„Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”
2017-01-24

III Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa
organizowana przez Instytut Wschodni UAM

„Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”


Termin: 27 marca 2017 r.
Miejsce: Poznań

Konferencja przeznaczona jest dla doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej oraz kulturowej obszaru byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Celem spotkania jest prezentacja wyników badań młodych pasjonatów Wschodu oraz pokazanie wpływu ich działalności na współczesną naukę. Jesteśmy przekonani, że udział w konferencji umożliwi integrację środowiska naukowego oraz stworzy warunki do współpracy między ośrodkami badawczymi z całej Polski.

Proponowane obszary dyskusji:

 • sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i kulturowa obszaru byłego ZSRR; 
 • sytuacja wewnętrzna obszaru byłego ZSRR (konflikty, wojny, zagrożenia itp.); 
 • społeczeństwa państw powstałych na skutek rozpadu ZSRR (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy itp.); 
 • wpływ spuścizny radzieckiej na sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą i kulturową obszaru byłego ZSRR, · historia państw byłego ZSRR i jej wpływ na współczesność. 
Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu TUTAJ oraz przesłanie abstraktu wystąpienia (od 7 d0 10 tys. znaków) na adres mailowy konferencji: forum.wschod@gmail.com

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2017 r.


Przewidywana liczba prelegentów: 20

Czas wystąpienia: 15 minut

Języki konferencji: angielski, polski, rosyjski

Opłata konferencyjna: 80 zł - wyżywienie w trakcie trwania konferencji (obiad oraz przerwa kawowa).


Wszelkie informacje dotyczące tematyki konferencji oraz kwestii organizacyjnych prosimy kierować na adres organizatorów: forum.wschod@gmail.com.

 

Serdecznie zapraszam do udziału! 

Magda Pabin-Majchrzak 

Więcej...
Konferencja pt. "Rosja-Europa wobec przemian paradygmatów polityki międzynarodowej"
2017-01-09

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej inicjatywie stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych.

Konferencja pt.

"Rosja-Europa wobec przemian paradygmatów polityki międzynarodowej"

odbędzie się 16 stycznia 2016 r. (poniedziałek)

w Sali Senatu Coll. Minus

w godzinach 10:30 -  16:00


Udział w niej wezmą goście zagraniczni z Moskwy, Petersburga i Berlina (udział potwierdzony) - laureaci "Konkursu na najlepszy tekst analityczny" w  2016 r.

 Zapraszamy serdecznie na spotkanie m.in. z:

 • Andrejem Riabowem (Рябов  Андрей) – (ur. 1956) - Moskwa;  pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Światowej i  Stosunków  Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk (ИМЭМО РАН),  wieloletnim współpracownikiem Fundacji Gorbaczowa (od 1993 roku), ekspertem Centrum Carnegie Moscow.

  Z tekstem A. Riabowa można zapoznać się pod linkiem: http://escii.eu/eksperci/i-miejsce
 • Maksimem Starczakiem (Старчак Максим) – (ur. 1982)  - Moskwa,  ИМЭМО РАН, redaktorem czasopisma «Пути к миру и безопасности» , pracownikiem naukowym grupy ds. badania problemów i konfliktów światowych, współpracownikiem Instytutu USA i Kanady RAN; współpracownikiem Instytutu Jegora Gajdara oraz Centrum Polityki Międzynarodowej i Obrony na Uniwersytecie  Queen's (Kanada).

  Z tekstem M. Starczaka można zapoznać się pod linkiem: http://escii.eu/home1

 • Dmitrijem Miturinem (Митюрин Дмитрий)  (ur.1970) - Petersburg,  historykiem, publicystą, redaktorem naczelnym kwartalnika «ГАЗинформ», pracownikiem Związku Przedsiębiorstw Kompleksu Paliwowo-Energetycznego (СПТЭК) «Газовый клуб»; autorem materiałów analitycznych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Rosji. 

