„Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu”
2014-02-17

Instytut Wschodni UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok” 
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową:

„Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu”  


Termin: 10-11 kwietnia 2014r.
Miejsce: Poznań           
Opis: Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania oscylują wokół regionu kaukaskiego (Kaukaz Północny oraz Południowy). Uzupełnieniem będą wykłady plenarne specjalistów w dziedzinie regionu Kaukazu Północnego i Południowego.   Celem konferencji jest naświetlenie sytuacji Kaukazu Północnego oraz Południowego z punktu widzenia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Udział w spotkaniu daje ponadto możliwość integracji środowiska naukowego, stworzenia warunków do współpracy między jednostkami naukowymi oraz przedyskutowania współczesnych zagrożeń, wyzwań i perspektyw regionu kaukaskiego.

Obszary dyskusji:

 • Kaukaz Północny i Południowy na arenie międzynarodowej (stosunki z Rosją, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, problem integracji z UE i NATO itp.)
 • polityka bezpieczeństwa;  
 • polityka wewnętrzna (aparat władzy, wybory, reformy państwowe, scena polityczna, itp.);
 • sytuacja wewnętrzna (konflikty, wojny, zagrożenia, itp.);
 • społeczeństwo (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy, itp.);
 • sytuacja gospodarcza.   

W celu zgłoszenia się na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia oraz abstrakty (200-300 słów) czekamy do 10 marca 2014 r.  

Przewidywana liczba prelegentów: 20
Czas wystąpienia: 15-20 minut
Języki konferencji: angielski, polski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych.        

Opłata konferencyjna:
200 zł - wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).
250 zł – jeden nocleg oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).
300 zł - dwa noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).

Wszelkie informacje dotyczące tematyki konferencji oraz kwestii organizacyjnych prosimy kierować na maila konferencyjnego: konferencjakaukaska2014@gmail.com

 


Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

Więcej...
"Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy."
2014-01-29


Pragniemy z radością poinformować że nakładem portalu e-wydawnictwo.eu wydana została właśnie książka "Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy." pod redakcją dr Marty Studennej-Skrukwy oraz mgr Anny Stryjakowskiej.

Pozycja ta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa pod adresem: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/4353


OkładkaSpis treści:

1. Słowo wstępne
2. Михаил Кришталь, Влияние неолиберальной, неореалистской и неоевразийской школ международных отношений на внешнюю политику России (1991-2013)
3. Michał Włodarczyk, Is Vladimir Putin a new Bismarck? Russian new imperialism in context of realistic theory of international relations
4. Dagmara Moskwa, Charakterystyka rosyjskiej polityki zagranicznej na podstawie analizy Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 r.
5. Michał Romańczuk, Pozycja Federacji Rosyjskiej na świecie po 1991 roku
6. Mateusz Chudziak, Relacje rosyjsko-tureckie od 2002 r.
7. Marek Wojnar, Spór o historię czy o prawa mniejszości narodowej? Rosyjska polityka historyczna wobec Łotwy
8. Michał Szczygielski, Rosyjski nacjonalizm – zagrożenie „medialne” czy rzeczywiste?
9. Anna Stryjakowska, Czas apokalipsy? Ponowoczesne wyzwania dla rosyjskiej tożsamości w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
10. Panel ekspercki - Russkij Mir: wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?
11. Noty biograficzne


Więcej...
Ukraińska Dekada 2004-2014: nadzieje, zwroty, podsumowania
2014-01-29

Konferecja

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Ukraińska Dekada 2004-2014: 
nadzieje, zwroty, podsumowania 


Termin: 15-16 maja 2014
Miejsce:
Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Organizatorzy:
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni,
• Wielkopolskie Stowarzyszenie Vostok,
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu,
• Portal EastWest 


Dziesiąta rocznica Pomarańczowej Rewolucji oraz „Euromajdan” na przełomie 2013/2014 są inspiracją do wzmożenia zainteresowania współczesną Ukrainą.

