskich specjalistów ds. Naddniestrza i kompleksowo przybliża problematykę tego nieuznawanego państwa. Publikacja umożliwia rzetelne poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących historii, polityki, gospodarki i funkcjonowania Naddniestrza. Praca jest kierowana do osób, które w swej pracy lub życiu stykają się z tym „państwem” i pragną zrozumieć fenomen jego funkcjonowania: biznesmenów, dziennikarzy, podróżników, a przede wszystkim wykładowców i studentów.


Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie PDF klikając w odnośnik poniżej:

(ściągnij)


Więcej...
Godz. otwarcia sekratariatu 26.01.2015
2015-01-23


Szanowni Państwo!

W poniedziałek, 26 stycznia br. sekretariat będzie czynny od godz. 11:00.


Więcej...
Wykłady otwarte prof. Alieksieja Wasiliewa
2015-01-08

Instytut Wschodni UAM serdecznie zaprasza na wykłady otwarte

prof. Alieksieja Wasiliewa

z Rosyjskiego Państwowego Instytutu Humanistycznego, stypendysty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu:

  • 12.01.2015, godzina 9.45: Wkład polskiej i rosyjskiej nauki w rozwój badań pamięci zbiorowej
  • 13.01.2015, godzina 9.45: Polityka historyczna Rosji: okres postradziecki

Wykłady odbędą się w sali 414 Collegium Cegielskiego

Więcej...
LISTA FINALISTÓW
2014-12-20


LISTA FINALISTÓW IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O EUROPIE WSCHODNIEJ, AZJI ŚRODKOWEJ, SYBERII I KAUKAZIE  „ZOSTAŃ WSCHODOZNAWCĄ” 2014/2015 

1. Kamil Dunaj III LO im. C.K. Norwida w Koninie

2. Mieszko Pińczewski Liceum i Gimnazjum im. S. Staszica w Pleszewie

3. Tomasz Olejniczak IX LO im. K. Libelta w Poznaniu

4. Jakub Andrzejewski I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

5. Batosz Woźny I LO w Lesznie

6. Wośkowiak Kacper I LO im. O. Kolberga w Kościanie

7. Kacper Walkowiak II LO im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

8. Karolina Ziętek II LO im. T. Staniewskiego w Swarzędzu

9. Wojciech Nowak II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie

10. Mikołaj Majsner LO im. J. Wybickiego w Śremie      


Serdecznie gratulujemy!

Więcej...
Nekrolog
2014-12-29

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki i współpracownicy

mgr Katarzyny Giepardy

Mężowi i Synowi składamy szczere wyrazy współczucia

Dziekan Wydziału Historycznego Dyrekcja, pracownicy, doktoranci i studenci
Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 


Mgr Katarzyna Gieparda pracowała w Instytucie Wschodnim od jego samych początków, zatrudniona w 1992 przez pierwszego Dyrektora prof. Jacka Leońskiego jako pracownik naukowo-techniczny, przez ponad 20 lat kierowała sekretariatem Instytutu. Była osobą o wielkiej kompetencji, mądrości życiowej i życzliwości dla ludzi. 

Będzie nam Jej ogromnie brakowało.

Więcej...
Terminy egzaminów i zaliczeń w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej
2014-11-27

Terminy egzaminów i zaliczeń
w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej  

dla studentów Wschodoznawstwa (studia licencjackie oraz magisterskie)
rok akademicki 2014/2015

ŚCIĄGNIJ HARMONOGRAM

Więcej...
II. Konferencja Naukowa pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0
2014-11-15

Szanowni Państwo,

mam przyjemność, w imieniu własnym, Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Pana Kazimierza Jaroszka oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka, zaprosić do udziału w II. Konferencji Naukowej pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r.

Konferencja adresowana jest do badaczy reprezentujących różne dziedziny historii i archiwistyki, zajmujących się dziejami Polski i Białorusi, stosunkami polsko-białoruskimi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, badaniami nad kulturą i społeczeństwem obu krajów. Jest kontynuacją pierwszej edycji, która miała miejsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 r. Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań i projektów historyczno-archiwalnych, dotyczących rejestracji i gromadzenia źródeł do historii obu krajów.

Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół stanu wiedzy o źródłach do dziejów Polski i Białorusi w zasobach instytucji pamięci obu krajów, oraz także potrzeb i postulatów Badawczych w tym zakresie. Podjęte też będą kwestie archiwów społecznych, gromadzących dokumenty życia społecznego.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, pomysłów i zainteresowań naukowych pomiędzy historykami i archiwistami polskimi i białoruskimi, prowadzącymi badania w różnych ośrodkach zarówno w Polsce i Białorusi,  jak i w innych krajach.