  Z tekstem D. Miturina można zapoznać się pod linkiem: http://escii.eu/home1
 • Olgą Guliną  (Гулина Ольга) (ur. 1977) – Berlin – Moskwa, prawniczką, założycielką i dyrektorką RUSMPI – Institute on Migration Policy w Berlinie;  autorką wielu publikacji poświęconych tematyce prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz badaniom procesów migracyjnych w Europie. 

  Z tekstem O. Guliny można zapoznać się pod linkiem: http://escii.eu/home1 

Do debaty zasiądą: prof. dr hab. Andrzej de Lazari (AHE w Łodzi), Robert Śmigielski (CPRDiP), dr Magdalena Lachowicz (IW UAM) i dr Łukasz Jasina (PISM).

Przewidujemy spotkanie na temat możliwości wymiany informacji naukowej z udziałem gości zagranicznych i Dyrektora ds. studenckich Instytutu Wschodniego UAM dr Karoliny Polasik-Wrzosek.

 


Szczegółowy program dostępny jest tutaj

 

Ze względu na otwarty charakter wydarzenia i planowany udział studentów UAM, których serdecznie zapraszamy, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

 

Z poważaniem w imieniu organizatorów

dr Magdalena Lachowicz

 Instytut Wschodni UAM, CWIM

Więcej...
VI edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej pt. „Zostań Wschodoznawcą”
2016-11-23

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 
VI edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie  i Azji Środkowej  

„Zostań Wschodoznawcą”    

Tytuł tegorocznej edycji: Dni, które wstrząsnęły światem – rewolucje rosyjskie i wojna domowa 1917-1920  

 W 2017 roku minie setna rocznica dwóch rewolucji rosyjskich: lutowej i październikowej. Luty 1917 przyniósł krótkotrwałą nadzieję na Demokratyczną Federacyjną Rosję, która odrzuci jarzmo samodzierżawia i  dołączy do nowoczesnych państw świata. Październik 1917 przyniósł jednak Rosji i innym krajom rozpadającego się Imperium Rosyjskiego krwawy terror, wojnę domową i rządy totalitarnego reżimu na wiele dziesięcioleci. Światu przyniósł wyzwanie dla dotychczasowego porządku – odtąd konfrontacja między Międzynarodówką Komunistyczną a resztą świata będzie jednym z naczelnych problemów historii XX wieku. Rewolucje rosyjskie to także barwne, tragiczne, okrutne pasmo wydarzeń,  plejada postaci, partii politycznych, symboli. Wojna domowa miała wiele frontów, wiele regionalnych wcieleń, wiele linii konfrontacji.

Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej nawiązuje do rocznicy rewolucji rosyjskich 1917 roku, wojny domowej w byłym Imperium Rosyjskim w latach  1918-1920, oraz ich odbicia w kulturze i pamięci historycznej.

W Konkursie oceniać będziemy nie tylko znajomość faktów z zakresu przebiegu rewolucji i wojny domowej. Ocenie podlegać będą również rozumienie przyczyn i konsekwencji upadku caratu i powstania Rosji bolszewickiej.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap – (19 stycznia 2017 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą  otwarte i zamknięte pytania dotyczące przyczyn, przebiegu i szeroko pojętych konsekwencji rewolucji rosyjskich 1917 roku i wojny domowej w Rosji 1918-1920. Na podstawie testu Komisja Egzaminacyjna wyłoni 10 finalistów Konkursu. 
 • II etap (finałowy)  – (20 marca 2017 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję  temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu. Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. 
Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody przekazane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów Konkursu – redakcję dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia oraz Wydawnictwo Czarne.  

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać na adres mailowy koordynatora VI edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej dr Marty Studennej-Skrukwy: studnia@amu.edu.pl w terminie  do 9 stycznia 2017 r. Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz Instrukcję dla Nauczyciela pobrać można poniżej.    

