Społeczno-gospodarcze problemy
Azji Centralnej i Kaukazu Południowego
jako element kształcenia studentów i młodzieży 

Polska PomocInstytut Wschodni  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
W RAMACH PROGRAMU

 POLSKA POMOC

www.polskapomoc.gov.pl


Szanowni Państwo! 

W tegorocznej edycji projektu „Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży” wypracowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które mogą posłużyć do realizacji zajęć z zakresu Edukacji Rozwojowej dla młodzieży.

Poniżej mogą Państwo znaleźć opisy poszczególnych ćwiczeń wypracowanych w ramach projektu.

Ćwiczenia mogą być realizowane osobno, jak też w postaci  kilkugodzinnego bloku treningowego.Galeria fotografii z prowadzonych warsztatów:
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty

warsztaty1. Ćwiczenie: Życie codzienne w Azji Centralnej 

Załączniki:
1) Prezentacja: Życie codzienne w Azji Centralnej (pobierz w formacie PDF)
2) Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
3) Opisy rodzin (pobierz w formacie PDF)
4) Cenniki:
Kirgistan, (pobierz w formacie PDF)
Tadżykistan, (pobierz w formacie PDF)
Uzbekistan (pobierz w formacie PDF)


2. Ćwiczenie: Bazary a gospodarka nieformalna w Azji Centralnej na przykładzie Kirgistanu 

Załączniki:
1) Fragmenty wywiadów z handlarzami 
2) Karta pracy 1 – Dordoj i Stadion – próba porównania
3) Karta pracy 2 – bazar w Dżalalabadzie i w Polsce – próba porównania 
4) Bazary Azji Centralnej – prezentacja z opisem 


Moduł został opracowany w ramach projektu „Oblicza Orientu” realizowanego przez Instytut Orientalistyczny w Warszawie i stowarzyszenie Arabia Pl. sfinansowanego przez program polskiej pomocy zagranicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 2009 i jest dostępny na stronie: http://www.orient.uw.edu.pl/GlobalOrient/index.html


3. Ćwiczenie: Równe szanse dla wszystkich – społeczne skutki transformacji systemowej na Kaukazie Południowym

Załączniki:
1) Tabela z danymi (pobierz w formacie PDF)
2) Zestaw zdjęć (pobierz w formacie ZIP)
3) Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
4) Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)

4. Ćwiczenie: „Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej”

Załączniki:
1) Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
2) Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
3) Krótkie informacje o państwach:
Kirgistan (pobierz w formacie PDF)
Tadżykistan (pobierz w formacie PDF)
Turkmenistan (pobierz w formacie PDF)
Uzbekistan (pobierz w formacie PDF)
Kazachstan (pobierz w formacie PDF)

5. Ćwiczenie: „Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Kaukazu Południowego”

Załączniki:
1) Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
2) Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
3) Krótkie informacje o państwach:

6. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia dotyczące uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych na Kaukazie Południowym

Załączniki:
1) Lista dialogowa do filmu „Obywatelstwo – Uchodźca” (pobierz w formacie PDF)
2) Lista dialogowa do filmu „Czego chcemy?” (pobierz w formacie PDF)
3) Film „Dialog poprzez film”, składający się z mniejszych filmików,które mogą być wykorzystane w ramach warsztatu. 

(Film został zrealizowany przez Internews Media Support Ngo, Armenia we współpracy z Internews Public Association, Azerbejdżan i udostępniony na potrzeby niniejszego projektu.)

4) Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
5) Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)

7. Ćwiczenie: Słowniczek Rozwojowy

Załączniki:
1) Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
2) Prezentacja: „Słowniczek Rozwojowy Kaukaz Południowy” (pobierz w formacie PDF)
3) Prezentacja: „Słowniczek Rozwojowy Azja Centralna” (pobierz w formacie PDF)

Przykładowe bloki treningowe można zorganizować w następujący sposób:

Warsztat I
(Sytuacja społeczno-gospodarcza na Kaukazie Południowym. Czas trwania warsztatu 185 min - 4 godziny lekcyjne)

1) prezentacja na temat sposobów udzielania polskiej pomocy zagranicznej dostępna na: http://www.polskapomoc.gov.pl

2) Krótkie wprowadzenie o regionie Kaukazu Południowego

3) Tworzenie mapy społeczno-gospodarczej problematyki Kaukazu Południowego
 
4) Słowniczek Rozwojowy – podstawowe pojęcia z zakresu problematyki dotyczącej rozwoju w kontekście Kaukazu Południowego

5) Moduł „Uchodźcy na Kaukazie Południowym”

6) Modułu „Równe szanse dla wszystkich


Warsztat II
(Sytuacja społeczno-gospodarcza w Azji Centralnej. Czas trwania warsztatu 185 min - 4 godziny lekcyjne)

1) prezentacja na temat sposobów udzielania polskiej pomocy zagranicznej dostępna na: http://www.polskapomoc.gov.pl

2) Krótkie wprowadzenie o regionie Azji Centralnej

3) Tworzenie mapy społeczno-gospodarczej problematyki Azji Centralnej
 
4) Słowniczek Rozwojowy – podstawowe pojęcia z zakresu problematyki dotyczącej rozwoju w kontekście Azji Centralnej

5) Moduł „Bazary a gospodarka nieformalna w Azji Centralnej na przykładzie Kirgistanu”

6) Moduł „2 USD dziennie” - interaktywna gra pokazująca warunki życia w Azji Centralnej 


Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.
Polska Pomoc
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora
i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP