IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna
2014-03-25

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna    

Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne    


Termin:
20 – 21 listopada 2014 roku        

Miejsce obrad konferencji:
Sala im. J. Lubrańskiego – Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1; 60-813 Poznań 


Konferencja odbędzie się w Instytucie Wschodnim UAM. Zgłoszenia wystąpień zawierające abstrakt (do 300 słów) prosimy kierować na adres malachow@amu.edu.pl

Ostateczny termin zgłoszeń: do dnia 31 V 2014 roku.

Komitet organizacyjny:

 • prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski,
 • ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki.
Sekretarze komitetu:
 • dr Magdalena Lachowicz,
 • dr Marek Jedliński.

Koncepcja konferencji:
20-21 XI 2014 roku w Poznaniu będzie miała miejsce czwarta edycja, organizowanej corocznie konferencji poświęconej Polonii i polskiemu wychodźstwu, emigracji, pt.: Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Przemierzając bogate i wielowątkowe obszary poznawcze tematyki polonijnej i polskiej kulturowości pragniemy się skupić na aktualności procesu wychodźczo-emigracyjnego i jednocześnie obecności emigracyjnej Polonii w społecznościach świata wraz z jej więzią kulturową z ojczyźnianym matecznikiem. Zastanowimy się nad fenomenem i zarazem dramatem polskiej emigracji, wychodźstwa, nad istotą odmienności polskiej obecności pośród narodów i społeczeństw świata.

Więcej...
Dni Krajów Bałtyckich
2014-03-25

Koło Naukowe Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu oraz Koło Naukowe Bałtologów UAM mają przyjemność zaprosić na Dni Krajów Bałtyckich, które odbędą się w dniach 26 - 28 marca. Poprzez spotkania poświęcone Litwie, Łotwie i Estonii chcemy przybliżyć mieszkańcom Poznania realia życia oraz kulturę państw nam tak bliskich - geograficznie i nie tylko.
Pierwszego dnia w środę 26 spotkamy się na wspólnym seansie najbardziej znanego łotewskiego filmu niemego "Lāčplēsis" z 1930 roku wraz z prelekcją.
W czwartek 27 marca odbędzie się wspólna biesiada, gdzie będziemy próbować przysmaków kuchni litewskiej, łotewskiej i estońskiej. Wspólna biesiadę będzie urozmaicać nam regionalna muzyka oraz pokaz zdjęć.
Ostatniego dnia w piątek, 28 marca, odbędzie się konferencja naukowa poświecona budowaniu tożsamości państw nadbałtyckich.
Wieczorem natomiast spotkamy się mniej oficjalnie w klubokawiarni Mamałyga z doktorem Mirosławem Jankowiakiem, pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, współautorem przewodnika po Litwie, Łotwie i Estonii, który opowie nam o swoich wizytach na Łotwie.


Środa 26 III:

 • Pokaz filmu "Lāčplēsis" - godzina 20:30, dom kultury Ptapty ul. 27 grudnia 8/10 Poznań

Czwartek 27 III:

 • Wieczorek bałtycki - godzina 19:00, Setka Pub ul. Święty Marcin 8, 61-803 Poznań

Piątek 28 III:


WSTĘP WOLNY!

Więcej...
Konfrencja Naukowej na temat budowania tożsamości państw nadbałtyckich
2014-03-25


Koło Naukowe Instytutu Wschodniego Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Koło Naukowe Bałtologów Uniwersytetu Adama Mickiewicza ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w Krajowej Konferencji Naukowej na temat budowania tożsamości państw nadbałtyckich, która obędzie się 28 III 2014 roku w Collegium im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Sala D

Plan konferencji:

 • 10:00 Rozpoczęcie konferencji
 • 10:10 Juliusz Dworacki, Nordyckie aspiracje Estonii. Dążenia uzasadnione czy bezpodstawne? Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 10:30 Mateusz Szczepanik, Polityka zagraniczna Estonii w latach 2004-2013. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 10:50 Patrycja Operacz, Czynnik multikulturowy w kształtowaniu współczesnej tożsamości narodowej Estonii. Na przykładzie relacji politycznych i kultury masowej. Uniwersytet Warszawski
 • 11:10 mgr Marek Wojnar, Mart Laar jako architekt estońskiej polityki historycznej. Uniwersytet Jagielloński
 • 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:50 Agata Klimczyk, Państwa bałtyckie po rozpadzie ZSRR. Budowanie tożsamości w ramach cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 11:10 Adam Wawrzyk, Przemiany społeczno-ekonomiczne na terenie współczesnych państw nadbałtyckich w XIX wieku. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kilecach
 • 12:30 Renata Kwietniewska, Magia pieśni - dlaczego Śpiewająca Rewolucja miała miejsce w najbardziej muzycznym regionie Europy. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 12:50 Aleksandra Wojtasik, Mniejszość rosyjska na Łotwie. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 13:10 Przerwa
 • 13:20 Aleksandra Mrozińska, Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jako element budowania dobrego PRu dla państw bałtyckich. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 13:50 Anna Kuleszewicz, Wielkie Księstwo Litewskie a współczesna Litwa. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 14:10 Mariusz Kociszewski, Odpowiedzialność państw bałtyckich za dług publiczny ZSRR - aspekty prawne. Uniwersytet Warszawski
 • 14:30 Natalia Wojtowicz, Współpraca wojskowa państw nadbałtyckich. Uniwersytet Jagielloński
 • 14:50 Zakończenie konferencji
 • 15:30 Obiad pokonferencyjny 
Moderator: mgr Dagmara Moskwa