Dziesięć lat temu dość powszechnie wyrażano pogląd, że Ukraina po Pomarańczowej Rewolucji weszła na drogę ewolucji prowadzącą konsekwentnie do budowy skonsolidowanej demokracji mającej oparcie w społeczeństwem obywatelskim. Kolejne lata jednak wydawały się nie potwierdzać tych oczekiwań. Jednocześnie skala i jakość protestów z końca 2013 roku zaskoczyły bardzo wielu obserwatorów ukraińskiego życia politycznego i społecznego.

Ukraina stała się jednym z wielu państw świata, w których na początku II dekady XXI wieku dochodzi do masowych protestów o charakterze politycznym i społecznym – od „Arabskiej Wiosny” w krajach Bliskiego Wschodu po ruchy Oburzonych i Occupy w państwach Europy Południowej i Zachodniej oraz w Ameryce. Kijowski Majdan Nezałeżnosti jest jednym z znanychna cały świat symboli oburzenia, obok Zuccotti Park, Puerta del Sol, Placu Taksim i Placu Tahrir. O ile Pomarańczowa Rewolucja była elementem cyklu „kolorowych rewolucji”, to uczestnicyobecnych protestów wydają się natomiast dystansować od jednolitego „formatu” i znacznie mniej ufają przywódcom opozycji politycznej. Ważnym zjawiskiem jest też wzrost popularności haseł radykalnie nacjonalistycznych - czy Ukraina jest pod tym względem szczególnym fenomenem, czyteż nie odbiega od tendencji ogólnoeuropejskich?

Warto na nowo postawić pytania o zróżnicowanie postaw politycznych i socjokulturowych w różnych regionach Ukrainy, o scenę polityczną Ukrainy, o starych i nowych liderów politycznych, o relacje między społeczeństwem a elitami politycznymi, o rolę nowych środków komunikacji społecznej. Obecność artystów na Majdanie Pomarańczowej Rewolucji i na Euromajdanie jest impulsem do postawienia kwestii przemian współczesnej kultury ukraińskiej i jej socjopolitycznego kontekstu.

Aby obraz dekady od Majdanu do Majdanu był jak najszerszy, istotne jest też zwrócenie uwagi na miejsce Ukrainy na arenie międzynarodowej. Najważniejszym zagadnieniem jest tu obecny etap stosunków Ukrainy wobec Rosji z jednej strony i wobec Unii Europejskiej z drugiejstrony. Tworząc jednak syntetyczne interpretacje miejsca Ukrainy we współczesnym świecie jakopaństwa między Rosją a UE, nie należy pomijać i innych wektorów, w tym relacji Ukrainy zpaństwami pozaeuropejskimi.


Kliknij by dowiedzieć się więcej


Więcej...
Konkursie wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej - „Zostań Wschodoznawcą”
2013-11-21

Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok” oraz Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają do wzięcia udziału w


Konkursie wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej
„Zostań Wschodoznawcą”
  

Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem
„Dialog kultur/kultura dialogu”  


Plakat
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego.   Głównym celem konkursu jest popularyzacja problematyki wschodniej wśród młodzieży szkół średnich. W centrum zainteresowania tegorocznego konkursu  znajduje się Rosja.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap – (11 grudnia 2013 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą pytania z wiedzy o historii, geografii, kulturze i współczesnych problemach Rosji i krajów byłego ZSRR.

II etap (finałowy)  – (10 marca 2013 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z dwóch części:

1.piętnastominutowa prezentacja projektu na temat wybrany przez uczestnika spośród zagadnień podanych przez Komisję Egzaminacyjną, przy udziale publiczności.  

2.odpowiedzi uczestnika na pytania Komisji Egzaminacyjnej z zakresu prezentacji, wykorzystanej literatury oraz wiedzy dotyczącej historii i współczesności Europy Wschodniej, Syberii, Kaukazu i Azji Centralnej. Pytania po zatwierdzeniu przez Komisję mogą być zadawane również z widowni.   Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów. Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrodą główną jest indeks na kierunku Wschodoznawstwo w Instytucie Wschodnim UAM.

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać na adres: ws.vostok@gmail.com do 2 grudnia 2013 r.


