Seminarium „Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej”
w ramach projektu Edukacji Rozwojowej


PolskaPomocInstytut WschodniW dniach 26-27 października w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu odbyło się seminarium i warsztaty poświęcone społeczno-gospodarczym problemom Azji Centralnej. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu "Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Centralnej i Kaukazu Południowego." Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z funduszu Polska Pomoc, Edukacja Rozwojowa 2009.


Pierwszego dnia odbyło się seminarium zatytułowane Społeczne skutki zmian systemowych w Azji Centralnej. W seminarium wzięli udział naukowcy oraz przedstawiciele sektora pozarządowego. Badacze Azji Centralnej wygłosili referaty na tematy społeczno-gospodarcze poruszające szeroki zakres problematyki począwszy od bezrobocia, poprzez migracje zarobkowe na przykładzie Tadżykistanu, upadek sektora publicznego, jak też kształtowaniu się elit władzy w Kirgistanie i ich ewentualne reperkusje dla dalszego rozwoju kraju. Przedstawiciele sektora pozarządowego opowiadali o projektach realizowanych przez organizacje polskie w rejonie Azji Centralnej. Celem seminarium była wspólna dyskusja naukowców i pracowników organizacji pomocowo-rozwojowych nad sytuacją społeczno-gospodarczą w Azji Centralnej oraz efektywnymi metodami walki z wykluczeniem i ubóstwem. Miało ono również uprzystępnić studentom sens i perspektywy polskiej pomocy rozwojowej w postradzieckich państwach Azji Centralnej. Drugiego dnia odbyły się  interaktywne warsztaty dla studentów.  

Warsztat pierwszy, prowadzony przez mgr Annę Cieslewską z ISNS UW nosił tytuł Migranci zarobkowi z Azji Centralnej. Miał on zapoznać studentów z problemem masowej migracji zarobkowej poza granice państw regionu na przykładzie wyjazdów środkowoazjatyckich gastarbeiterów do Federacji Rosyjskiej.

Warsztat drugi, prowadzony przez mgr Agnieszkę Makowską z SEW UW był zatytułowany "Zwyczajne życie" i jego celem było pokazanie sytuacji materialnej przeciętnych rodzin kirgiskich, tadżyckich i uzbeckich.

Uzupełnieniem warsztatu o problemach migrantów z regionu był pokaz filmu dokumentalnego: Tajemnice migracji albo tragedia tadżyckich migrantów zarobkowych. Dla kogo jest to korzystne?, udostępniony Instytutowi Wschodniemu dzięki życzliwości rosyjskiej organizacji pozarządowej broniącej praw gastarbeiterów, Tadżyccy Migranci Zarobkowi (TMZ), kierowanej przez Karomata Szaripowa. Fragmenty tego filmu w języku rosyjskim można obejrzeć na witrynie internetowej TMZ pod odnośnikiem: 

http://tajmigrant.com/video

Poniżej zamieszczamy materiały audio i video z konferencji oraz teksty wystąpień z części naukowej. Mają one służyć jako materiały dydaktyczne etc.


Panel naukowy seminarium


 

Wystąpienie inaugurujące seminarium naukowe: "Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej".


Wygłasza: prof. Marek Gawęcki
Instytut Wschodni UAM


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:

 



Wystąpienie dotyczące "Problemów prywatyzacji usług publicznych w Azji Środkowej".


Wygłasza: dr Abel Polese
Uniwersytet Edynburski


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:



Video not avalible

Wystąpienie pt: "System polityczny, a rozwój społeczno-gospodarczy Kirgistanu".


Wygłasza: dr Nartsiss Shukuralieva
Wyższa Szkoła Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy


Wideo:
 • Część 1 ( n/a )
 • Część 2 ( n/a )

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:





Wystąpienie pt: "Bezrobocie strukturalne w Azji Centralnej".


Wygłasza: mgr Anna Cieślewska
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:





Wystąpienie pt: "Migracje zarobkowe w Tadżykistanie".


Wygłasza: mgr Marta Żakowska
Instytut Wschodni UAM


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:



Panel ekspercki seminarium

 
Wystąpienie inaugurujące panel ekspercki 
seminarium.

Wygłasza: Agnieszka Makowska
Wschodnioeuropejskie Centrum
Demokratyczne

Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj
 •  

   



Wystąpienie dotyczące działalności Fundacji Edukacji dla Demokracji


Wygłasza: Aleksandra Kujawska
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:





Wystąpienie dotyczące działalności Fundacji Partners Polska


Wygłasza: Robert Szczęsny
Fundacja Partners Polska


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:





Wystąpienie dotyczące stosunku Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe na terenie Azji Centralnej.


Wygłasza: Jerzy Rohoziński
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:

 • Ściągnij




Wystąpienie dotyczące działalności Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej


Wygłasza: Marta Studenna
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Prezentacja multimedialna:





Wystąpienie dotyczące działalności Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego


Wygłasza: Agnieszka Makowska
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne


Wideo:

Audio:

 • Odsłuchaj

Tekst Referatu:

 • Ściągnij

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.