Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 (aktualizacja 29 lutego)
2016-02-29

Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2015/2016

 • I rok studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF) (zaktualizowano 22 marca)
 • II rok studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF) (zaktualizowano 14 marca)
 • III rok studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF) (zaktualizowano 15 lutego)

 • I rok studiów II stopnia (magisterskich) - pobierz (format PDF) (zaktualizowano 10 marca)
 • II rok studiów II stopnia (magisterskich) - pobierz (format PDF)

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2016
Więcej...
"Wielka Wojna Ojczyźniana - mity i rzeczywistość". - Wyniki I etapu
2016-02-23


Wyniki I etapu Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej, edycja 2015/2016 
"Wielka Wojna Ojczyźniana - mity i rzeczywistość".

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością prezentujemy wyniki I etapu Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej, edycja 2015/2016 "Wielka Wojna Ojczyźniana - mity i rzeczywistość".

--> Lista Finalistów (format PDF) 

Informujemy, że do każdego Finalisty wysłaliśmy na adres szkoły pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu się do etapu II (Finału). Bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy (studnia@amu.edu.pl) tytułu prezentacji finałowej oraz kilkudaniowego zarysu problematyki, która będzie przedmiotem wystąpienia w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2016 roku.

Cześć finałowa odbędzie się 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM. 

Szczegółowy plan wystąpień finałowych zostanie przesłany do nauczycieli koordynujących  minimum na 2 tygodnie przed terminem Finału. Każdemu Finaliście i jego opiekunowi w dniu przeprowadzenia II etapu gwarantujemy obiad i poczęstunek. Każdy Finalista otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe, natomiast trójka Laureatów będzie miała możliwość podjęcia studiów I stopnia na kierunku wschodoznawstwo w trybie specjalnym przewidzianym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym przedsięwzięciu i zapraszamy na kolejne edycje Wschodokonkursu!

Koordynator Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej

dr Marta Studenna-Skrukwa


Więcej...
Blubry po kaukasku z dr Krzysztofem Fedorowiczem
2016-02-22
Konkurs fotograficzny "Spojrzenie na Wschód"
2016-02-11


Konkurs fotograficzny "Spojrzenie na Wschód" 

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej educji konkursu fotograficznego "Spojrzenie na Wschód".

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 1. ZAKLĘTA DUSZA  - portret mieszkańców Wschodu,
 2. Z NUTĄ NOSTALGII –zdjęcia krajobrazowe
 3. ŻYCIE W OBRAZACH – seria zdjęć reportażowych (minimum 3 zdjęcia). 
 4. WSCHODNI KLIMAT – zdjęcia, które wykonane zostały przez osoby nie będące na Wschodzie, prezentujące swoisty wschodni klimat w odczuciu autora 

W konkursie udział wziąć mogą studenci UAM oraz osoby zainteresowane tematyką badań wschodoznawczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć etatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu  Wschodniego UAM.  

Jak wiąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien dostarczyć do Instytutu Wschodniego (ul. Umultowska 89 D, pokój 3.38 – do sekretarza konkursu mgr Magdy Pabin-Majchrzak) następujące materiały:

 • płytę CD zawierającą od 1 do 5 zdjęć w formacie JPG (każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii w kategorii 1 i 2 oraz 10 w kategorii 3). Preferowana wielkość plików to 1600x1200 pikseli, dopuszczalne są też inne wielkości. Płyta CD powinna być opisana godłem (kryptonimem) oraz kwalifikatorem kategorii. 
 • opcjonalnie (nie jest to wymóg obowiązkowy) wydruk tych samych zdjęć w formacie 18 x 24 lub 20 x 30 cm
 • podpisany godłem (kryptonimem) opis zdjęć wydrukowany lub napisany odręcznie. Powinien on składać się z tytułu każdego zdjęcia i opcjonalnie jego rozwinięcia (do kilkunastu wyrazów), dodatkowo prosimy o zamieszczenie opisu zdjęć w pliku edytora tekstu na płycie CD ze zdjęciami.
 • oświadczenie o udziale w konkursie (zob. załącznik) w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem (kryptonimem). Materiały konkursowe nie będą zwracane. 
Podstawowe wymagania

Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi samodzielnie przez Uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej lub technik fotografii cyfrowej. Zdjęcia mogą być poddane obróbce komputerowej tylko w zakresie odpowiadającym technikom używanym w tradycyjnej ciemni fotograficznej (rozjaśnianie, przyciemnianie, wyostrzanie, zmiana kontrastu, likwidacja szumów), nie mogą być efektem fotomontażu, zmian kompozycji itp. Organizator zastrzega możliwość wyłączenia z konkursu prac nie spełniających wymogów lub bardzo złych jakościowo.