Zgłoszenia (w dokumencie Word) przesyła nauczyciel – opiekun uczestnika konkursu.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko uczestnika, 
 • rok urodzenia, 
 • klasa, 
 • pełna nazwa i adres szkoły oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe nauczyciela koordynującego. 
Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja po raz drugi odbędzie się w nowej siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w Campusie Morasko.  Finaliści będą mieli możliwość zwiedzić nowy budynek i już teraz poczuć się jak studenci Instytutu Wschodniego UAM. Czekamy na Was!   


Do pobrania: Więcej...
Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
2016-11-03

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

 • I rok studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF) 
 • II rok studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF) 
 • III rok studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF) 

 • I rok studiów II stopnia (magisterskich) - pobierz (format PDF) 
 • II rok studiów II stopnia (magisterskich) - pobierz (format PDF)

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2016
(uwaga, nastąpiły drobne zmiany w planie dla I roku studiów I stopnia w stosunku do planów z 4 listopada
Więcej...
„Czy nowa narracja o Rosji w Polsce jest możliwa?”
2016-10-17

Instytut Wschodni
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych
zapraszają na Międzynarodową  Konferencję Naukową  


„Czy nowa narracja o Rosji w Polsce jest możliwa?”  


Miejsce obrad: Sala Senatu, Collegium Minus UAM,  ul. Wieniawskiego 1, Poznań  

Data: 19 października 2016 roku

ŚRODA

12.00 - 12.30
uroczyste otwarcie konferencji
Głos zabiorą

 • JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR  Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
 • DYREKTOR INSTYTUTU WSCHODNIEGO UAM prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz   
12.30 - wystąpienia gości Konferencji Prowadzenie  prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz  

12:30- 12:45 Prof.  Jewgienij Gontmaher (Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa) -  Czy obecna rosyjska elita rządząca może zmienić swoje stanowisko (swój stosunek) wobec Polski

12:45 -13:00  Prof.  dr hab. Andrzej Stelmach (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań) - Legitymizacja władzy w Rosji. Rzeczywistość a demokratyczne standardy

13:00 - 13:15 Prof. Wiktor Woronkow (Centrum Niezależnych Badań Społecznych, Petersburg) – Z dala od Moskwy: przekraczanie granic na poziomie praktyki i projektów 

13:15 - 13:30 Prof. dr hab. Marian Broda (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Łódzki) - Mentalne uwikłanie w archaiczność a problemy międzywspólnotowego dialogu  

13:30 – 14.00  DEBATA                              


14:00 - 14:15    Przerwa kawowa         

 

14:15 - 14:30 Prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) - Rosyjskie, polskie i „europejskie” zaprogramowanie kulturowe

14:30 -14:45 Prof. dr Aleksiej Wasiliew (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin) - Poszukiwanie nowej narracji: potencjał neoretoryki

14:45 - 15:00 Prof. Wasilij Żarkow - (Wydział Nauk Prawnych i Politycznych Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Politycznych, Moskwa) – Dwie Rosje – dwie narracje.           

15:00 - 15:15  Prof. dr hab. Roman Bäcker (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Toruń) - Jak badać Rosję?

15:15 - 15:30 Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek - (Akademia Humanistyczna w Pułtusku, UW) - Ocena zwrotnych momentów w stosunkach ZSRR – PRL  

15:30 - 16:00  DEBATA                               


16:00 - 16:30  Przerwa lunchowa

 

16:30 - 16:45 Prof. dr hab. Artur Kijas (Instytut Wschodni UAM, Poznań ) - Stosunki rosyjsko - polskie i polsko - rosyjskie w początkach XXI wieku

16:45 - 17:00 Dr Michał Nowosielski (Instytut Zachodni, Poznań) - Niemiecka narracja na    temat Rosji. Co z niej wynika dla Polski?

