Ważniejsze publikacje:

Atatürk fantazmatyzowany. Ludowe wyobrażenia o założycielu Republiki Tureckiej, „Sensus Historiae”, Vol. XXI (2015/4), s. 153-170


Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – trans nacjonalizm, „Sprawy Narodowościowe –Seria Nowa, 46/2015, ss. 123-136


Wróg moich wrogów. Turcja wobec Państwa Islamskiego, Komentarze OSW, 24.02.2016


Konstytucja dla Erdoğana. Konsekwencje konfliktu politycznego w Turcji, Komentarze OSW, 1.06.2016.


Przez czystki ku „nowej Turcji” – finalna faza przebudowy państwa, Komentarze OSW, 7.12.2016.