Więcej...
Uwaga! Zmiany w planach zajęć na semestr letni
2014-03-20

Uwaga! Zmiany w planach zajęć na semestr letni

Plan zajęć dla wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich
(jeden plik PDF)

 POBIERZ

 


Ostatnia ogólna aktualizacja planów:  20 marca 2014 
Podane powyżej plany mogą ulec zmianie!


Więcej...
W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej.
2014-02-23


INSTYTUT WSCHODNI UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU  przy współpracy   STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD ODDZIAŁ W POZNANIU   mają zaszczyt zaprosić na:

Międzynarodową Konferencję Naukową
„W cieniu walczących imperiów.
Europa Wschodnia w I wojnie światowej”.
(16-17 października 2014 r., Poznań)

Problematyka i obszary badawcze

Konferencja organizowana jest w związku z przypadającą na rok 2014, setną rocznicą wybuchu  I Wojny Światowej, która w zasadniczy sposób wpłynęła na dzieje Europy i całego świata, szczególne zaś piętno odciskając na losach narodów Europy Wschodniej. To na tym obszarze walczyły ze sobą trzy imperia, które w wyniku wojny uległy ostatecznemu rozpadowi. Powstał zupełnie nowy porządek polityczno-państwowy, nieodwracalnemu przeobrażeniu uległa świadomość społeczna mieszkańców kontynentu. Kulturowe następstwa tamtych wydarzeń odczuwalne są, w mniej czy bardziej uchwytny sposób, do dzisiaj.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i została pomyślana jako przestrzeń dialogu dla badaczy reprezentujących szeroko pojętą humanistykę: historyków, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków sztuki, filmoznawców etc. Zależy nam na tym, by I Wojna Światowa  ukazana została nie tylko w perspektywie stricte historycznej, widzianej w optyce politycznej i militarnej, ale również przez pryzmat zjawisk i procesów o charakterze kulturalnym, społecznym, narodowym i świadomościowym. Istotną kwestią jest także dzisiejsza percepcja I Wojny Światowej na obszarze Europy Wschodniej: na ile jest ona wydarzeniem żywym oraz inspirującym w świadomości narodów Europy Wschodniej. Dyskusję chcielibyśmy skoncentrować wokół trzech zagadnień podstawowych: państwa, narodu i kultury. Zwieńczeniem konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem wybitnych badaczy, w tym gości zagranicznych.      

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 • Języki konferencji: polski i rosyjski;
 • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2014 roku na adres e-mail: konf.wschodo.2014@gmail.com
 • Opłata konferencyjna wynosi 180 PLN (45 EURO)
 • Opłatę konferencyjną należy uiścić do 30 lipca 2014 roku na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając symbol K00000447; adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań;
 • W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają: 
  • materiały konferencyjne, druk monografii zbiorowej (patrz niżej), 
  • wyżywienie (2 obiady, przerwy kawowe, bankiet);
  • Organizatorzy nie opłacają kosztów podróży i nie zapewniają bezpłatnego zakwaterowania. W miarę napływania zgłoszeń organizatorzy zapewnią pomoc w rezerwacji noclegów. (Koszt noclegu w pokojach gościnnych Domu Studenckiego UAM Jowita wynosi 70 PLN za dobę w przypadku płatności Instytutu Wschodniego lub 80 zł plus 8% VAT w przypadku płatności dokonywanych przez samych gości). 
 • Organizatorzy zamierzają opublikować plan konferencji w formie monografii zbiorowej. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych tekstów. 
 • Referaty w języku polskim, angielskim lub rosyjskim, o objętości 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, w formacie WORD, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia pojedyncza, przypisy dolne, zdjęcia do tekstu w    formacie *.jpg, minimum 1 MB), prosimy przesyłać na adres e-mail: konf.wschodo.2014@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2014 roku. Referaty muszą posiadać niewielkie resume (do 10 zdań) w języku angielskim.           

