spotkanie z Ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce Profesorem Hasanem A. Hasanowem
2015-11-30

Dyrekcja Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza        

zaprasza na spotkanie  

z Jego Ekscelencją

Ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce 

 Profesorem Hasanem A. Hasanowem      

poświęcone stosunkom Azerbejdżanu z Rzeczpospolitą Polską        

które odbędzie się we wtorek 1 grudnia 2015 r.

o godz. 14-ej w sali 3.130 Collegium Historicum  (Ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań)

 

Więcej...
spotkanie dyskusyjne z udziałem Prof. dra Ewgenija Gontmachera
2015-11-26
Plakat

 

Centrum Badań Środkowoazjatyckich oraz Instytut Wschodni UAM

zapraszają na spotkanie dyskusyjne z udziałem

Prof. dra Ewgenija Gontmachera

z-cy dyr. do spraw naukowych Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych 
Rosyjskiej Akademii Nauk

 członka Komitetu Inicjatyw Obywatelskich 

na temat: 

 Społeczne, kulturowe i ekonomiczne problemy migracji z terenów Azji Środkowej i Kaukazu do Rosji

 wykład w języku rosyjskim z tłumaczeniem konsekutywnym

------------------------------------------------------------------ 

Collegium Historicum Novum

9 grudnia 2015, środa

godz. 12.30

Kampus Morasko | ul. Umultowska 89 D | Aula im. Prof. Gerarda Labudy | Parter

------------------------------------------------------------------ 


 

 

 

Więcej...
spotkanie dyskusyjne z udziałem Prof. dra Ewgenija Gontmachera
2015-11-26

Plakat

 

Centrum Badań Środkowoazjatyckich oraz Instytut Wschodni UAM

zapraszają na spotkanie dyskusyjne z udziałem

Prof. dra Ewgenija Gontmachera

z-cy dyr. do spraw naukowych Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych
Rosyjskiej Akademii Nauk
 członka Komitetu Inicjatyw Obywatelskich 

na temat:

Stosunki polsko – rosyjskie stan obecny i perspektywy poprawy

------------------------------------------------------------------ 

Collegium Historicum Novum

10 grudnia 2015, czwartek

godz. 12.30

Kampus Morasko | ul. Umultowska 89 D | Aula im. Prof. Gerarda Labudy | Parter

------------------------------------------------------------------ Więcej...
Konferencja „KIERUNEK - UKRAINA 2.0”
2015-11-19
Konferencja_plakat
Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 
oraz Instytut Wschodni zapraszają serdecznie na: 

Konferencję
„KIERUNEK - UKRAINA 2.0”
 

Data: 26.11.2015 
Godzina: 10.30 
Miejsce
WYDZIAŁ HISTORYCZNY UAM | 
COLLEGIUM HISTORICUM NOVUM | UMULTOWSKA 89 D POZNAŃ 
SALA 3.131 


PROGRAM: 

10.30 –Powitanie

10:45 – 11.15 Формирование гражданского общества в Украине. Современное состояние. Смена политического  режима в 2014 году -
ARTIOM BEŁOUSOV - UNIAN  Kijów  

11.15 – 11.45  Фрактальні та мережеві процеси в модернізації громадянського суспільства        
PROF. MAKSYM LEBSKI - Zaporoski Uniwersytet Państwowy  


12.00 – 12.15 – przerwa kawowa  

12.15 – 12.45 - Вплив урбанізації на управління соціальною інфрастурктурою міст  
DR LUDMIŁA KOZŁOWA - Czarnomorski Państwowy Uniwersytet im. P. Mohyły - Mikołajów  

12.45 – 13.15 - Сильне-слабке» громадянське суспільство        
DR  ANASTAZJA SICZOVA - Ługański Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki  

13.25 – 13.40 – przerwa kawowa  

13.45 – 14.15 -Геополітичні контексти війни в Україні -        
TARAS WOŹNIAK - KWARTALNIK “Ji” - Lwów  

14.15 – 14. 30 Zmiany na scenie politycznej Ukrainy w latach 2014-2015       
DR PAWEŁ PIETNOCZKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Więcej...
Debata „Perspektywa-Ukraina”
2015-11-19

Plakat
Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 
oraz Instytut Wschodni zapraszają serdecznie na: 

Debatę „Perspektywa-Ukraina”
 

Data: 25.11.2015 
Godzina: 10.30 
Miejsce
WYDZIAŁ HISTORYCZNY UAM | COLLEGIUM HISTORICUM NOVUM | UMULTOWSKA 89 D POZNAŃ
Aula Prof. G. Labudy

PROGRAM:

10.30 – 10.45 
Powitanie

Prof. Dr hab. Krzysztof Pietkiewicz w imieniu Instytutu Wschodniego UAM 
Dr Agnieszka Smólczyńska  - Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 

10.45 – 11. 00 – Ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepszy tekst analityczny” i wręczenie  nagród Laureatom 

Moderatorzy: dr Agnieszka Smólczyńska - CWIM, dr Magdalena Lachowicz - IW UAM/CWIM 

11.00  - Panel I : Przemiany ustrojowe na Ukrainie

Uczestnicy:
DR LUDMIŁA KOZŁOWA – Czarnomorski Państwowy Uniwersytet im. P. Mohyły – Mikołajów;
PROF. DR HAB. MAREK FIGURA – Instytut Wschodni UAM;  
DR PAWEŁ PIETNOCZKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 

11. 45 - Panel II: Społeczeństwo i państwo

Uczestnicy:
URSZULA MAJEWSKA - Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy;
DR ANASTAZJA SICZOVA - Ługański Uniwersytet Państwowy Im. T. Szewczenki.

