Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829 14 60
dyżur: Wtorek 10:45-12:15, Środa 14:00-15:00
pokój: 3.35

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów:

 

Zajęcia dydaktyczne: 

 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Historia wschodniej Słowiańszczyzny
 • Węzłowe problemy dziejów Europy Wschodniej
 • Współczesne systemy polityczne
 • Historia bezpieczeństwa
 • „Polski Sybir” – formy obecności Polaków na Syberii i w Azji Środkowej
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Stosunki gospodarcze w regionie Europy Wschodniej i Azji Środkowej
 • Transformacja polityczna i ekonomiczna państw kaukaskich 
 • Transformacja polityczno-ustrojowa krajów Europy Wschodniej
 • Transformacja gospodarcza i systemy rynkowe krajów Europy Wschodniej
 • Wstęp do wschodoznawstwa
 • Seminarium licencjackie

Zainteresowania badawcze:

 • historia najnowsza Europy Wschodniej,
 • kształtowanie się tożsamości narodowych i regionalnych na obszarze b. ZSRR,
 • relacje ukraińsko-rosyjskie,
 • ruchy narodowe i nacjonalizmy,
 • Russkij Mir,
 • historia społeczna ZSRR,
 • historia codzienności krajów postradzieckich 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 

* Materiałowe i merytoryczne wsparcie organizacji i  instytucji w sektorze obrony cywilnej w Tadżykistanie – koordynator projektu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Polska Pomoc”, czerwiec – sierpień 2008. 

 

 * Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego – wykonawca merytoryczny oraz osoba odpowiedzialna za promocje projektu Instytutu Wschodniego UAM współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Polska Pomoc”, październik – listopad 2009. 

 

* Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej - wykonawca w projekcie Narodowego Centrum Nauki 2016/21/B/HS3/03415 realizowanym przez konsorcjum naukowe w składzie: Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Historii Miejskiej we Lwowie w okresie 1 czerwca 2017 - 1 czerwca 2020.

 

* Labor, Exhaustion and Success: Company Towns the Donbas -  wykonawca w projekcie Kowalsky Program for the Study of Eastern Ukraine (Canadian Institute of Ukrainian Studies, Alberta University) realizowanym w okresie 1 lutego 2015 - 1 lutego 2018.


Najważniejsze publikacje:

 • Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.
 • Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності, Лабораторія законодавчих ініціатив, Київ 2014. 
 • Rewolucja w imię Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, (współredakcja naukowa). 
 • Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, E-wydawnictwo Portal Publikacji Naukowych, Poznań 2014, (współredakcja naukowa). 
 • Rosyjskojęzyczny patriotyzm. O zmianie funkcji języka rosyjskiego na Ukrainie pod wpływem Euromajdanu i wojny w Donbasie, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LIX, nr 2/2015. 
 • Fucking Euro! Protesty społeczne na Ukrainie, „Czas Kultury”, nr 1/2012. 
 • Dwa bieguny ukraińskiej politycznej konstrukcji: Donbas i Galicja. Problem wewnętrznego mitotwórstwa: banderowcy contra bandyci, „Sensus Historaie”, vol. IV, nr 2011/3. 
 • Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka,  „Nowa Krytyka” nr 26-27/2011. 
 • Casus Kosowa. Wyzwania dla ukraińskiej poliotyki regionalnej w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 1(25)/2010. 
 • Oligarchiczne klany Donbasu na tle sytuacji polityczno-ekonomicznej Ukrainy po 1991 roku, „Nowa Ukraina”, nr 1-2(7-8)/2009. 
 • "Żywa Biblioteka Donbasu" jako opowieść o zaniechaniach Kijowa wobec regionu, "Nowy Prometeusz", nr 9/2016. 
 • Царство вугілля й заліза. Роль індустріалізації в процесі суспільних змін на Донбасі, [w:] Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу, ред. В. Куліков, І. Склокіна, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Програма Ковальських Канадського інституту українських студій, ФОП Шумилович Б., Львів 2018.