Fotografie zgłoszone do konkursu muszą być związane z tematyką wschodoznawczą tzn. przedstawiać obszar postradziecki (Europa Wschodnia, Azja Środkowa i Syberia, Kaukaz): jego krajobraz, przyrodę, mieszkańców, życie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, albo związki obszaru postradzieckiego i jego mieszkańców z Polską oraz światem. 

Fotografie zgłoszone do konkursu muszą być wykonane po roku 2013. 

Ocena i nagrody

Kryterium oceny stanowić będą walory estetyczne i informacyjno-edukacyjne zdjęcia.   5. W każdej kategorii zostanie przyznana I nagroda, II nagroda i III nagroda oraz ewentualne wyróżnienia. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną wyeksponowane w Instytucie Wschodnim UAM oraz w szkołach współpracujących z Instytutem Wschodnim. Mogą zostać też wyeksponowane w innych instytucjach.   6. W konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe.  


Osoby do kontaktu sekretarz organizacyjny    

mgr Magda Pabin-Majchrzak | e-mail : wschodo.foto@gmail.com | e-mail: magda.pabin-majchrzak@amu.edu.pl | tel. 504 589 770            

opiekun naukowy dr Karolina Polasik-Wrzosek e-mail: karolina.polasik@gmail.com   


POBIERZ: | - Formularz zgłoszeniowy | - Pełny regulamin konkursu |

Więcej...
„Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”
2016-02-05

II Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Wschodni UAM  

„Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”  


Termin: 21 marca 2016 r.

Miejsce: Poznań                                                    

Opis: Konferencja przeznaczona jest dla doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej oraz kulturowej obszaru byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Celem spotkania jest prezentacja wyników badań młodych pasjonatów Wschodu oraz pokazanie wpływu ich działalności na współczesną naukę.    

Proponowane obszary dyskusji:

 • sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i kulturowa obszaru byłego ZSRR; 
 • sytuacja wewnętrzna obszaru byłego ZSRR (konflikty, wojny, zagrożenia itp.); 
 • społeczeństwa państw powstałych na skutek rozpadu ZSRR (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy itp.);
 • wpływ spuścizny radzieckiej na sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą i kulturową obszaru byłego ZSRR.   Serdecznie zapraszamy do udziału!

Magda Pabin-Majchrzak

Dagmara Moskwa

Więcej...
„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”
2016-02-05

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Wschodni UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  

„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”    Termin:
8-9 czerwca 2016 roku 

Miejsce: Poznań                                                   

Opis: Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania związane są z szeroko rozumianą tematyką kaukaską (Kaukaz Północny oraz Południowy).  

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań dotyczących Regionu Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym: historycznym, politycznym, archeologicznym, kulturowym, etnicznym, religijnym, ekonomicznym itp. Pragniemy przy tym położyć nacisk na konfrontację wyobrażeń o Kaukazie (stereotypy, mity, legendy itp.) z realiami panującymi w regionie  (sytuacja ekonomiczna, społeczna, polityczna itp.).  

Jesteśmy  przekonani, że udział w konferencji umożliwi integrację środowiska naukowego oraz stworzy warunki do współpracy między ośrodkami badawczymi z Polski i zagranicy.      


| Kliknij by pobrać PROGRAM KONFERENCJI (PDF) |

| Kliknij aby pobrać pełną informację o konferencji


Więcej...
Konferencja "JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI"
2016-01-07

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

zapraszają na
 V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną 
 


JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI


Data: 14 i 15 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski w XX i XXI wieku.

Ze względu na potencjalnie szeroki zakres przedmiotowy tematu organizatorzy pragną, by wystąpienia uczestników skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z instytucjonalnym wymiarem funkcjonowania polszczyzny poza granicami kraju, w tym przede wszystkim (choć nie tylko) na Wschodzie, a także wokół przedsięwzięć o charakterze piśmienniczym, w naturalny sposób wspierających działalność organizacyjną i instytucjonalną.

W odniesieniu do pierwszej grupy zagadnień chodzi w szczególności o działalność szkół i klas polskojęzycznych (w tym wykorzystywane w tych placówkach programy nauczania), organizację mediów polskojęzycznych oraz duszpasterstwa polskiego, a także o politykę oświatową i migracyjną państw, na terenie których istnieją skupiska ludności polskojęzycznej. Zachęcamy szczególnie do prezentacji badań z zakresu lokalnego życia polskich imigrantów, procesu instytucjonalizacji i oddolnych inicjatyw regionalnych.

W przypadku drugiej grupy zagadnień chodzi o treści, idee, symbole etc., obecne w tej części piśmiennictwa polskojęzycznego za granicą, która świadomie i bezpośrednio zaangażowana jest w podtrzymywanie i krzewienie polskiej tożsamości (prasa, książka, Internet).