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa 

12.30 -  Panel: Polityka zagraniczna i  bezpieczeństwo Ukrainy

Uczestnicy:
PROF. MAKSYM LEBSKI - Zaporoski Uniwersytet Państwowy;
TARAS WOŹNIAK - KWARTALNIK “Ji” – Lwów,  
ARTIOM BEŁOUSOV - Ukrainian Independent Information Agency UNIAN - Kijów;  
DR GRZEGORZ SKRUKWA -  Instytut Wschodni UAM
ROBERT ŚMIGIELSKI - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

14.00  Podsumowanie debaty  


Podczas debaty będzie prowadzone tłumaczenie symultaniczne
Więcej...
Korekta planów zajęć
2015-11-19

UWAGA! Korekta planów zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016


Informujemy, że korekcie uległy plany dla: 
  • I roku studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF)
  • III roku studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF)


UWAGA: W związku z trwającymi w gmachu Wydziału Historycznego pracami wykończeniowymi powyższe plany mogą jeszcze ulec drobnym korektom.
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2015
Więcej...
V edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej pt. „Zostań Wschodoznawcą”
2015-11-09

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu  serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w:

V edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie  i Azji Środkowej

 pt. „Zostań Wschodoznawcą”  


Tytuł tegorocznej edycji: Wielka Wojna Ojczyźniana – mity i rzeczywistość   

Plakat konkursowyW 2015 roku minęło 70 lat od zakończenia II wojny światowej, która zarówno w historycznym jak i politycznym dyskursie wielu środowisk na terenie byłego Związku Radzieckiego funkcjonuje jako Wielka Wojna Ojczyźniana. Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej nawiązuje do tej rocznicy, a także do toczącej się na obszarze postradzieckim dyskusji dotyczącej wkładu społeczeństwa radzieckiego w zwycięstwo nad Trzecią Rzeszą i państwami „osi”, historycznej interpretacji tego zwycięstwa oraz uprawianej w krajach byłego ZSRR polityki pamięci.

W Konkursie oceniać będziemy nie tylko znajomość faktów z zakresu przebiegu konfliktu na obszarze b. ZSRR. Ocenie podlegać będą również  rozumienie przyczyn i konsekwencji wojny oraz interpretacje różnych zjawisk, które zaistniały w kulturze państw b. ZSRR pod wpływem wydarzeń z l. 1939/1941-1945.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • I etap – (8 lutego 2016 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą  otwarte i zamknięte pytania dotyczące przyczyn, przebiegu i szeroko pojętych konsekwencji II wojny światowej na terenie byłego ZSRR. Na podstawie testu Komisja Egzaminacyjna wyłoni 10 finalistów Konkursu. 

  • II etap (finałowy)  – (kwiecień 2016 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję  temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu. Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. 
Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody przekazane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów Konkursu – redakcję dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, portal EastWest oraz Wydawnictwo Czarne.  

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać na adres mailowy koordynatora V edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej dr Marty Studennej-Skrukwy: studnia@amu.edu.pl w terminie  do 20 grudnia 2015 r.

Zgłoszenia (w dokumencie Word) przesyła nauczyciel – opiekun uczestnika konkursu. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, klasa, pełna nazwa i adres szkoły oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe nauczyciela koordynującego.

Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się w nowej siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w Campusie Morasko.  Finaliści będą mieli możliwość zwiedzić nowy budynek i już teraz poczuć się jak studenci Instytutu Wschodniego UAM.

Czekamy na Was!  Więcej...
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wielkopolsce
2015-11-03

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wielkopolsce


Plakat160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 16 listopada rusza ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest koordynatorem ŚTP w Wielkopolsce. Sprawdź jakie bezpłatne wydarzenia czekają na Ciebie w Twojej okolicy!

Święto przedsiębiorczości rozpocznie się 16 listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich oficjalną inauguracją połączoną ze spotkaniem pt.: „Innovation management”, skierowanym do firm i naukowców zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Szczegóły i zapisy (http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/item/771)

Do grona Partnerów ŚTP w Wielkopolsce dołączyło wiele firm i instytucji, w tym również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wydarzenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości skierowane są zarówno dla licealistów, studentów, jak i przedsiębiorców oraz naukowców. Tematyka spotkań, szkoleń, konsultacji, wykładów jest w tym roku bardzo szeroka, od kształtowania umiejętności miękkich, sztuki autoprezentacji, design thinking poprzez współpracę z mediami, porady prawne aż do rozwijania własnego przedsiębiorstwa oraz współpracy między nauką i biznesem. Każdy zainteresowany szeroko rozumianą przedsiębiorczością z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Sprawdź listę bezpłatnych wydarzeń w Wielkopolsce: TUTAJ


Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta Miasta Poznania, Konfederacji Lewiatan oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a także patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Merkury.

Więcej...
„Młodoturcy i genocyd Ormian w 1915 roku”
2015-10-30

Wykład prof. Feliksa Movsisyana (Vanadzor State University, Armenia) 

„Młodoturcy i genocyd Ormian w 1915 roku”


Zakład Współczesnej Europy Wschodniej (Instytut Wschodni UAM) zaprasza na wykład pt. „Młodoturcy i genocyd Ormian w 1915 roku” który wygłosi prof. Feliks Movsisyan z Vanadzor State University after H. Tumanian (Armenia). 

Wykład odbędzie się we wtorek 3 listopada 2015 roku w Instytucie Wschodnim (Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 D) o godzinie 10.45 w sali 3.131.

Wykład wygłoszony będzie w języku rosyjskim.

Więcej...
Godziny rektorskie - 2 listopada
2015-10-26

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak 

ustanawia dnia 

2 listopada do godziny 14:00 

godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.