Wystąpienia będą prezentowane w języku prelegentów, bez tłumaczenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Kiliszek z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w terminie do 20 listopada br., pod adresem mailowym: kkiliszek@archiwa.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM
Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz


Pobierz program konferencji

Więcej...
Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
2014-10-29


W dniach 20 - 21  listopada  2014 r.
odbędzie się 
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna
pod tytułem:

"Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków.
Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
"


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (PDF) 
(zaktualizowany 19 listopada)


Organizator: Instytut Wschodni, Wydział Historyczny UAM

Miejsce obrad konferencji: Sala im. J. Lubrańskiego i Sala Senatu w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1 i sala 118 w Collegium Historicum UAM przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu

Uroczysta inauguracja  konferencji rozpocznie się o godzinie 09:00 w Collegium Minus w Sali. J. Lubrańskiego (tzw. Mała  Aula UAM).


Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa Ewy Cichockiej  i Magdy Pannert pt. DZIEŃ, ZMIERZCH I NOC - rzeźby Igora Mitoraja w  Agrigento.

Otwarcie  wystawy odbędzie  się w  pierwszym dniu  konferencji podczas pierwszej  sesji plenarnej w  godzinach 09:30 - 10:45. Wystawa będzie prezentowana w holu Collegium Minus i potrwa do 01. grudnia 2014 r.

Celem konferencji jest uchwycenie emigracyjnych dróg Polaków i zachowanych śladów ich obecności, dokonanie analizy tychże emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych bądź będących w trakcie prowadzenia badań dotyczących kulturowej (w szerokim rozumieniu) obecności Polaków i Polonii w społeczeństwach, w których przyszło im realizować swe życiowe spełnienie się, wraz z uchwyceniem roli polskiego duszpasterstwa emigracyjnego jako posłudze sakramentów podtrzymaniu kulturowości cywilizacyjnej Polaków na wychodźstwie lub wspólnotach polonijnych – w szeroko rozumianej ich integracji.

W szczególności chodzi o określenie, ustalenie bądź rozpoznanie:
• jakie są to emigracyjne szlaki Polaków; jak one przebiegły, czym były warunkowane, jakie determinizmy spowodowały dramat rozstania z Polską, Rzeczpospolitą;
• jak ukształtowały się emigracyjne obecności Polaków i Polonii w kulturach społeczności bądź społeczeństw tego samego matecznika cywilizacyjnego lub poza nim; jaką dominującą cechę przybrały one, za pomocą której możliwe byłoby dokonanie charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej itd.;
• w jakim stopniu kulturowość Polaków, a nawet cywilizacyjność polska, naznaczona tkwieniem w Slaviae occidentalis, pozwoliła im na wniesienie w środowiska społeczeństw i państwowości innych kultur: zachodnioeuropejskich i wschodnio-europejskich, a także pozazachodnioeuropejskich i pozawschodnioeuropejskich, niepowtarzalnej obecności emigracyjnej – polonijnej; jakie cechy bądź jaką charakterystykę owa obecność przejawiła w różnych społeczeństwach;
• jaki wpływ na postawy kulturowe tychże społeczeństw wywarły owe kulturowe implamentacje Polonii;
• jak różne rodzaje tożsamości kolektywnej krajów docelowej emigracji bądź repatriacji wpłynęły na kształt tejże polonijnej obecności; jakie nabyła specyficzne cechy w zależności od krajów, ich kultur, systemów gospodarczych itd.
• jakie pozostały świadectwa (piśmiennicze i inne) po tychże obecnościach; jakie ukazuje one nieznane losy i wkład Polaków lub polonijnych wspólnot w określone lokalne kulturowości; jaki nieznany badawczo świat kulturowy człowieczego spełnienia się w jestestwie ukazuje się w treści tychże świadectw;
• jaka okazała się i zarazem jest rola polskiego duszpasterstwa emigracyjnego w twórczym kształtowaniu tychże obecności Polonii; na czym polega fenomen polskiej kultury katolickiej w środowisku polonijnym.W tym kontekście może zostać badawczo uchwycony i zanalizowany problem roli polityki w procesach emigracyjnych, a równolegle wpływ procesów emigracyjnych na zmiany polityki oraz kultury politycznej, kultury masowej i wysokiej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, na ile emigracyjności ludzkie wymuszają określone zmiany polityczne i kulturowe, a jeśli tak – to, jakie.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w  konferencji
W imieniu Komitetu Naukowego
ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki 

Więcej...
Konferencja: W cieniu walczących imperiów
2014-10-14

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

"W cieniu walczących imperiów. 
Europa Wschodnia w
I wojnie światowej"

Termin: 16-17 października 2014 r.

 


pobierz program konferencji (PDF)

Więcej...
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE
2014-09-26

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA LICENCJACKIE ORAZ MAGISTERSKIE
STUDIA WSCHODOZNAWCZE


III nabór na studia licencjackie na kierunku wschodoznawstwo trwa do 6 października 2014.

Do 6 października należy przypisać opłatę natomiast do 8 października należy złożyć dokumenty.


II nabór na studia magisterskie na kierunku wschodoznawstwo trwa do 6 października 2014.

Do tej daty należy przypisac opłatę i złożyć dokumenty.

Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.