ukończyła "Wschodoznawstwo"  w 2010 r. W 2008 r. jeden semestr spędziła w Uzbekistanie studiując w ramach programu Erasmus Mundus w Westminster International University in Tashkent. W 2009 r. odbyła trzymiesięczne praktyki studenckie w Ambasadzie RP w Taszkiencie. Od 2014 r. pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po ukończeniu rocznej aplikacji dyplomatyczno- konsularnej, do której wówczas przyjmowano po kilku egzaminach 15 osób rocznie (z ponad 300 kandydatów). Obecnie pracuje w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie, gdzie zajmuje stanowisko Konsula.