Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829 1461
dyżur: Profesor senior
pokój: 3.36

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów:

 

 

Zajęcia dydaktyczne: 

 • Wprowadzenie do antropologii kulturowej,
 • Etnologia ludów pozaeuropejskich,
 • Etnologia Azji Środkowej,
 • Antropologia polityczna,
 • Antropologia ekonomiczna,
 • Etniczność i polityka,
 • Islam i polityka,
 • Polacy i polskość w Azji Środkowej,
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • Teoria i praktyka dyplomacji

 


Zainteresowania badawcze:

 • Azja Środkowa,
 • etniczność,
 • kolonializm i postkolonializm,
 • Polacy w Azji,
 • repatriacja,
 • Afganistan,
 • modernizacja,
 • dyplomacja,
 • protokół dyplomatyczny


Udział w grantach i projektach badawczych: 

 • „Polacy w Kazachstanie. Kultura i świadomość etniczna”, Komitet Badań Naukowych, I edycja, 1991 – 1993, kierownik grantu.
 • „Zachowania polityczne wyborców mongolskich w ujęciu kulturowym”, staż post-dok, dr O. Tangad, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015, opiekun naukowy

 Najważniejsze publikacje:

 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów modernizacji rolnictwa w Afganistanie,  „Wieś Współczesna”, nr 4 (266), z.3, 1979, s.80-90.
 • The Hazara farmers of Central Afghanistan. Some historical and contemporary problems, “Ethnologia Polona” vol. 6,  1980, s.163-175.
 • Problematyka  modernizacji w ujęciu etnologii, ekonomii i  geografii społecznej, „Lud” t.67, 1983, s. 187 – 200.
 • Wieś środkowego i północnego Afganistanu. Tradycja i próby modernizacji, Prace Etnologiczna t.10, Polskie Towarzystwo Etnologiczne, Wrocław 1983, ss 182,
 • Structure and organization of the rural comunities of central and northern Afghanistan, “Ethnologia Polona” 1986 (druk 1988), vol.12, 1986, s.7-31.
 • Les Tatars musulmans polonais, “Objets et Mondes. Revue du Musée de l’Homme- Muséum National d’Histoire Naturelle” T .24, fasc. 2-31987, s.109-112.
 • Zur ethnischen Karte von Afghanistan. Polnische ethnologische Forschungen in Tola-o-Barfak und Qaysar, w:  Neue Beitrage zur Afghanistanforschun, Hrsg.E.Grotzbach, Biblioliotheca Afghanica, Bd. 6, Liestal 1988,   , s.199-205.
 • Ethno-cultural status of the Polish Tatars, “Central Asian Survey”, vol .8, no 3, 1989, s.53-60.
 • Polen und Deutsche in Kasachstan. Ein Entwurf der ethnologischen Forschungsproblematik, w: Bamberger Zentralasienstudien. Konferenzakten ESCAS IV Bamberg, 8-12 October 1991, red. I. Baldauf, M. Friederich, Islamkundliche Untersuchungen t. 185, Berlin 1994,ISBN 2-87997-235-4, Klaus Schwarz Verlag Islamische Untersuchungen, Bd 185, s.1 – 10.
 • Charakter zmian  zbiorowości polskiej w strukturze etnicznej Kazachstanu, „ Przegląd Wschodni”,  t.III, z.2(10), 1994, ISSN 0867-5929,s.165-199.
 • Kazachstańscy Polacy, Polskie Towarzystwo Demograficzne. , Warszawa 1996,
  ISBN 83-901912-5-3,
 • Czy antropologia stosowana jest stosowana? , (w:) Wschód w polskich Badaniach Etnologicznych i Antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, red. Z. Jasiewicz Z.,  Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr. 12, Poznań,  2004,
  ISBN 83-19240-1-7, s.53-59.
 • Czwarty żuz. Sytuacja nierdzennej ludności w postsowieckim Kazachstanie, (w:) Pleię, Państwo,Demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich., R. Vorbrich (red.), Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 14, wyd.Telgte, Poznań 2007, ISBN 978-83-924-523-5-5, s.125-132.
 • Islam, etniczność i polityka,(w:)Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Wydawnictwo Poznańskie, ISBN 83-7177-392-7, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 6,
 • Polacy w Azji Centralnej. Analiza czynników kształtujących zesłańczą zbiorowość i jej stan obecny [Polish minirities in the Central Asian post-Soviet states], „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2(34)2013, ISSN 2080-2404, s.85-105.
 • New Urbanization of the Steppe.Astana: a Capital Called the Capital, „Studia Historiae Oeconomice” vol 31, ISBN 978-8363047-31-3, s.35-54.

 Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 


Praca doktorska: 
„Przeobrażenia społeczno-kulturowe wsi środkowego i północnego Afganistanu w XIX i XX wieku”, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, 1980, Rada Naukowa Wydz. Historycznego, rec.: prof. dr hab. Leszek Dziegiel, prof. dr hab. Maria Frankowska

Praca habilitacyjna: tytuł publikacji, rok kolokwium i Rada która stopień nadała, recenzenci
Tytuł profesorski

 


Obecnie pełnione funkcje: 

 • członek Rady Naukowej „Kulturni Studia” Praga.

 


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 • Akademia Nauk Społecznych ,Kazachstan – członek zagraniczny
 • medal Astana - Kazachstan

 


II. BIBLIOGRAFIA


2013

 • Polacy w Azji Centralnej. Analiza czynników kształtujących zesłańczą zbiorowość i jej stan obecny [Polish minirities in the Central Asian post-Soviet states], „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2(34)2013, ISSN 2080-2404, s.85-105.
 • Polacy w Azji Centralnej. Analiza czynników kształtujących zesłańczą zbiorowość i jej stan obecny [Polish minirities in the Central Asian post-Soviet states], „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2(34)2013, ISSN 2080-2404, s.85-105.
 • Талгар в воспоминаниях Константина Рдултовского, Ałmatyński Kurier Polonijny, nr 3(5), 2013, s.18-19.