Praca doktorska: 

„Historyczne korzenie odrębności Donbasu a proces kształtowania się nowoczesnego ukraińskiego społeczeństwa po 1991 roku”, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, 2013, Rada Wydziału Historycznego, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Wrzosek (WH UAM), prof. dr hab. Witalij Telvak (Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)


Obecnie pełnione funkcje: 

* Koordynator Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej. 

* Przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału Historycznego 2016-2020


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa:

 • Nagroda Dziekana Wydziału Historycznego UAM dla najlepszych absolwentów w roku 2006/2007
 • Nagroda Indywidualna  Rektora UAM III stopnia za osiągniecia naukowe, 2015
 • Nagroda Indywidualna Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 2017

BIBLIOGRAFIA

 

 

* 2010

Studenna, Marta, Casus Kosowa. Wyzwania dla ukraińskiej poliotyki regionalnej w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 1(25)/2010, ISSN: 1730342-7.

Студенна, Марта, Проблема социальной эксклюзии в постиндустриальном обществе на примере польских и украинских центров угольной промышленности, „История и современность”, nr 1/2010, ISSN: 1811-7481.

 

* 2011

Студенна, Марта, Участие и роль украинских женщин в миграционных процессах после падения СССР, „История и современность”, nr 1/2011, ISSN: 1811-7481. 

Studenna, Marta, Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka,  „Nowa Krytyka” nr 26-27/2011, ISSN: 0867-647X.

Studenna, Marta, (tłumaczenie): W. Skłokin, [rec. z:] W. Wrzosek, O myśleniu historycznym, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009, „Sensus Historiae”, vol. II, nr 2011/1, ISSN: 2082-0860.

Studenna-Skrukwa, Marta, Dwa bieguny ukraińskiej politycznej konstrukcji: Donbas i Galicja. Problem wewnętrznego mitotwórstwa: banderowcy contra bandyci, „Sensus Historaie”, vol. IV, nr 2011/3, ISSN: 2082-0860.

 

* 2012

Studenna-Skrukwa, Marta, Fucking Euro! Protesty społeczne na Ukrainie, „Czas Kultury”, nr 1/2012, ISSN: 0867-2148.

 

* 2013

Studenna-Skrukwa, Marta, (tłumaczenie): V. Telvak, Monograficzne „hruszewskiana”: próba uogólnienia, „Sensus Historiae”, vol. XII, nr 2013/3, ISSN: 2082-0860.

Studenna-Skrukwa, Marta, (tłumaczenie): L. Łazurko, Bohaterowie i antybohaterowie: Eugeniusz Koko o Franciszku Rawicie-Gawrońskim, „Sensus Historiae”, vol. XII, nr 2013/3, ISSN: 2082-0860.

Studenna-Skrukwa, Marta, Separatyzm Donbasu jako dyskursywny sposób radzenia sobie z peryferyjnością, [w:] Культура в горизонті сталих і плиннх ідентичностей, ред. Пасічник І. Д., Видавництво Національного університету "Острозька академія",Острог, ISBN: 978-966-2254-07-2.

 

  

* 2014

Studenna-Skrukwa, Marta, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ISBN: 978-63795-40-5.

Студенна-Скруква, Марта,  Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності, Лабораторія законодавчих ініціатив, Київ 2014, ISBN: 978-617-7157-10-5.

Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, red. M. Studenna-Skrukwa, A. Stryjakowska, E-wydawnictwo Portal Publikacji Naukowych, Poznań 2014, ISBN: 978-83-63011-09-3. 

Studenna-Skrukwa Marta, Skrukwa Grzegorz, Kardaś Szymon, Popowski Sławomir, Wasilijew Alieksiej; Russkij Mir - wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?, [w:] Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, red.: Studenna-Skrukwa Marta, Stryjakowska Anna, E-wydawnictwo Portal Publikacji Naukowych, Poznań 2014, ISBN: 978-83-63011-09-3.

 

* 2015

Rewolucja w imię Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014,  red. G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN: 978-83-8019-190-7.

Studenna-Skrukwa, Marta, Euromajdan w stolicy Donbasu. Rewolucja, której nie było?, [w:] Rewolucja w imię Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. G. Skrukwa, M.  Studenna-Skrukwa Marta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN:  978-83-8019-190-7.

