Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829 1457
dyżur: Wtorek 10:45-12:14, Środa 17:30-18:30
pokój: 3.32

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów:

 


Zajęcia dydaktyczne:

 • Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – Kaukaz Południowy we współczesnych stosunkach politycznych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Polska polityka wschodnia
 • Procesy dezintegracyjne i integracyjne w regionie Europy Wschodniej i Azji po 1991 r.
 • Rosja a Unia Europejska
 • System polityczny Federacji Rosyjskiej
 • Systemy polityczne krajów Europy Wschodniej i Azji
 • Systemy polityczne państw postradzieckich
 • Stosunki polityczne w Europie Wschodniej
 • Transformacja polityczno-ekonomiczna państw kaukaskich
 • Transformacja polityczno-ustrojowa krajów Europy Wschodniej
 • Transformacja polityczno-ustrojowa Białorusi
 • Transformacja polityczno-ustrojowa Ukrainy
 • Transformacja polityczno-ustrojowa Mołdawii
 • Współczesne systemy polityczne
 • Życie polityczne krajów Europy Wschodniej i Azji

 


Zainteresowania badawcze:

 • systemy polityczne państw poradzieckich
 • transformacja polityczno-ustrojowa na obszarze byłego ZSRR
 • konflikty etniczno-polityczne na obszarze Kaukazu Południowego
 • państwa nieuznawane na Kaukazie Południowym (Górski Karabach, Abchazja, Osetia Południowa)
 • polska polityka wschodnia
 • polityka zagraniczna państw poradzieckich

 Staże naukowe i wykłady zagraniczne:
Staże

 • Vanadzor State University after H. Tumanian, Vanadzor, Armenia (12.09.2015 – 12.10.2015)
  Staż naukowy (projekt Eminence II) w ramach programu Erasmus Mundus (Erasmus Mundus - Integration of Neighbouring EasterN Regions trough Cooperation in Higher Education)
 • Vanadzor State University after H. Tumanian, Vanadzor, Armenia (27.02.2015 – 7.03.2015)
  Staż naukowy na podstawie kontaktów nawiązanych z własnej inicjatywy.
 • Yerevan State University, Yerevan, Armenia (1.05.2013 – 30.05.2013)
  Staż naukowy w ramach realizacji Programu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji. Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
 • Kiev Slavonic University (Uniwersytet Słowiański w Kijowie), Ukraina (marzec 2009)
  Staż naukowy na podstawie umowy międzyuczelnianej.
 • Christian Albrechts Universitat, Kiel, Niemcy (1.03.2006 – 31.03.2006)
  Staż naukowy i stypendium naukowo-badawcze w ramach umowy międzyuczelnianej.
 • Belarusian Institute of Law (Białoruski Instytut Prawoznawstwa), Mińsk, Białoruś) (grudzień 2005)
  Staż naukowy w ramach umowy międzyuczelnianej.
 • Belarusian Institute of Law (Białoruski Instytut Prawoznawstwa), Mińsk, Białoruś) (marzec 2005)
  Staż naukowy w ramach umowy międzyuczelnianej.


Wykłady zagraniczne:

 

 • Armenia – Vanadzor State University after H. Tumanian, Vanadzor (luty-marzec 2015)
  Cykl 4 wykładów w języku rosyjskim pt:
  „Российско – польские политические отношения во внешней политике Польши”.
  „Влияние исторической политики в отношениях Польши и России”.
  „Армяне в Польше. История и современность”.
  „История армянской церкви в Польше”.
 • Ukraina – Uniwersytet Słowiański w Kijowie (marzec 2009)
  Wykład w języku ukraińskim pt: „Польсько-українські відносини після 1991 року”.
 • Rosja – Państwowy Uniwersytet w Kaliningradzie im. I. Kanta (2007)
  Wykład w języku rosyjskim pt: „Российско-польские политические отношения во внешней политике России”.
 • Niemcy – Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (2006)
  Wykład w języku niemieckim pt: „Polnische Ostpolitik seit 1989 Jahren”.
 • Białoruś – Polska Wyższa Szkoła Humanitarna przy Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa w Mińsku (grudzień 2005)
  Wykład w języku polskim pt: „Pozytywne i negatywne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.
 • Niemcy – Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald (wrzesień 2002)
  Wykład w języku niemieckim pt: „Die Beziehungen zwischen Ukrainern und Polen”.

 


Najważniejsze publikacje:

 • K. Fedorowicz, Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Armenii, „Białostockie Studia Prawnicze 2016”, zeszyt 20, Białystok 2016.
 • K. Fedorowicz, Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie 2015”, nr 4, Warszawa 2015.
 • K. Fedorowicz, Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii, (w:) Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Tom VII, (red.) T. Bodio, Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s. 35-70.
 • K. Fedorowicz, System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy, „Przegląd Politologiczny 2012”, nr 2, Poznań 2012, s. 115-130.
 • K. Fedorowicz, Polska i Białoruś - trudne sąsiedztwo. Polityka "krytycznego dialogu" wobec autorytarnej Białorusi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3, Poznań 2012, s. 169-196.
 • K. Fedorowicz, Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012” rok 10, zeszyt 1, Lublin 2012, s. 71-90.
 • K. Fedorowicz, Białoruś, Mołdawia i Ukraina w poszukiwaniu nowych koncepcji bezpieczeństwa, (w:) Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, K. Fedorowicz, T. Kapuśniak, M. Gołoś (red.), Lublin 2009, s. 63-94.
 • K. Fedorowicz, Polityka Polski wobec Białorusi, (w:) Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, A. Gil, T. Kapuśniak (red.), Lublin-Warszawa 2009, s. 233-250.
 • K. Fedorowicz, National Identity and National Interest in Polish Eastern Policy, 1989-2004, (w:) Identities, Nations and Politics after Communism, (red.), Roger E, Kanet, New York 2008, USA, s. 131-147.
 • K. Fedorowicz, Wybrane problemy w stosunkach polsko-białoruskich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2008” rok 6, Lublin 2008, s. 11-21.
 • K. Fedorowicz, National Identity and National Interest in Polish Eastern Policy, 1989-2004, Nationalities Papers, Vol. 35, No. 3, July 2007, (The Association for the Study of Nationalities, New York, USA), s. 537-554.
 • K. Fedorowicz, Transformacja systemu politycznego na Ukrainie, „Przegląd Zachodni 2003”, nr 1, Poznań 2003, s. 87-102.


Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń:

 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Praca doktorska:
Tytuł: Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999
Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Robakowski (UAM Poznań)
Rok obrony: 2002
Rada która nadała stopień: Rada Wydziału Nauk Społecznych UAM Poznań
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Marceli Kosman (UAM Poznań), Prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik (KUL Lublin).

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM (2004)

 

Bibliografia

2010

 • K. Fedorowicz, Europejskie dylematy Białorusi – polityczna gra czy iluzja?, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 23, ISBN 978-83-60695-47-0.
 • K. Fedorowicz, Białoruś i Białorusini w polskiej polityce wschodniej, (w:) Białorusini – historia i kultura, (red.) J. Jurkiewicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2010, s. 193-209, ISBN 978-83-86624-73-7.
 • K. Fedorowicz, Polityka wschodnia Polski w latach 1989-2009, (w:) Dwa dwudziestolecia. Geopolityka, Państwo, Społeczeństwo, (red.) P. Hauser, W. Mazurczak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2010, s. 422-435, ISBN 978-83-7177-661-8.

 

2011

 • K. Fedorowicz, Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 343, ISBN 978-83-232-2267-5, ISSN 0137-141X.
 • K. Fedorowicz, Białoruś wobec Unii Europejskiej po 2004 roku: wymuszone zmiany czy polityczna gra?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2011”, rok 9, zeszyt 4, Lublin 2011, s. 205-224, ISSN 1732-1395.
 • K. Fedorowicz, Kosowo w rosyjskiej polityce zagranicznej na tle Abchazji i Osetii Południowej, (w:) Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, tom 2, (red.) T, Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin-Warszawa 2011, s. 223-233, ISBN 978-83-60695-53-1, 978-83-7702-203-0.

2012

 • K. Fedorowicz, Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii, (w:) Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Tom VII, (red.) T. Bodio, Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s. 35-70, ISBN 978-83-7545-377-5.
 • K. Fedorowicz, System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy, „Przegląd Politologiczny 2012”, nr 2, Poznań 2012, s. 115-130, ISSN 1426-8876.
 • K. Fedorowicz, Polska i Białoruś - trudne sąsiedztwo. Polityka "krytycznego dialogu" wobec autorytarnej Białorusi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3, Poznań 2012, s. 169-196, ISSN 1731-7517.
 • K. Fedorowicz, Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012” rok 10, zeszyt 1, Lublin 2012, s. 71-90, ISSN 1732-1395.
 • K. Fedorowicz, Uwarunkowania wewnętrzne państw Azji Centralnej, (w:) Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, (red.) T, Stępniewski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin-Warszawa 2012, s. 37-48, ISBN 978-83-60695-68-5.

 

2014


 • K. Fedorowicz, Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014”, rok 12, zeszyt 2, Lublin 2014, s. 57-76, ISSN 1732-1395.
 • K. Fedorowicz, Polacy i Rosjanie wobec polityki historycznej – sukcesy i porażki, (w:), Rosjanie. Historia i kultura, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2014, s. 97-109, ISBN 978-83-64119-44-6.
 • 2015
  K. Fedorowicz, Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie 2015”, nr 4, Warszawa 2015, ISSN 1428-149X.

Książki

 • Fedorowicz Krzysztof, Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 343. ISBN 978-83-232-2267-5, ISSN 0137-141X.
  scan 1 (załącznik)
  opis
  Przedmiotem badań jest polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010. Obejmuje ona swoim zakresem analizę politologiczną dwustronnych relacji dyplomatycznych. Nie jest to próba całościowego przedstawienia problemu, lecz ujęcie aspektu związanego z relacjami ściśle politycznymi, stanowiącymi najbardziej dynamiczny element polityki wschodniej Polski. Uwarunkowania historyczne, narodowościowe i ustrojowo-prawne związane z polską polityką wschodnią przedstawione zostały jako tło lub uzupełnienie procesu przyczynowo-skutkowego. Uwzględnione zostały fakty i wydarzenia polityczne, które wywarły i wywierają do dziś znaczny wpływ na politykę Polski wobec wschodnich sąsiadów. Sytuacja polityczna Polski, postępująca ewolucja celów polskiej polityki zagranicznej, rządowe koalicje i ich programy współpracy ze wschodnimi partnerami, uwarunkowania międzynarodowe oraz wiele innych czynników mających istotny wpływ na politykę wschodnią Polski zostało poddane gruntownej analizie pod kątem ich znaczenia pozytywnego i negatywnego na dwustronne stosunki polityczne z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Publikacja ma za zadanie przedstawienie obecnego stanu relacji dwustronnych Polski ze wschodnimi sąsiadami i dać odpowiedź na pytanie, czy przez ostatnie dwadzieścia lat polskie władze uczyniły wystarczająco dużo, aby dziś egzystować w przyjaznym środowisku międzynarodowym na Wschodzie. Zadaniem pracy jest także uwzględnienie kwestii postrzegania polskiej polityki wschodniej przez Rosję, Ukrainę i Białoruś i jego wpływu na stan dwustronnych relacji politycznych w omawianym okresie.
 • Fedorowicz Krzysztof, Europejskie dylematy Białorusi – polityczna gra czy iluzja?, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 23. ISBN 978-83-60695-47-0.
  scan 2 (załącznik)
  opis
  Unia Europejska już od kilkunastu lat stanowi dla Białorusi naturalny środek ciężkości. Mińsk, mimo prowadzonej w latach 1996-2007 polityki samoizolacji, staje się jednak coraz bardziej podatny na zamierzone oraz niezamierzone oddziaływanie Unii Europejskiej. Polityka izolacjonizmu stała się dla białoruskich elit nieopłacalna we współczesnym świecie. Wobec postępujących trudności w relacjach z sojuszniczą Rosją, odnowienie i ożywienie dialogu z politycznie „obcą” Europą wydaje się być dla białoruskich elit możliwością „wypróbowania” politycznej alternatywy. Czy postanowi ją wykorzystać i ocenić jej jakość, zależy w dużej mierze od potrzeb obozu władzy, ale także od konieczności sprostania coraz większym oczekiwaniom konsumpcyjnych rodzącej się właśnie białoruskiej klasy średniej. Zadaniem Unii Europejskiej w tym procesie powinno być ułatwianie dostępu białoruskiego społeczeństwa do europejskiej oferty poprzez zliberalizowanie systemu wizowego choćby poprzez radykalne obniżenie cen wiz dla obywateli Białorusi. Pozwoli to na bezpośrednią konfrontację modelu europejskiego przez coraz większą część obywateli Białorusi, z której przecież wywodzi się klasa średnia, aspirująca do statusu podpory białoruskiego reżimu.

 • Fedorowicz Krzysztof, Michał Gołoś, Tomasz Kapuśniak (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, s. 232. ISBN 978-83-60695-23-4.
  scan 3 (załącznik)
  opis
  Białoruś, Mołdawia i Ukraina na skutek zmian geopolitycznych z początku lat 90. XX wieku – upadku ZSRR i rozpadu bipolarnego układu sił – pojawiły się na mapie świata, a poprzez zmiany z przełomu XX i XXI wieku – rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej na Wschód – znalazły się pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Analiza związanych z transformacją systemową wyzwań politycznych, ekonomicznych i kulturowo-cywilizacyjnych oraz dotyczących sfery bezpieczeństwa, a także rozpatrywanie działań celowych Rosji i polityki Unii Europejskiej pozwalają lepiej zrozumieć złożoną sytuację państw tego obszaru, określanego jako Nowa Europa Wschodnia.
 • Fedorowicz Krzysztof, Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 248. ISBN 83-232-1359-3, ISSN 0137-141X.
  scan 4 (załącznik)
  opis
  Celem pracy jest próba przedstawienia obecności i roli Ukrainy w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999. Praca przedstawia skomplikowany proces powstania i ewolucji stosunków polsko-ukraińskich w szybko zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. Przedmiotem zainteresowania są także koncepcje polskiej polityki zagranicznej, a szczególnie polityki wschodniej, dotyczące Ukrainy. Proces demokratycznych przemian w Polsce oraz rozpad dwobiegunowego ładu na świecie doprowadził do przebudowy głównych celów polskiej polityki zagranicznej. Nowa sytuacja geopolityczna wymusiła na polskiej dyplomacji potrzebę innego spojrzenia na sprawy międzynarodowe i konieczność budowy zupełnie nowego elementu polityki zagranicznej państwa, jakim była wówczas polityka wschodnia. Zadaniem pracy jest także analiza procesów politycznych i faktów mających istotny wpływ na kształtowanie się polsko-ukraińskiego partnerstwa. Z jednej strony to proces budowy demokratycznego państwa polskiego a z drugiej strony zmiana otoczenia międzynarodowego i powstanie nowych państw na Wschodzie. Praca jest także próbą analizy politycznych kontaktów pomiędzy Polską i Ukrainą w latach 1989-1999.