Organizatorzy Konferencji:

Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Artur Kijas; 
 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski;
 • dr hab. Marek Figura;
 • prof. dr hab. Dominik Kubicki;
 • prof. Siergiej Michalczenko;
 • prof. Tamara Smirnova.
Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Marek Figura – przewodniczący;
 • dr Tomasz Nakoneczny;
 • dr Magdalena Lachowicz;
 • dr Jan Witczak;
 • dr Bartłomiej Garczyk.   
Kontakt:

Instytut Wschodni UAM ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań Pytania prosimy kierować do: dr Tomasz Nakoneczny tel. (+48) 515 265 711; dr Bartłomiej Garczyk tel. (+48) 606 626 290 


Kliknij by pobrać formularz zgłoszeniowy

Więcej...
„Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu”
2014-02-17

Instytut Wschodni UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok” 
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową:

„Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu”  


Termin: 10-11 kwietnia 2014r.
Miejsce: Poznań           
Opis: Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania oscylują wokół regionu kaukaskiego (Kaukaz Północny oraz Południowy). Uzupełnieniem będą wykłady plenarne specjalistów w dziedzinie regionu Kaukazu Północnego i Południowego.   Celem konferencji jest naświetlenie sytuacji Kaukazu Północnego oraz Południowego z punktu widzenia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Udział w spotkaniu daje ponadto możliwość integracji środowiska naukowego, stworzenia warunków do współpracy między jednostkami naukowymi oraz przedyskutowania współczesnych zagrożeń, wyzwań i perspektyw regionu kaukaskiego.

Obszary dyskusji:

 • Kaukaz Północny i Południowy na arenie międzynarodowej (stosunki z Rosją, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, problem integracji z UE i NATO itp.)
 • polityka bezpieczeństwa;  
 • polityka wewnętrzna (aparat władzy, wybory, reformy państwowe, scena polityczna, itp.);
 • sytuacja wewnętrzna (konflikty, wojny, zagrożenia, itp.);
 • społeczeństwo (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy, itp.);
 • sytuacja gospodarcza.   

W celu zgłoszenia się na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia oraz abstrakty (200-300 słów) czekamy do 10 marca 2014 r.  

Przewidywana liczba prelegentów: 20
Czas wystąpienia: 15-20 minut
Języki konferencji: angielski, polski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych.        

Opłata konferencyjna:
200 zł - wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).
250 zł – jeden nocleg oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).
300 zł - dwa noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).

Wszelkie informacje dotyczące tematyki konferencji oraz kwestii organizacyjnych prosimy kierować na maila konferencyjnego: konferencjakaukaska2014@gmail.com

 


Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

Więcej...
"Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy."
2014-01-29


Pragniemy z radością poinformować że nakładem portalu e-wydawnictwo.eu wydana została właśnie książka "Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy." pod redakcją dr Marty Studennej-Skrukwy oraz mgr Anny Stryjakowskiej.

Pozycja ta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa pod adresem: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/4353


OkładkaSpis treści:

1. Słowo wstępne
2. Михаил Кришталь, Влияние неолиберальной, неореалистской и неоевразийской школ международных отношений на внешнюю политику России (1991-2013)
3. Michał Włodarczyk, Is Vladimir Putin a new Bismarck? Russian new imperialism in context of realistic theory of international relations
4. Dagmara Moskwa, Charakterystyka rosyjskiej polityki zagranicznej na podstawie analizy Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 r.
5. Michał Romańczuk, Pozycja Federacji Rosyjskiej na świecie po 1991 roku
6. Mateusz Chudziak, Relacje rosyjsko-tureckie od 2002 r.
7. Marek Wojnar, Spór o historię czy o prawa mniejszości narodowej? Rosyjska polityka historyczna wobec Łotwy
8. Michał Szczygielski, Rosyjski nacjonalizm – zagrożenie „medialne” czy rzeczywiste?
9. Anna Stryjakowska, Czas apokalipsy? Ponowoczesne wyzwania dla rosyjskiej tożsamości w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
10. Panel ekspercki - Russkij Mir: wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?
11. Noty biograficzne


Więcej...
Ukraińska Dekada 2004-2014: nadzieje, zwroty, podsumowania
2014-01-29

Konferecja

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Ukraińska Dekada 2004-2014: 
nadzieje, zwroty, podsumowania 


Termin: 15-16 maja 2014
Miejsce:
Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Organizatorzy:
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni,
• Wielkopolskie Stowarzyszenie Vostok,
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu,
• Portal EastWest 


Dziesiąta rocznica Pomarańczowej Rewolucji oraz „Euromajdan” na przełomie 2013/2014 są inspiracją do wzmożenia zainteresowania współczesną Ukrainą.

