Absolwent Stosunków Międzynarodowych: Wschodoznawstwa, uczestnik wymian studenckich w Moskwie, Kijowie, Pradze i Kiszyniowie. W 2010 roku stażysta w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie. Od 2012 roku specjalista ds. Mołdawii i Naddniestrza w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie. W ramach swojej pracy zajmuje się m.in. opracowywaniem na potrzeby organów władzy publicznej RP informacji i analiz o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na badanym obszarze. Autor szeregu analiz poświęconych sytuacji w Mołdawii i Naddniestrzu, w tym dwóch opracowań książkowych: „Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości” (Warszawa, 2016) oraz „W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie” (Warszawa, 2015). Członek międzynarodowego programu badawczego EU-STRAT zajmującego się pogłębioną analizą i oceną polityki UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego. Regularny uczestnik konferencji międzynarodowych poświęconych problematyce mołdawskiej i naddniestrzańskiej. Publicysta i stały współpracownik dwumiesięczników Nowa Europa Wschodnia oraz New Eastern Europe.