Studenna-Skrukwa, Marta, Rosyjskojęzyczny patriotyzm. O zmianie funkcji języka rosyjskiego na Ukrainie pod wpływem Euromajdanu i wojny w Donbasie, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LIX, nr 2/2015, ISSN: 0023-5172.

Studenna-Skrukwa,  Marta; O książce Mykoły Riabczuka "Ukraina. Syndrom postkolonialny", East West Info - portal internetowy, 2015, http://www.eastwestinfo.eu/kultura/muzyka-literatura-sztuka/item/351-o-ksiazce-ukraina-syndrom-postkolonialny. 

 

* 2016

Studenna-Skrukwa, Marta, "Żywa Biblioteka Donbasu" jako opowieść o zaniechaniach Kijowa wobec regionu, "Nowy Prometeusz", nr 9/2016, ISSN: 2081-206X.

Studenna-Skrukwa, MartaHow to understand Donbas? [rec. z: Куромія ХіроакіЗрозуміти Донбас, ДУХ I ЛIТЕРА, Київ 2016], "New Eastern Europe", nr 3-4 (XXII)/2016, ISSN: 2083-7372.

 

* 2017

Studenna-Skrukwa, Marta, O sobie nawzajem sine ira et studio [rec. z: Polacy i Ukraińcy - historia, która łączy i dzieli, red. Joanna Karbarz-Wilińska, Magdalena Nowak, Tadeusz Sucharski, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Słupsk-Gdańsk 2015], "Studia Historica Gedanensia", nr VIII/2017, ISSN: 2081-3309.

 

 

* 2018

Студенна-Скруква, Марта, Царство вугілля й заліза. Роль індустріалізації в процесі суспільних змін на Донбасі, [w:] Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу, ред. В. Куліков, І. Склокіна, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Програма Ковальських Канадського інституту українських студій, ФОП Шумилович Б., Львів 2018, ISBN: 978-966-97142-1-3.

Studenna-Skrukwa, Marta, „Zbiorowo i zdrowo” – kulinaria w radzieckim przekazie propagandowym w latach 1971-1975, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Żychlińska Justyna, Głowacka-Penczyńska Anetta, Bydgoszcz, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN: 978-83-8018-210-3.

Studenna-Skrukwa, Marta, Między utopią socjalizmu a karykaturą Zachodu. Nie-dziecięca interpretacja świata przedstawionego w trylogii o skrzacie Nieumiałku Mikołaja Nosowa, „Studia EuropaeaGnesnensia” nr 18 (2018), ISSN: 2082-5951, DOI: 10.14746/seg. Dostępny: http://steurgn.pl/steurgn-1820180.html


Książki

* "Ukraiński Donbas, Oblicza Tożsamości Regionalnej"

Zarówno na Ukrainie, jak i poza nią, pole semantyczne samego określenia Donbas, będącego skrótem od rosyjskiej nazwy zagłębia Donieckij Bassiejn, rozszerza się na pewną odrębną przestrzeń kulturową, która charakteryzuje nie tyle część Ukrainy, ile ukraińsko-rosyjskie pogranicze. Jednocześnie Donbas jako region w ramach państwa ukraińskiego uosabia jego najbardziej wynarodowioną część. Obok Krymu był postrzegany jako region, z którego wypłynie pierwszy impuls do irredenty w kierunku Rosji.

Obecny tu separatyzm rozpatrywany jest jako krytyczny wobec społeczno-kulturowej rzeczywistości niepodległej Ukrainy dyskurs, w którym aktualizuje się pewna forma buntu rosyjskojęzycznych Ukraińców. Separatyzm staje się w tym kontekście czymś w rodzaju mitu autoidentyfkacji tej najliczniej reprezentowanej w Donbasie grupy społecznej, którą zawężony do przynależności etnicznej lub wymagający radykalnego odrzucenia związków kulturowych z Rosją paradygmat ukraińskiego państwa narodowego lokuje poza swoim nawiasem. Peryferyjność Donbasu oznacza tu poczucie niedostosowania względem kanonu ukraińskości sankcjonowanego przez centrum. Separatyzm zaś rozumiany jest nie jako działanie, ale idea, która symbolicznie kompensuje mieszkańcom Donbasu status kulturowego podporządkowania wobec Kijowa. 

