Regulamin studiów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Najnowsza redakcja regulaminu  obowiązująca od 1 października 2015 roku dostępna jest w formacie PDF tutaj: (kliknij)