Dziesięć lat temu dość powszechnie wyrażano pogląd, że Ukraina po Pomarańczowej Rewolucji weszła na drogę ewolucji prowadzącą konsekwentnie do budowy skonsolidowanej demokracji mającej oparcie w społeczeństwem obywatelskim. Kolejne lata jednak wydawały się nie potwierdzać tych oczekiwań. Jednocześnie skala i jakość protestów z końca 2013 roku zaskoczyły bardzo wielu obserwatorów ukraińskiego życia politycznego i społecznego.

Ukraina stała się jednym z wielu państw świata, w których na początku II dekady XXI wieku dochodzi do masowych protestów o charakterze politycznym i społecznym – od „Arabskiej Wiosny” w krajach Bliskiego Wschodu po ruchy Oburzonych i Occupy w państwach Europy Południowej i Zachodniej oraz w Ameryce. Kijowski Majdan Nezałeżnosti jest jednym z znanychna cały świat symboli oburzenia, obok Zuccotti Park, Puerta del Sol, Placu Taksim i Placu Tahrir. O ile Pomarańczowa Rewolucja była elementem cyklu „kolorowych rewolucji”, to uczestnicyobecnych protestów wydają się natomiast dystansować od jednolitego „formatu” i znacznie mniej ufają przywódcom opozycji politycznej. Ważnym zjawiskiem jest też wzrost popularności haseł radykalnie nacjonalistycznych - czy Ukraina jest pod tym względem szczególnym fenomenem, czyteż nie odbiega od tendencji ogólnoeuropejskich?

Warto na nowo postawić pytania o zróżnicowanie postaw politycznych i socjokulturowych w różnych regionach Ukrainy, o scenę polityczną Ukrainy, o starych i nowych liderów politycznych, o relacje między społeczeństwem a elitami politycznymi, o rolę nowych środków komunikacji społecznej. Obecność artystów na Majdanie Pomarańczowej Rewolucji i na Euromajdanie jest impulsem do postawienia kwestii przemian współczesnej kultury ukraińskiej i jej socjopolitycznego kontekstu.

Aby obraz dekady od Majdanu do Majdanu był jak najszerszy, istotne jest też zwrócenie uwagi na miejsce Ukrainy na arenie międzynarodowej. Najważniejszym zagadnieniem jest tu obecny etap stosunków Ukrainy wobec Rosji z jednej strony i wobec Unii Europejskiej z drugiejstrony. Tworząc jednak syntetyczne interpretacje miejsca Ukrainy we współczesnym świecie jakopaństwa między Rosją a UE, nie należy pomijać i innych wektorów, w tym relacji Ukrainy zpaństwami pozaeuropejskimi.


Kliknij by dowiedzieć się więcej


Więcej...
Konkursie wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej - „Zostań Wschodoznawcą”
2013-11-21

Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok” oraz Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają do wzięcia udziału w


Konkursie wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej
„Zostań Wschodoznawcą”
  

Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem
„Dialog kultur/kultura dialogu”  


Plakat
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego.   Głównym celem konkursu jest popularyzacja problematyki wschodniej wśród młodzieży szkół średnich. W centrum zainteresowania tegorocznego konkursu  znajduje się Rosja.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap – (11 grudnia 2013 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą pytania z wiedzy o historii, geografii, kulturze i współczesnych problemach Rosji i krajów byłego ZSRR.

II etap (finałowy)  – (10 marca 2013 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z dwóch części:

1.piętnastominutowa prezentacja projektu na temat wybrany przez uczestnika spośród zagadnień podanych przez Komisję Egzaminacyjną, przy udziale publiczności.  

2.odpowiedzi uczestnika na pytania Komisji Egzaminacyjnej z zakresu prezentacji, wykorzystanej literatury oraz wiedzy dotyczącej historii i współczesności Europy Wschodniej, Syberii, Kaukazu i Azji Centralnej. Pytania po zatwierdzeniu przez Komisję mogą być zadawane również z widowni.   Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów. Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrodą główną jest indeks na kierunku Wschodoznawstwo w Instytucie Wschodnim UAM.

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać na adres: ws.vostok@gmail.com do 2 grudnia 2013 r.


W zgłoszeniu powinny się znaleźć: pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego, dane kontaktowe; imię i nazwisko ucznia-uczestnika konkursu, klasa, rok urodzenia.  


Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się TUTAJ

Więcej...
Terminy egzaminów dla studiów I oraz II stopnia w I semestrze roku akademickiego 2013/2014
2013-11-10


Terminy egzaminów dla studiów I oraz II stopnia w I semestrze roku akademickiego 2013/2014 dostępne są tutaj

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że harmonogram egzaminów na stałe znajduje się w zakładce Dla Studenta / Egzaminy widocznej w menu po lewej stronie.


Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.