ISBN: 978–83–63795–40–5

wydanie I, Poznań 2014.

s. 307, mapy.

 

MStudennaSkrukwaDonbas

 

* Книгу  Марти Студенної-Скрукви можемо вважати однією з перших ластівок регіональної ідентичності

– в фокусі дослідження якої саме Донбас. Андрій Бондар зауважив, що Марта зробила величезну роботу, проаналізувавши багато джерел та дослідивши різні аспекти існування регіону. «Ця книга спонукатиме до подальших регіональних досліджень, - переконаний перекладач, - адже вона порушує дуже багато суперечливих запитань. Що таке ідентичність Донбасу? Які складові цієї ідентичності? Що може змінитися в цій ідентичності? Чи можливий націоналізм на Донбасі?». 

(ze strony internetowej Ukraińskiej Szkoły Studiów Politycznych, www.usps.org.ua).

ISBN: 978-617-7157-10-5

Przekład wydania I, Kijów 2014.

s. 410, mapy. 

 

* "Rosja w XXI Wieku. Zagrożenia, Wyzwania, Perspektywy"

Rosja jako fenomen cywilizacyjno-kulturowy oraz jako podmiot stosunków międzynarodowych wyznacza szerokie spektrum problemowe, które jednoczy badaczy różnorodnych specjalności. Również w przypadku tej monografii zetknie się Czytelnik z optyką historyka, politologa, literaturoznawcy. Wspólnym mianownikiem, dla wszystkich prezentowanych poniżej tekstów jest to, że dotyczą one Rosji współczesnej. Jednak w badaniach nad aktualną sytuacją państwa i społeczeństwa rosyjskiego autorzy chętnie wykorzystują perspektywę historyczną. Monografia Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy jest więc próbą opisania zjawisk, które w drugim dziesięcioleciu XXI wieku jawią się jako najbardziej istotne dla sytuacji Rosji na arenie międzynarodowej oraz kondycji, współczesnego społeczeństwa rosyjskiego. Jest ona rezultatem badań nad Rosją w kontekście historii najnowszej, obejmującej kilka minionych dziesięcioleci. Niniejsza monografia jest wreszcie dowodem niesłabnącej popularności tematyki rosyjskiej w Polsce, która inspiruje kolejne pokolenia badaczy.

ISBN: 978-83-63011-09-3

Wydanie I, Poznań 2014.

 

* "Rewolucja w Imię Godności, Ukraiński Euromajdan 2013 - 2014"

Protesty społeczne, które ogarnęły całą Ukrainę i trwały od końca listopada 2013 do końca lutego 2014 roku, funkcjonowały i przeszły do historii pod dwoma nazwami: Euromajdan i Rewolucja Godności. Motyw integracji europejskiej bardzo szybko stał się tylko symbolem protestów, podczas gdy ich sedno dotyczyło wewnętrznych problemów ukraińskiego państwa. Nie był to jednak typowy dla ukraińskiego dyskursu spór o język i tożsamość. Nie była to też klasyczna walka pomiędzy opozycją polityczną a władzą, uczestnicy Euromajdanu konsekwentnie dystansowali się od establishmentu partyjnego, a początkowo nawet od symboliki partyjnej. Nie była to rewolucja w imię Julii Tymoszenko, ale już rewolucja bez „księżniczek”. 

ISBN: 978-83-8019-190-7

Wydanie I, Toruń, 2015.

s. 221, aneks fotograficzny.

 

 

Rewolucja w imie2

 

 

 

*"Промислові мономіста: риси, історія, обриси майбутнього", ред. Володимир Куліков, Ірина Склокіна.

- link http://www.historians.in.ua/index.php/en/novi-knizhki/2435-volodimir-kulikov-irina-sklokina-promislovi-monomista-risi-istoriya-obrisi-majbutnogo

 

32533133 1220611531404423 2417410393954582528 n

32581653 1220611414737768 5404760121999884288 n

32733140 1220611308071112 4977268072680259584 o