Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie dyżurów pracowników IW UAM w semestrze zimowym 2019/2020:

 

IW UAM DYŻURY PRACOWNIKÓW 2019 2020 semestr zimowy 1 1

IW UAM DYŻURY PRACOWNIKÓW 2019 2020 semestr zimowy 1 2