MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: 
„IDEOLOGIE I RELIGIE NA OBSZARZE PORADZIECKIM”

21 MAJA 2010 r. BIBLIOTEKA UAM, SALA NR 82 ULICA RATAJCZAKA 38/40


REFERUJE: dr Veronika Belayeva (Uniwersytet Szczeciński)
TEMAT
Powrót do korzeni - szamanizm czy buddzym tybetański? Wspólczesna specyfika religijna Republiki Buriacja.
| CZĘŚĆ I | CZĘŚĆ II | CZĘŚĆ III | REFERUJE: mgr Marta Studenna (Instytut Wschodni UAM)
TEMAT
O niebezpieczeństwie atrakcyjnych schematów. Dylematy ukraińskiego dyskursu postkolonialnego w wybranych pracach Mykoły Riabczuka.
| CZĘŚĆ I | CZĘŚĆ II


REFERUJE: mgr Piotr Widłaszewski (Dom Kaukaski w Polsce)
TEMAT
Żydzi i judaizm na Północnym Kaukazie.
| CZĘŚĆ I | CZĘŚĆ II | CZĘŚĆ III |REFERUJE: Piotr Oleksy (Instytut Wschodni UAM)
TEMAT
Prawosławie w poradzieckiej tożsamości narodowej. Studium przypadku mołdawskich Gagauzów.
| CZĘŚĆ I | CZĘŚĆ II


REFERUJE: mgr Akylbek Kasmaliev (Instytut Wschodni UAM)
TEMAT
Вопросы идеологии, религиозной и языковой ситуации в постсоветском Кыргызстане. 


REFERUJE: Magdalena Lubelska (Studium Europy Wschodniej UW)
TEMAT
Jezydzi - Wyznawcy Słońca na Kaukazie.
| CZĘŚĆ I | CZĘŚĆ II | CZĘŚĆ III |REFERUJE: mgr Ajzan Rysmiendiejewa (Кыргызско-Российский (Славянский) Университет )
TEMAT
Кыргызы между исламом и тенгрианством.
| CZĘŚĆ I | CZĘŚĆ II

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.