17:00 - 17:15 Prof. dr Marek Gawęcki (Instytut Wschodni UAM, Centrum Badań Środkowoazjatyckich UAM, Poznań)  - Związek Radziecki i Rosja widziane z Południa

17:15 - 17:30 Dr Michał Rożański (Centrum Niezależnych Badań Społecznych i Kształcenia, Irkuck) – Rosja w Syberii    

17:30  – 18:15 DEBATA  


18:15 – 18:30  Podsumowanie konferencji: Dr Agnieszka Smólczyńska (Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych) 

 

--> Kliknij by przejsć na podstronę poświęconej "Nowej Narracji" <--

Więcej...
Spotkanie z Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz
2016-10-13

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z absolwentką
Instytutu Wschodniego, autorką książki:  


„Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje”

 Katarzyną Kwiatkowską Moskalewicz

 Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz (ur. 1983) od ponad dekady podróżuje i pisze o Rosji, Białorusi i Ukrainie. Jest autorką reportaży, wywiadów i analiz prasowych, blogerką „Polityki”, okazjonalnie tłumaczy z białoruskiego i rosyjskiego. Studiowała w Poznaniu, Warszawie, Mińsku, Charkowie i Moskwie.

Uhonorowano ją nagrodą Amnesty International „Pióro Nadziei” (2011), była nominowana między innymi do Nagrody Grand Press za reportaż o Biesłanie i Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego za zawarty w książce Zabić Smoka reportaż o linczu w Donieckiej Republice Ludowej. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.  


Data: 24 października 2016 godz. 12:30 

Miejsce: Instytut Wschodni UAM

ul. Umultowska 89d, sala 3.131 (II piętro)

 

Więcej...
Czterodniowy cykl otwartych wykładów akademickich i debat na temat współczesnej Rosji i stosunków polsko-rosyjskich: "NOWA NARRACJA"
2016-09-21

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  i Instytut Wschodni UAM  
zapraszają na czterodniowy cykl otwartych wykładów akademickich i debat na temat współczesnej Rosji i stosunków polsko-rosyjskich:


"NOWA NARRACJA"| DATA: 17-20 października 2016. |
| MIEJSCE: Poznań |
(dokładne lokalizacje poszczególnych wydarzeń wskazane są w  programie "Nowej Narracji")


Podczas trwania wszystkich wydarzeń Nowej Narracji organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. „Nowa Narracja” to spotkania z wybitnymi specjalistami z Federacji Rosyjskiej oraz ekspertami polskich ośrodków naukowych i analitycznych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z obu państw.

CWIM

Ramowy harmonogram wykładów i debat (program w wersji PDF dostępny do pobrania tutaj):

 • 17 października o godz. 18.00 zapraszamy na debatę podsumowującą wybory parlamentarne
  WYBORY ROSJAN
  z udziałem:  Romana Udota (GOLOS, Moskwa), Adama Busuleanu (European Platform for Democratic Elections, Berlin), prof. dr hab. Romana Bäckera (UMK w Toruniu).

  Miejsce: Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum | ul. Al. Niepodległości 53, Poznań

 • 18 października  o godz. 18.00 odbędzie się debata poświęcona Rosji widzianej z perspektyw jej peryferii
  NARRACJE PAMIĘCI
  z udziałem dra Michaiła Rożańskiego (Niezależne Centrum Edukacji i Badań Społecznych (Irkuck), prof. Wiktora Woronkowa (Centrum Niezależnych Badań Socjologicznych (Petersburg), dra Ivana Peshkova (Instytut Wschodni UAM) oraz prof. dr hab. Waldemara Kuligowskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM )

  Miejsce: Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum ul. Al. Niepodległości 53, Poznań
 • 19 października w godzinach 12:00-17:30 w ramach Nowej Narracji odbędzie się Międzynarodowa Konferencja
  „Czy Nowa Narracja o Rosji w Polsce jest możliwa?” 
  w całości poświęcona problemowi możliwości  wypracowania nowej formuły dialogu i form współpracy między polskimi i rosyjskimi środowiskami akademickimi i eksperckimi.

  Miejsce: Sala Senatu, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

  Konferencja ma charakter zamknięty. Ze względów organizacyjnych wszystkich, którzy chcieliby przysłuchiwać się obradom zapraszamy do przysłania zgłoszenia pod adres: cwim@wp.pl do dnia 10 października.

