Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829 14 57
dyżur: Wtorek 10:45-12:15, Czwartek 11:30-12:30
pokój: 3.32

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów: 

 

 

Zajęcia dydaktyczne:  komunikacja kulturowa, wstęp do wschodoznawstwa, psychologia społeczna, psychologia zachowań konsumenckich, marketing, marketing i zarządzanie, psychospołeczne wywieranie wpływu, psychologia w biznesie, przemiany gospodarcze państw nadbałtyckich, reklama.

 

Zainteresowania badawcze: krótkie hasła, nadające się do wyodrębnienia słów kluczowych
W obszarze moich zainteresowań badawczych znajdują się różnorodne aspekty komunikacji: począwszy od metafizycznych podstaw komunikacji, poprzez kulturowe i psychospołeczne jej uwarunkowania, na czysto praktycznych aspektach przekazu w marketingu i zarządzaniu kończąc.


 

Najważniejsze publikacje:

 • Klasztor życia codziennego, w: ‘W drodze’ 6 (276), czerwiec 1996.
 • Nie-świadomość – Schelerowska kategoria spotkania ponad świadomością, w: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, pod red. A. Motyckiej i W. Wrzoska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000.
 • Twarz Boga, twarz Tory, ludzka twarz. Lévinasa spotkanie z Innym w: ‘Idea’ XIV, redagują M. Czarnawska, J. Kopania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002
 • Monografia: Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003
 • Uobecnienie niemożliwego czyli łaska wiary według Lwa Szestowa, w: ‘Sprawy Wschodnie’, Czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. A. Mikiewicza, zeszyt 1, Poznań 2002. Prawda w judaizmie, w: Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004 – 2007, pod red. Jerzego Stranza, Seria Teologiczna nr 7,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 • Reading Terrorism, w: The Modern Terrorism and its Forms, edited by Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2006 Safety Impossible, w: Terrorist Pandora’s Box, Analysis of chosen terrorist issue, edited J. Babiak S. Wojciechowski, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 2008, s.59-68
 • Artykuł: Między popkulturowym pięknem a utowarowioną indywidualnością – rozważania o ucieczce ‘od’ i ‘do’ własnej tożsamości w kulturze konsumpcyjnej, w: Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska, P. Wierzba, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 • Zmiany w obrębie religijności – między sklepem a nową narracją, w: ‘Sensus Historiae’, Studia Interdyscyplinarne, vol. VII (2/2012), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2012, s.115-122,
 • Monografia: Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne, Dyskursy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Między młodym a Bogiem, między Kronosem a Dziennikiem – Gombrowicz i pełna świadomość czynów czyli prawda, której nie ma, w: ‘Sensus Historiae’, Studia Interdyscyplinarne, vol. XI (2013/2), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013, s.9-28,
 • Talent jako wartość wymienna – krótka charakterystyka relacji talent-pieniądz z uwzględnieniem wartości dla organizacji w Współczesne problemy w turystyce i rekreacji, red.: Tauber Dawid, Mucha-Szajek Ewa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii (2015), Str. 229-240

 
Praca doktorska: 

Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, promotor Prof. zw. Anna Grzegorczyk, stopień nadała Rada Naukowa Instytutu Kulturoznawstwa UAM

 Obecnie pełnione funkcje: 

Członek Rady Instytutu Wschodniego. Koordynator programu Erasmus w Instytucie Wschodnim

 


II. BIBLIOGRAFIA2010
Artykuł, Europe - from the revolt of the masses to the global consumption, The faces and problems of modern europe. Case studies, Edited J. Jeszka, S. Wojciechowski, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2010, s.16-26
Artykuł, Między Wschodem i Zachodem. Johana Ching-Hsiung Wu droga do religijnego współ-milczenia, ‘Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein 5’, Wielcy mistycy – wielkie przemiany, pod red. A. Grzegorczyk, M. Kościeńczuk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s.145-155
Artykuł, Konsumpcja jako nowe wymiary rzeczywistości?, w: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i praktyka, pod red. J. Drozdowicz Drozdowicza i M. Bernasiewicza, wyd. Impuls, Kraków 2010, s. 79-94
Artykuł, Bezpieczeństwo w dobie konsumeryzmu – bezpieczeństwo niemożliwe, Jakoś wobec wyzwań i zagrożeń XXII wieku, pod red. A. Zduniaka, R. Replik, Wydawnictwo WSB, Poznań 2010, s.292-300.
Artykuł: Globalizacja a problem konsumpcji dóbr, w Monografie nr 7, Rozwój usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko - gastronomicznych w warunkach globalizacji, WSHIG Poznań 2010, s. 87- 95.