W zgłoszeniu powinny się znaleźć: pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego, dane kontaktowe; imię i nazwisko ucznia-uczestnika konkursu, klasa, rok urodzenia.  


Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się TUTAJ

Więcej...
Terminy egzaminów dla studiów I oraz II stopnia w I semestrze roku akademickiego 2013/2014
2013-11-10


Terminy egzaminów dla studiów I oraz II stopnia w I semestrze roku akademickiego 2013/2014 dostępne są tutaj

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że harmonogram egzaminów na stałe znajduje się w zakładce Dla Studenta / Egzaminy widocznej w menu po lewej stronie.


Więcej...
PRZEDŁUŻENIE NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - KIERUNEK WSCHODOZNAWSTWO
2013-10-02

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że drugi nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Wschodoznawstwo zostaje przedłużony do dnia 31 października 2013 roku.

Jednocześnie informujemy także o rozpoczęciu trzeciego naboru na studia licencjackie (pierwszego stopnia). Termin składania dokumentów upływa 31 października.

Serdecznie zapraszamy

Więcej...
Plany zajęć na rok akademicki 2013/2014
2013-09-27
Studia I stopnia (licencjackie)Studia II stopnia (magisterskie)


Ostatnia aktualizacja:  8 października 2013 (12:40)

Uwaga! Podane powyżej plany mogą ulec zmianie!

Więcej...
Koniec naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia 30 września
2013-09-27

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że drugi nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Wschodoznawstwo dobiega końca w poniedziałek - 30 września.

 

Więcej...
"Moldova: In search of its own place in Europe" - nowa pozycja książkowa
2013-08-28
Moldova: In Search of It's Own Place In Europe
Z radością informujemy, że ukazała się właśnie książka "Moldova: In search of its own place in Europe" pod redakcją N. Cwicinskiej i P. Oleksego. Publikacja dostępna będzie także w wersji elektronicznej już tej jesieni. 

Ze wstępu do książki:
"This last sentence would suggest that the present volume will be about a country striding towards full European integration. A look at the different spheres of public and social life in Moldova, however, presents a slightly different picture. In addition, the initial enthusiasm of society, manifested through 80 per cent support for the idea of integration with the EU, significantly weakened during the four years the Alliance was in power. Public opinion polls in the second half of 2012 showed that support for the idea of integration into international structures created by Russia (the Customs Union) equalled or even exceeded the level of support for European integration.

The future of Moldova is, therefore, still not a foregone conclusion."

Spis treści:

 • PREFACE | Natalia Cwicinskaja, Piotr Oleksy
 • THE FOREIGN POLICY OF MOLDOVA | Jerzy Stankiewicz 
 • THE IMPACT OF THE GEOPOLITICAL POSITION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE DIRECTION OF ITS FOREIGN POLICY AFTER THE COLLAPSE OF THE FORMER USSR | Karolina Kotulewicz
 • PARTNERSHIP OR DISRESPECT? THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN UKRAINE’S POLICY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY | Grzegorz Skrukwa 
 • IS INTERNATIONALLY RECOGNISED INDEPENDENCE THE GOAL OF QUASI-STATES? THE CASE OF TRANSNISTRIA | Marcin Kosienkowski
 • THE INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF THE PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC | Natalia Cwicinskaja
 • POLITICAL DETERMINANTS OF THE PERSISTENCE OF THE PRESIDENTIAL CRISIS IN MOLDOVA (2009–2012) | Piotr Oleksy 
 • THE ROCK GROUP ZDOB ŞI ZDUB AS AN EXAMPLE OF NATIONAL IDENTITY CONSTRUCTION | Natalia Sineaeva-Pankowska, Rafał Pankowski
 • DISTRIBUTION OF POWER. THE CASE STUDY OF GAGAUZIA | Robert Rajczyk
  THE BULGARIAN MINORITY IN TARACLIA DISTRICT AND THE AUTONOMOUS TERRITORY OF GAGAUZIA (GAGAUZ YERI) AND ITS OFFICIAL POSITION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA | Jerzy Hatłas
 • THE CONDITION OF MOLDOVAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE ANDITS IMPORTANCE TO STATE SECURITY | Jakub Pieńkowski 