  --> Kliknij by poznać dokładny program konferencji <--

 • 20 października  zapraszamy na debatę
  DLACZEGO OD LAT NIE MOŻEMY SIĘ DOGADAĆ?  ROSJA – EUROPA DIALOG (NIE)MOŻLIWY
  z udziałem prof. Jewgienija Gontmahera (Moskiewski Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk) , prof. Wasilija  Żarkowa (Moskiewska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych, Moskwa), prof. zw. dra hab. Mariana Brody (Uniwersytet Łódzki), prof. dra hab. Andrzeja de Lazari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) oraz dra Łukasza Jasiny (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

  Miejsce: Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, Sala: Creative Room, Poznań


Ponadto 18 i 20 października od godziny 10.00  w Auli G. Labudy w Historicum Novum odbywać się będą otwarte wykłady akademickie prowadzone przez naszych wybitnych gości:

 • PRZESTRZEŃ „SECONDHAND”. O sentymentach postkomunistycznych w rosyjskiej przestrzeni poradzieckiej -  dr Michaił Rożański -18 X 2016
 • JAKI JEST WSPÓŁCZESNY HOMO SOVIETICUS? O kulturowych uwarunkowaniach modernizacji Rosji – prof. Wiktor Woronkow  - 18 X 2016
 • CZY ISTNIEJE ROSYJSKA AGORA? O kampanii wyborczej i społecznych inicjatywach obserwacji - Roman Udot – 18 X 2016
 • ROSYJSKA TOŻSAMOŚĆ. Pomaga czy przeszkadza w europejskim wyborze i europejskiej integracji Rosji? O tym dokąd zmierza aktualna sytuacja i jakie są prognozy dla polityki zagranicznej Rosji -  prof. Wasilij Żarkow  - 20 X 2016
 • EUROPEJSKA PRZYSZŁOŚĆ ROSJI. Czy jest możliwa? – prof. Jewgienij Gontmaher – 20 X 2016
 • POLAK I ROSJANIN WE WZAJEMNEJ KARYKATURZE - prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)    


 Szczegółowy program i więcej informacji na stronie: http://escii.eu/nowa-narracja

 

Kontakt do organizatorów:

Dr Magdalena Lachowicz 
Instytut Wschodni UAM
CWIM

e-mail:magda@escii.eu
Dr Agnieszka Smólczyńska
CWIM


e-mail: aga@escii.euNowa Narracja to pilotażowy projekt Wschodniego Klubu Dyskusyjnego, jaki rozpoczyna swoją działalność w Poznaniu.


 

Projekt realizowany przy wsparciu

Więcej...
REKRUTACJA 2016 / 2017
2016-06-30

REKRUTACJA 2016 / 2017 
II NABÓR 

 

 Ałtajskie pustkowie. Góry Ałtaju, rok 2008

 

Szanowni państwo!

z radością zawiadamiamy, że
  rozpoczął się drugi nabór 
na studia na kierunku
WSCHODOZNAWSTWO
(I oraz II stopnia). 

 


Czym jest Wschodoznawstwo?

Wschodoznawstwo to istniejący od ponad dekady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek interdyscyplinarnych studiów terytorialnych, poświęconych poznaniu rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR.

Wschodoznawstwo to jedyny w skali całej Polski, unikatowy kierunek studiów, wyznaczający pełny i oryginalny oraz oparty o wieloletnie doświadczenia, model kształcenia, uwzględniający specyfikę studiowanego regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, prowadzony przez Instytut Wschodni na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

Wschodoznawstwo — podobnie jak będąca niejako jego lustrzanym odbiciem Europeistyka, poświęcona studiowaniu rzeczywistości Unii Europejskiej — wyrosło z studiów nad stosunkami międzynarodowymi.

Złożona rzeczywistość byłego ZSRR...

