Terminy egzaminów i zaliczeń
w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej  

dla studentów Wschodoznawstwa (studia licencjackie oraz magisterskie)
rok akademicki 2016/2017 

ŚCIĄGNIJ HARMONOGRAM