MOŁDOWA – LIDER REGIONU CZY PAŃSTWO KRYZYSU?
POLITYCZNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MOŁDOWY
POZNAŃ 10 – 11 MAJA 2012

Instytut Wschodni UAM oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie "Vostok" zapraszają do zapoznania się z zapisem konferencji:

"MOŁDOWA - LIDER REGIONU CZY PAŃSTWO KRYZYSU?"
Polityczne, społeczne i kulturowe wyzwania współczesnej Mołdowy

Konferencja odbyła się 10-11 maja 2012 roku
w gmachu Collegium Minus UAM oraz
w budynku Collegium Hipolita Cegielskiego UAM w Poznaniu

 


 


TEMAT: "Polityka zagraniczna Mołdowy"
REFERUJE:  Jerzy Stankiewicz (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 


 


TEMAT: "
Mołdowa jako obszar wpływów 
międzynarodowych"

REFERUJE:  dr Marcin Kosienkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)


 


TEMAT: "
Wpływ położenia geopolitycznego 
Republiki Mołdowa na jej kierunki polityki zagranicznej po upadku b. ZSRR"
REFERUJE:  dr Karolina Kotulewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 


 


TEMAT: "
Konflikt naddniestrzański: wewnętrzne i 
zewnętrzne uwarunkowania."
REFERUJE:  dr Witold Rodkiewicz (Ośrodek Studiów Wschodnich)


 


TEMAT: "
Mołdowa w polityce Ukrainy na 
początku XXI w: partnerstwo czy lekceważenie"
REFERUJE:  dr Grzegorz Skrukwa (Uniwersytet im Adama Mickiewicza)


 


TEMAT: 
"Problem świadomości narodowej w Mołdawii i jego znaczenie dla współczesnej Mołdawii"
REFERUJE:  dr Marek Figura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)


 


TEMAT: 
"
Determinanty trwania kryzysu 
prezydenckiego w Mołdowie (2009 – 2012)"
REFERUJE:  mgr Piotr Oleksy (Uniwersytet im Adama Mickiewicza)


 


TEMAT: 
"
System polityczny Gagauzji
"
REFERUJE:  dr Robert Rajczyk (Uniwersytet Śląski)


 


TEMAT: 
"
Mniejszość bułgarska w regionie taraklijskim i 
na obszarze Terytorium Autonomicznego Gagauzja (Gagauz yeri) oraz jej status prawny w 
Republice Mołdowy"
REFERUJE:  dr Jerzy Hatłas (Uniwersytet im Adama Mickiewicza)


 


TEMAT: 
"
Mołdawski system mniejszość narodowych"
REFERUJE:  Michał Erenz (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)


 


TEMAT: 
"
Kampania nad Dniestrem. Formy i 
przebieg walki wyborczej"
REFERUJE:  mgr Kamil Całus (Uniwersytet im Adama Mickiewicza)


 


TEMAT: 
"
Stan mołdawskiej 
infrastruktury transportowej i jego wpływ na bezpieczeństwo gospodarcze państwa"
REFERUJE:  mgr Jakub Pieńkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)


 


TEMAT: 
"
Kim jestem? Młodzież polskiego 
pochodzenia z Mołdawii o sobie"
REFERUJE:  mgr Anna Skowronek (Uniwersytet im Adama Mickiewicza)

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.