Region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii którym na co dzień zarówno w życiu studenckim jak i później zawodowym zajmują się studenci Wschodoznawstwa jest obszarem unikalnym i bardzo odmiennym od Europy Zachodniej czy Środokowej.  Na całym obszarze postradzieckim język rosyjski jest nadal językiem powszechnej komunikacji oraz językiem kultury wyższej. Idea „Russkiegomira” („Rosyjskiego świata”) czyli rosyjska wersja soft power ściera się z tendencjami emancypacyjnymi państw narodowych  

Region ten zamieszkuje około 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR na jego terytorium powstało 15 nowych państw, z nichnajwiększe Rosyjska Federacja tworzona jest przez aż 89 podmiotów, wtym: 21 republik, z nazwy narodowościowych, w których funkcjonująrozmaite systemy polityczne – od demokratycznych po autorytarne. Do tego, cały obszar między Łabą a Oceanem Spokojnym podlega nadal procesomtransformacji gospodarczej i politycznej. Procesy te zależą często odlokalnych warunków, kultury i przygotowania mieszkańców. W rezultacie mamy dziś na tym obszarze do czynienia  z całym przekrojem typów systemów rynkowych – od nowoczesnego kapitalizmu doperyferyjnych oligarchii

Dlaczego warto studiować Wschodoznawstwo? 

By podejmować jakąkolwiek działalność (biznesową, kulturalną czy nawet polityczną) wobec tak zróżnicowanego obszaru niezbędna jest nie tylko dobra znajomość języka rosyjskiego ale także szeroka, interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa,ekonomii oraz nauk o kulturze, ukierunkowana na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Konieczne są też umiejętności umożliwiające analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. 

Tę właśnie wiedzę i umiejętności pozwalają zdobyć studia wschodoznawcze! 

Co więcej, studenci wschodoznawstwa mają możliwość podejmowania licznych wyjazdów do krajów obszaru byłego ZSRR. Doświadczenie takie jest nieocenione, ponieważ stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy teoretycznej (także o praktyczną naukę języka) i pozwala dogłębnie i w pełni poznać oraz - co najważniejsze - zrozumieć poradziecki wschód. To oswojenie z rzeczywistością tego obszaru (a także zawarte tam znajomości i stworzone sieci kontaktów) jest niezwykle cenione przez pracodawców, co sprawia że dyplom Wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.Terminy rekrutacji:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)

 • Termin rejestracji kandydatów w systemie rekrutacyjnym: 15 września 2016
 • Termin składania dokumentów: 15 września 2016
 • Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 15 września 2016

Studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie (magisterskie)

 • Termin rejestracji kandydatów w systemie rekrutacyjnym: 11 września 2016
 • Termin składania dokumentów: 12 września 2016
 • Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 11 września 2016


ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO
INTERNETOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI KANDYDATÓW

INFORMACJE DODATKOWE DLA KANDYDATÓW

KONTAKT
 
W razie pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

dr Karolina Polasik-Wrzosek 
tel: 735-005-414Jednocześnie zapraszamy serdecznie do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego poświęconego kierunkowi "Wschodoznawstwo"

 
Więcej...
7 czerwca - wykłady otwarte
2016-06-02
„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”
2016-05-31

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Wschodni UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  

„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”    Termin:
8-9 czerwca 2016 roku 

Miejsce: Poznań                                                   

Opis: Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania związane są z szeroko rozumianą tematyką kaukaską (Kaukaz Północny oraz Południowy).  

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań dotyczących Regionu Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym: historycznym, politycznym, archeologicznym, kulturowym, etnicznym, religijnym, ekonomicznym itp. Pragniemy przy tym położyć nacisk na konfrontację wyobrażeń o Kaukazie (stereotypy, mity, legendy itp.) z realiami panującymi w regionie  (sytuacja ekonomiczna, społeczna, polityczna itp.).  

Jesteśmy  przekonani, że udział w konferencji umożliwi integrację środowiska naukowego oraz stworzy warunki do współpracy między ośrodkami badawczymi z Polski i zagranicy.      


| Kliknij by pobrać PROGRAM KONFERENCJI (PDF) |

| Kliknij aby pobrać pełną informację o konferencji


Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.