Międzynarodowa Konferencja Naukowa

organizowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok”

oraz Instytut Wschodni UAM   

Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy.   

I DZIEŃ (18 kwietnia)
 Sala im. J. Lubrańskiego (Collegium Minus)

PANEL I: Polityka wewnętrzna Federacji Rosyjskiej 
Moderator: mgr Mateusz Chudziak, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Aleksandra Łopińska, Latest Developments of Russian Migration Policy: the breakthrough concepts?, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  • (kliknij by obejrzeć)

mgr Michał Szczygielski, Rosyjski nacjonalizm – zagrożenie „medialne” czy rzeczywiste?, Uniwersytet Warszawski

mgr Agata PendrakКУДА ИДЁТ КАВКАЗ? Znaczenie Kaukazu Północnego w polityce wewnętrznej Federacji Rosyjskiej po 2009 roku, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja po Panelu I


PANEL II: Literatura rosyjska wobec wyzwań współczesności

Moderator: dr Tomasz Nakoneczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Anna Stryjakowska, Czas apokalipsy? Ponowoczesne wyzwania dla rosyjskiej tożsamości w eseistyce Wiktora Jerofiejewa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Łukasz Gemziak, Kapitalizm w zwierciadle mentalności rosyjskiej, czyli kto w naszym kraju jest loserem? Polemika wokół powieści Zachara Prilepina „Sańkja”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  


PANEL III: Mass media 
Moderator: mgr Anna Stryjakowska, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr Bogdan Borowik, Pierwszy rok trzeciej kadencji Władimira Putina na portalu TVN24.pl – główne wątki doniesień, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyskusja po Panelu II i III


II DZIEŃ (19 kwietnia) Sala Senatu (Collegium Minus)
PANEL I: Federacja Rosyjska na arenie międzynarodowej

Moderator: mgr Dagmara Moskwa, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Piotr Oleksy, Polityka Rosji wobec Mołdawii - cele, środki, możliwości, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Mikołaj Czuba, Rosja na Kaukazie – między Bliskim Wschodem a bliską zagranicą, Gruzińska Fundacja Studiów Międzynarodowych i Strategicznych / Studio Opinii / Portal Spraw Zagranicznych 

mgr Mateusz Chudziak, Relacje rosyjsko-tureckie od 2002 r.,  WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

mgr Marek Wojnar, Spór o historię czy o prawa mniejszości? Rosyjska polityka historyczna wobec Łotwy, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja po Panelu I


PANEL II: Federacja Rosyjska na arenie międzynarodowej 

Moderator: mgr Agata Pendrak, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Michał Romańczuk, Pozycja Federacji Rosyjskiej na świecie po rozpadzie ZSRR, Uniwersytet Szczeciński 

mgr Dagmara Moskwa, Charakterystyka rosyjskiej polityki zagranicznej na podstawie analizy Koncepcji Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 roku, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Michał Włodarczyk, Is Vladimir Putin a new Bismarck? Russian new imperialism in context of realistic theory of international relations, Uniwersytet Wrocławski

mgr Michaił Krisztal, Влияние либеральной, реалистской и евразийской школ международных отношений на внешнюю политику Росии (1991-наши дни), Балтийский федеральный университет имени Канта;

Dyskusja po Panelu II


PANEL EKSPERCKI: Russkij mir: wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power? 
Moderator: dr Marta Studenna-Skrukwa, WS „Vostok”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

dr Aleksiej Wasiljew, Rosyjski Instytut Kulturoznawstwa w Moskwie 

dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich 

Sławomir Popowski, dziennikarz i publicysta, członek redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, członek zarządu Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej   


"Rosja szuka duszy" - spotkanie z dziennikarzem, publicystą i wieloletnim korespondentem prasowym z Moskwy Sławomirem Popowskim"

Miejsce: Klubokawiarnia „Meskal”, ul. Feliksa Nowowiejskiego 17  


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.