W ramach przywołanej problematyki nie sposób pominąć zjawiska polskiej repatriacji i reemigracji. Chodzi tutaj o Polaków i osoby polskiego pochodzenia, dla których przyjazd (powrót) do Polski oznaczał rozpoczęcie nowego etapu kształtowania się tożsamości językowej i kulturowej. Organizatorzy życzliwie powitają prace podejmujące również ten obszar badań nad językiem i tożsamością.

Dodatkowy obszar wypowiedzi organizatorzy rezerwują dla wystąpień zorientowanych na refleksję nad tożsamością polską za granicą w perspektywie ogólniejszej, kulturowej, antropologicznej i społecznej. Jako szczególnie interesujące jawią się tutaj kwestie związane z kategoriami obcości i inności, mniejszości, kapitału kulturowego, ideologii, dyskursu, mitu, pamięci i zapominania, powrotu do utraconej ojczyzny etc.

Plonem konferencji będzie publikacja książkowa, prezentująca dorobek ww. podmiotów, ich sposoby funkcjonowania, strategie, programy etc., a także zarysowująca perspektywy rozwoju polszczyzny za granicą w kolejnych dziesięcioleciach. Planujemy również publikację na łamach czasopisma naukowego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do uczestnictwa w niej zaproszeni są badacze problematyki polonijnej, w tym zwłaszcza antropolodzy kultury, historycy, językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, pedagodzy, prawoznawcy, socjologowie, oraz osoby czynnie zaangażowane w kształtowanie świadomości językowej naszych rodaków za granicą: nauczyciele, duszpasterze, działacze społeczni, dziennikarze etc.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 • Języki konferencji: polski i rosyjski;  
 • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadesłać do 29.02.2016 roku na adres: rejestracja@konferencjapolonijna.pl;  
 • Opłata konferencyjna wynosi 150 zł dla doktorantów oraz 250 zł dla pozostałych uczestników. Istnieje możliwość wystąpienia w formie posteru, prosimy o wyraźną adnotację na karcie zgłoszeniowej; 
 • Opłatę tę należy uiścić na konto współorganizatora: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań, nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700 z dopiskiem: MIKP imię i nazwisko uczestnika, najpóźniej do 29.02.2016 roku; 
 • W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: publikację referatów konferencyjnych (proces recenzowany), pełne wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne; certyfikaty uczestnictwa otrzymają jedynie aktywni referenci;  
 • Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Koszty noclegu pokrywa referent;  
 • Uniwersytecka baza noclegowa: dsjowita.home.amu.edu.pl. Rezerwacji w DS Jowita należy dokonać osobiście. Szczegółowych informacji udziela kierownik DS Jowita pod nr. tel. 61 829 24 00. 
Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
 • prof. dr hab. Artur Kijas 
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz 
 • prof. dr hab. Michał Buchowski 
 • prof. dr hab. Jacek Schmidt 
 • dr Magdalena Lachowicz (sekretarz) 
 • dr Tomasz Nakoneczny (sekretarz) 
Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają sekretarze konferencji:  

tel. kontaktowy: Magdalena Lachowicz +48 600 376 720

Informacja dodatkowo znajduje się na stronach Instytutu Wschodniego UAM www.iw.amu.edu.pl oraz stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych escii.eu 

 

Więcej...
Nowy numer "Spojrzenia na Wschód".
2015-12-28
Spojrzenie na Wschód


Nowy numer kwartalnika "Spojrzenie na Wschód" już dostępny! 

„Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik wschodoznawczy” jest czasopismem studentów oraz doktorantów Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W najnowszym wydaniu:

ANALIZY I PUBLICYSTYKA

 • Presenting the conflict between Ukraine and Russia as a struggle between the Primordialism and Constructivism. 
 • Human Trafficking: sexual enslavement of Russian woman to Turkey, as a destination country.Presenting the issue from two ethnic aspects gender and race.
 • Rada Arktyczna jako ważne ogniwo współpracy międzynarodowej Rosji w Arktyce
 • Mitologia Osetyjczyków

WYWIADY I REPORTAŻE

 • Armia. Marzenie nieulotne. 
 • Czarnobyl, nasze miejsce, nasz dom.

RECENZJE

 • Antyutopia po rosyjsku?


