Ukończyła studia na kierunku „Wschodoznawstwo” w 2007 r., w 2013 . obroniła pracę doktorską „Historyczne korzenie odrębności Donbasu a proces kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa ukraińskiego po 1991 roku”. W latach 2009-2010 kształciła się na podyplomowych studiach w zakresie przygotowania pedagogicznego (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), a w latach 2007-2008 na Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego (Wydział Neofilologii UAM).
Była koordynatorką projektu rozwojowego w Tadżykistanie z ramienia Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (2008) i stypendystką Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Alfred Krupp Wissenschaftskolleg.
Jest autorką książki „Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej” oraz licznych artykułów naukowych.