  Więcej...
Spotkania polsko‑mołdawskie Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka
2013-06-28

Spotkania polsko-mołdawskie

Spotkania polsko‑mołdawskie
Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka

Polskę i Mołdawię łączyły w przeszłości przez kilka wieków bliskie związki, z biegiem czasu pamięć o nich uległa jednak zatarciu. Wyjątkową postacią, która przypominała o historycznych stosunkach polsko‑mołdawskich i propagowała w Polsce wiedzę o współczesnej Mołdawii (i Rumunii), był Pan Profesor Janusz Solak. Jednym z Jego pomysłów było przygotowanie wieloautorskiej monografii pt. Spotkania polsko‑mołdawskie, mającej w założeniu przybliżyć szerokiemu gronu Czytelników meandry wspólnej historii i szerzej – tematykę mołdawską.

Zamierzeniem Profesora było też, aby w książce znalazły się nie tylko artykuły naukowe, ale również inne formy sztuki pisarskiej – reportaż i esej. Niestety nie dane było Profesorowi dokończyć swego dzieła. Niniejsza księga stanowi pośmiertny hołd złożony Panu Profesorowi Januszowi Solakowi. Składają się na nią zaktualizowane materiały zebrane przez Profesora,a także zupełnie nowe artykuły. Zachowany został przy tym główny zamysł koncepcyjny Profesora. Jego praca zatem nie przepadła i będzie stanowić kolejny element „pomnika trwalszego niż ze spiżu”.
Non omnis moriar.

Ze wstępu


 - Ściągnij książkę w formacie PDF -


"Ulubionym pytaniem, które zwykłem stawiać moim studentom, jest wymienienie państw, z którymi II Rzeczpospolita graniczyła w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Na palcach jednej ręki mógłbym wymienić tych, którzy pamiętali o Rumunii. To smutna konstatacja. Rodzi się stąd, iż zaciera się już pamięć polsko‑rumuńskiego, a de facto polsko‑mołdawskiego sąsiedztwa, chociaż trwało ono długo – 430 lat: od opanowania przez Kazimierza Wielkiego ruskich ziem Podola i Pokucia i wydarcia Węgrom Rusi Halickiej przez królową Jadwigę Andegaweńską do drugiego rozbioru Polski (1793)."

fragment artykułu
Polska i Mołdawia – meandry wspólnej historii (aut. J.Solak) | s.33
 

"− Ach, bracia Słowianie! Świetnie. Wyciągnijcie to, co macie w kieszeniach i połóżcie na stole. Przewozicie jakąś broń? Narkotyki? Nie? A może chcecie kupić? – na chwilę spoważniał, pochylił głowę i spojrzał na nas zza czarnych szkieł, wybuchając śmiechem. – Żartowałem oczywiście, ale sami wiecie, to jest Naddniestrze! Byliście tu już kiedyś?" 

fragment reportażu
"Spotkania" (aut. K.Całus, P.Oleksy) |
s.119

 

"Ciekawym miernikiem szczególnej sympatii Rumunów do Mołdawian są finały konkursu Eurowizja. Bez względu na to, kto w danym roku reprezentuje Mołdawię i jaką piosenkę wykonuje, zawsze otrzymuje najwyższe noty od telewidzów rumuńskich: sześć razy maksymalną notę – 12 pkt, a raz 10 pkt (podobnie Mołdawianie sześć razy 12 pkt przyznali Rumunom, a raz – 7 pkt). Jednak z drugiej strony, bezpośredni stosunek Rumunów do Mołdawian (nazywanych zazwyczaj przez samych Rumunów jako basarabeni/români basarabeni – Besarabcy/Rumuni besarabscy) przypomina stosunek Polaków do Polaków kresowych – często są traktowani z pewną niechęcią, niezrozumieniem, wyższością, a nawet pogardą jako niezaradni, zacofani „Ruscy”."

fragment artykułu
"Dlaczego Rumunia zawsze będzie kochać Mołdawię" (aut. J.Pieńkowski) |
str. 159

Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.