Więcej...
Nekrolog | Profesor Grzegorz Marian Kotlarski
2015-12-07

 Profesor Grzegorz Marian Kotlarski

21 maja 1936 – 3 grudnia 2015

Dyrektor Instytutu Wschodniego w latach 1993–2002  

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Grzegorza Kotlarskiego. Trudno wspominać Pana Profesora nie używając wielkich słów, gdyż był wspaniałym człowiekiem. Z pewnością wielu – byli uczniowie, studenci, doktoranci, współpracownicy, znajomi – odczuwa na myśl o Panu Profesorze wdzięczność. Nie pozostawał obojętny na kłopoty i problemy innych. Za te słowa skarciłby nas zapewne, nie lubił bowiem patosu i egzaltacji. Zapamiętamy go jako osobę niezwykle życzliwą, bezinteresowną, cierpliwą, skromną, pełną pozytywnej energii, dowcipną i szanującą ludzi. Pan Profesor był współzałożycielem, wieloletnim dyrektorem i dobrym duchem Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Z naszym uniwersytetem związany był od studiów magisterskich, które odbył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym po uzyskaniu matury w Liceum, w Katowicach–Ligocie w latach  1954 – 1960 roku, uzyskując tytuł magistra historii pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Grota. Wkrótce potem odbył staż asystencki w nowoutworzonej Katedrze Historii Filozofii, ale zmuszony okolicznościami życiowymi po roku powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego i pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym do 1967 roku. Właściwa karierę naukową mgr Grzegorz Kotlarski rozpoczął  w roku akademickim 1967–1968 na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Filozofii kierowanej przez prof. dr hab. Stefana Kaczmarka. W tej katedrze przekształcoenj później w Zakład w Instytucie Filozofii UAM przepracował ponad ćwierć wieku. Tam w 1974 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej „Poglądy filozoficzne Patrycego Przeczytańskiego”.

Jego zainteresowania naukowe oscylowały stale wokół historii polskiej myśli filozoficznej XVIII–XIX w. w początkowym okresie Grzegorza Kotlarskiego zajmowały filiacje polskiej myśli z francuską w okresie Oświecenia. Po doktoracie w 1974 r. zwrócił się ku polskiej myśli marksistowskij, czego rezultatem była rozprawa habilitacyjna „Myśl społeczna Róży Luksemburg. Próba rekonstrukcji historiozofii”. Po habilitacji uzyskał stanowisko docenta. Trzecim obszarem zainteresowań naukowych Grzegorza Kotlarskiego była polska filozofia romantyczna i jej związki z filozofia niemiecką. Okres solidarnościowego zrywu a potem transformacji ustrojowej całkowicie zmienił życie Profesora Kotlarskiego. Zaangażowany w nielegalną działalność, a w 1989 r w prace w Komitecie Obywatelskim, kierował m. in. Komisją Zakładową NSZZ Solidarność na UAM. To to środowisko skłoniło Profesora Kotlarskiego by w 1992 r. wszedł do Rady Naukowej nowoutworzonego Instytutu Wschodniego a następnie by w 1993 r. objął stanowisko jego dyrektora. To dzięki wysiłkowi Profesora Kotlarskiego Radę Instytutu wschodniego zasiliło grono znakomitych uczonych i pozwoliło w 1996 r przekształcić Instytut w jednostkę naukowo-dydaktyczną. Mianowany w 1998 r. profesorem UAM ukształtował wizję Instytutu Wschodniego jako jednostki interdyscyplinarnej o charakterze humanistycznym.

Interesował się wieloma dziedzinami humanistyki, lecz najbardziej bodaj intelektualnie pociągała Profesora antropologia filozoficzna, próbująca rozwikłać wielką tajemnicę człowieka. Człowiek i zawiłości jego egzystencji zawsze były dla Profesora najważniejsze, nie tylko w refleksji filozoficznej, ale także w zwykłym, codziennym życiu, pracy z uczniami, studentami, doktorantami.       

Więcej...
Konkurs "Zostań Wschodoznawcą 2015" - literatura
2015-11-30

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami o literaturę pozwalająca przygotować się do Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej informujemy, że zakres pytań w I etapie tegorocznej edycji będzie zamykał się w ramach dostępnej w Polsce współczesnej literaturze naukowej i popularnonaukowej poświęconej historii ZSRR i historii II wojny światowej.

Szczególnej uwadze polecamy następujące publikacje:

 • Marples David R., Historia ZSRR. Od Rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006. 
 • Davies Norman, Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków 2008.
 • Grünberg Karol, Czas wojny 1939-1945, Toruń 1991.
Ponadto polecamy:

 • Mawdsley Evan, Wojna nazistowsko-sowiecka 1941-1945, Kraków 2009. 
 • Merridale Catherine, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945, Poznań 2007. 
 • Sokołow Boris, Prawdy i mity Wielkie Wojny Ojczyźnianej, Kraków 2015.
 • II wojna światowa i jej następstwa, red. Czubiński Antoni, Poznań 1995. 


Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.