 

2012
- Między popkulturowym pięknem a utowarowioną indywidualnością – rozważania o ucieczce ‘od’ i ‘do’ własnej tożsamości w kulturze konsumpcyjnej, w: Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska, P. Wierzba, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
- Zmiany w obrębie religijności – między sklepem a nową narracją, w: ‘Sensus Historiae’, Studia Interdyscyplinarne, vol. VII (2/2012), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2012, s.115-122,

 

2013
- Od makdonaldyzacji gastronomii do makdonaldyzacji kultury, powwiązania i konsekwencje, w:Contemporary trends in the hotel industry and international tourism, pod red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wydawnictwo Naukowe WSHiG, Poznań 2013, s. 81-90
- Kryzys możliwości czyli co pozostało po człowieku w dobie konsumeryzmu - wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej - Oblicza kryzysu współczesnego człowieka, pod red. J. Deręgowskiej, M. Majorczyk, J. Świątkiewicz, Wydawnictwo Naukowe WSNHiD, Poznań 2013, s. 15-32
- Monografia: Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne, Dyskursy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
- Między młodym a Bogiem, między Kronosem a Dziennikiem – Gombrowicz i pełna świadomość czynów czyli prawda, której nie ma, w: ‘Sensus Historiae’, Studia Interdyscyplinarne, vol. XI (2013/2), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013, s.9-28,

 

2014
- Komercjalizacja badań w naukach społeczno-humanistycznych na przykładzie dyskursu wokół społeczeństwa konsumpcyjnego, w: Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki, Zeszyty naukowe WSB w Poznaniu 5/2013, Wydawnictwo WSB, Poznań 2013, s. 75-94
- The need for safety and the development of consumerism in Poland, Przegląd Strategiczny, Rok IV, nr 7/2014, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2014, s. 177-184
- Wychowanie na sprzedaż, czyli dlaczego mówi się o utowarowieniu podmiotu w kulturze konsumpcyjnej, w: Współczesne zagrożenia wychowania. Studium z pogranicza pedagogiki i filozofii, pod red. Jolanta Spętana, Oficyna wydawnicza ‘Impuls’, Kraków 2014.

 

2015
- Talent jako wartość wymienna - krótka charakterystyka relacji talent-pieniądz z uwzględnieniem wartości dla organizacji w Współczesne problemy w turystyce i rekreacji, red.: Tauber Dawid, Mucha-Szajek Ewa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii (2015), Str. 229-240

 

III. Książki

W monografii rozważane jest zagadnienie możliwości dialogu człowieka z Innym - Bogiem lub drugim człowiekiem. Podstawą rozważań autora jest przyjęte niejako hipotetycznie, wyłącznie dla celów analizy i z dystansem poznawczym, założenie, iż nie jest możliwa jakakolwiek komunikacja, skoro ogłoszona została wpierw śmierć Boga, następnie zaś śmierć człowieka, w tej sytuacji życie staje się grą, która może mieć różne scenariusze. Autor śledzi trzy takie scenariusze, które są próbami wyjścia z labiryntu gry, uczynienia z gracza na powrót człowieka. Punktem wyjścia jest postmodernizm. Nowatorska jest decyzja, aby za przedstawiciela postmodernizmu uznać Witolda Gombrowicza. Ale właśnie Gombrowicz umożliwia w rozważanym kontekście przejście do filozofii Maxa Schelera, zinterpretowanej w duchu chrześcijaństwa, następnie zaś do myśli Emmanuela Levinasa ujętej oczywiście w ramach judaizmu.

ISBN: 83-7063-367-6
Wydawnictwo: PTPN
Wymiary: 170x240
Ilość stron: 184

Monografia dotyczy zagadnienia konsumpcjonizmu oraz toczącego się wokół niego współcześnie dyskursu, na który trafia jednostka próbująca zrozumieć otaczający świat oraz dyskursu naukowego. Działa on na `Ja`, które może przyjąć różne sposoby komunikowania swego `bycia w świecie`, staje wobec różnorodnych możliwości wyrażenia się i istnienia. Badając otoczenie człowieka, kulturę czy jej elementy bezpośrednio oddziałujące na niego, można stwierdzić, w jaki sposób są one odbierane i jaki jest ich wpływ na poszczególne jednostki. Sens życia (o ile możemy o nim dzisiaj jeszcze mówić) nadany przez daną kulturę trudno uchwycić, można jednak szukać komunikacji `bycia` każdego `Ja`. Praca zawiera próbę odpowiedzi, dlaczego powstał dyskurs mówiący o społeczeństwie konsumpcyjnym i jaką rzeczywistość wyznacza lub jaką rzeczywistość próbuje budować.

ISBN: 978-83-232-2551-5
Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ilość stron: 322
Wymiary: 170x240