Seminarium
„Społeczne skutki przemian na Kaukazie Południowym”
w ramach projektu Edukacji Rozwojowej

Instytut WschodniPolska PomocW dniach 30 listopada - 1 grudnia w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu odbyły się seminarium i warsztaty poświęcone społeczno-gospodarczym problemom Kaukazu Południowego. Wydarzenie zostało zorganizowane jako druga część projektu "Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Centralnej i Kaukazu Południowego", finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z funduszu Polska Pomoc, Edukacja Rozwojowa 2009.


Podobnie jak w pierwszej części projektu, poświęconej krajom Azji Centralnej, w seminarium udział wzięli przedstawiciele świata nauki oraz pracownicy organizacji trzeciego sektora. W pierwszej części spotkania uczeni z Azerbejdżanu, Polski i Ukrainy dokonali krótkiej charakterystyki sytuacji społeczno-gospodarczej na Kaukazie Południowym. W swoich wystąpieniach podjęli tematykę zatrudnienia i ubóstwa w regionie, migracji ludnościowych na tym obszarze oraz szans i perspektyw jego rozwoju. Ponadto skupili się na wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach przemian ekonomiczno-społecznych w krajach południowokaukaskich, takich jak napięte stosunki międzypaństwowe czy skomplikowana polityka surowcowa i energetyczna. Z kolei w drugiej części seminarium pracownicy trzeciego sektora opowiedzieli o projektach, które były i są realizowane przez polskie organizacje pozarządowe na Kaukazie Południowym. Celem seminarium było stworzenie płaszczyzny do wspólnej dyskusji naukowców i pracowników organizacji pomocowo-rozwojowych, wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na Kaukazie Południowym oraz efektywnych metod walki z wykluczeniem i ubóstwem. Ponadto miało ono przyczynić się do lepszego poznania i zrozumienia przez studentów sensu, obszarów zainteresowania i perspektyw polskiej pomocy rozwojowej w postradzieckich państwach Kaukazu Południowego.
   

Drugiego dnia odbyły się skierowane do studentów warsztaty. Pierwszy z nich nosił tytuł Być uchodźcą. Prowadził go Grzegorz Wilga z pomagającej uchodźcom (gł. kaukaskim, bo jest ich w naszym kraju najwięcej) organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Warsztat dotyczył nieustabilizowanego położenia prawnego uchodźców oraz związanych z nim problemów. Drugi, pod nazwą Różne modele transformacyjne, prowadzony przez mgr Annę Cieslewską z ISNS UW, stanowił próbę porównania doświadczeń transformacyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu Południowego. Zadaniem warsztatu było pokazanie rozchodzenia się dróg rozwoju krajów znajdujących się w momencie upadku komunizmu na zbliżonym poziomie społeczno-gospodarczym.m.
    

Uzupełnieniem warsztatu o prawnym położeniu uchodźców były pokazy ormiańskich i azerbejdżańskich filmów dokumentalnych o tematyce uchodźczej zrealizowanych przez Internews Armenia i Internews Azerbaijan z pomocą brytyjskiej NGO Conciliation Resources w ramach projektu Dialogue Through Film. Konsultantem naukowym przy realizacji filmów był jeden uczestników południowokaukaskiego seminarium, prof. Arif Yunusov. Filmy zostały udostępnione Instytutowi Wschodniemu dzięki uprzejmości Internews Armenia. "
   

Poniżej zamieszczamy materiały audio i video z konferencji oraz teksty wystąpień z części naukowej. Mają one służyć jako materiały dydaktyczne etc.


Panel naukowy seminarium

        


Wystąpienie inaugurujące seminarium naukowe: "Społeczne skutki przemian na Kaukazie Południowym".

Wygłasza: mgr Przemysław Adamczewski
Instytut Wschodni UAM


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Tekst Referatu:

Wystąpienie pt: "Migracje ludności na Kaukazie Południowym".

Wygłasza: dr Arif Yunusov
Departament Konfliktologii i Migracji Instytutu Pokoju i Demokracji w Baku


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Tekst Referatu:
Wystąpienie pt: "Rozwój i polityka regionalna na Kaukazie Południowym"

Wygłasza: dr Igor Semyvolos
Association of Middle East Studies
Kijów


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:  


Wystąpienie pt: "Praca i ubóstwo w krajach Południowego Kaukazu".

Wygłasza: dr Ivan Peshkov
Instytut Wschodni UAM


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Tekst Referatu:Panel ekspercki seminarium


  

Wystąpienie pt: "Wstęp do opracowania podstaw kompleksowego zarządzania lasami w gruzińskim regionie Racza".

Wygłasza: Wojciech Gil
Zakład Hodowli Lasu
Instytut Badawczy Leśnictwa


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:  

Wystąpienie pt: "Projekty realizowane przez Fundację Schumana z Partnerami z Kaukazu Południowego w latach 2007-2009".

Wygłasza: Andrzej Kostek
Fundacja Schumana


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:

  

Wystąpienie pt: "Fundacja Partnerzy dla Samorządu".


Wygłasza: Anna Żarnowiecka
Fundacja Partnerzy dla Samorządu


Wideo:

Audio:

  • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.