absolwent stosunków międzynarodowych, specjalność – wschodoznawstwo z 2008 roku, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, główny specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego POLSKA-UKRAINA w Poznaniu, członek Rady Programowej Instytutu Wschodniego UAM