Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829 14 42
dyżur: urlop naukowy
pokój: 3.11

Szczegółowe informacje

Ogłoszenia dla studentów: 

 

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Dziedzictwo kulturowe Azji Środkowej i Syberii
 • Dzieje i kultura Azji Środkowej i Syberii – kluczowe procesy historyczno-kulturowe (od Arjów do podboju rosyjskiego)
 • Azja Środkowa – specyfika regionu
 • Sztuka i religia Azji Środkowej
 • Szlak Jedwabny
 • Sztuka naskalna
 • Seminarium magisterskie
 • Konwersatorium wschodoznawcze
 • Proseminarium

 


Zainteresowania badawcze:

 • Dziedzictwo kulturowe Azji Środkowej i Syberii, szczególnie przez pryzmat sztuki naskalnej; związki sztuki naskalnej z poszczególnymi tradycjami kulturowymi regionu; sztuka naskalna w skali globalnej;
 • Szlak jedwabny jako droga migracji idei i kultur miedzy Azją Środkową a Chinami; mistyczne wątki w kulturach regionu; kulturowe adaptacje przeszłości, współczesna sztuka Syberii i Azji Środkowej; współczesne odniesienia do historii i prahistorii w kontekście budowania nowych ideologii narodowotwórczych.
 • Szamanizm - zarówno w ujęciu fenomenologicznym jak i historyczno-kulturowym; archaiczność szamanizmu.

 


Udział w grantach i projektach badawczych:

 • 2011-2015; kierownik projektu „Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej: symbolika i dynamika tradycji”, projekt Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/B/HS3/02140, miejsce realizacji: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • od 2014 r. opiekun Diamentowego Grantu lic. Macieja Grzelczyka (UJ) „Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii. Perspektywa archeologiczno-etnologiczna”; miejsce realizacji: UAM.
 • 2001-2003; kierownik projektu „Sztuka naskalna Uzbekistanu w świetle lokalnych tradycji kulturowych”, grant KBN nr 5 H01G 049 2; miejsce realizacji: UAM.
 • 1997-1995; kierownik projektu „Kontekst interpretacyjny mitologii indoirańskiej w analizie sztuki naskalnej Azji Środkowej”, grant KBN nr 1H01G 052 12; miejsce realizacji: UAM.
 • 2001-2004; współwykonawca projektu „Sakha (Jakuci): historia i bieżące perspektywy syntezy syberyjskich tradycji kulturowych”, grant KBN nr 5 H01H 004 20 – kierownik dr Maria Kośko; miejsce realizacji: UAM.

 Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009.
 • Symbols through Time: Interpreting the Rock Art of Central Asia. Poznań: Institute of Eastern Studies, University of Adam Mickiewicz 2004.
 • Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2003.
 • Spirits and Stones: Shamanism and Rock Art in Central Asia and Siberia (red. A. Rozwadowski & M.M. Kośko). Poznań: Instytut Wschodni UAM 2002.
 • Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej (red. A. Rozwadowski, M. Kośko, T. Dowson). Warszawa: Dialog 1999.

 


Artykuły:

 • In search for shamanic themes in Eastern Siberian rock art (Yakutia/Sakha Republic), “Shaman. Journal of the International Society for Shamanistic Research”, 2014, vol. 22 (1-2), s. 97-118.
 • Rock art in Central Asia: history, recent developments and new directions (with K. Lymer) [w:] P. Bahn (red.), Rock art: news from the word IV, s. 149-163, Oxford: Oxbow Books 2012.
 • Shamanism in indigenous context: interpreting the rock art in Siberia [w:] J. McDonald & P. Veth (red.), A Companion to rock art, s. 455-471, Oxford: Wiley-Blackwell 2012.
 • Shamanism, rock art and history: implications from a Central Asian case study, [w:] B.W. Smith, K. Helskog & D. Morris (red.), Working with rock art: recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge, s. 192-204, Johannesburg: Wits University Press 2012.
 • Centering historical-archaeological discourse: the prehistory of Central Asian/South Siberian shamanism [w:] D. Whitley & K. Hays-Gilpin (red.), Belief in the Past: Theoretical approaches to the archaeology of religion, s. 105-118, Walnut Creek: Left Coast Press 2008.
 • Sun gods or shamans? Interpreting solar-headed petroglyphs in Central Asia, [w:] N. Price (red.) Archaeology of shamanism, s. 65-86, London, New York: Routledge 2001.
 • Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
 • International Society for Academic Research on Shamanism
  Siberian Association of Prehistoric Art Researchers
  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 Praca doktorska:

Kontekst interpretacyjny mitologii indoirańskiej w analizie sztuki naskalnej Azji Środkowej, 1999, promotor prof. dr hab. Aleksander Kośko, stopnień nadany przez Radę Wydziału Historycznego UAM, recenzenci: prof. dr hab. Lech Krzyżaniak, prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Praca habilitacyjna:

Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, 2009 Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, kolokwium – 2009 r., stopnień nadany przez Radę Wydziału Historycznego UAM, recenzenci: prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska; prof. dr hab. Sławomir Kadrow; prof. dr hab. Jan Burdukiewicz; prof. dr hab.  Bolesław  Ginter

 Obecnie pełnione funkcje:

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 • 2010, 2003, 2000 – Nagrody Rektora UAM;
 • 2010 – nominacja książki „Obrazy z przeszłości: hermeneutyka sztuki naskalnej” do nagrody im. Jana Długosza;
 • 2008 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, program kwerenda – Syberia;
 • 2004 – Nagroda Indywidualna Ministra Kultury i Edukacji Narodowej za książkę „Indoirańczycy – sztuka i mitologia” (Wyd. Naukowe UAM 2003);
 • 2004/2005 - Stypendium Fulbrighta, Arizona State University;
 • 2001- stypendium Fundacji Stefana Batorego - Rock Art Research Institute, University of the Witwatersrand, Johannesburg, RPA;
 • 1999 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców;
 • 1996-1997 - stypendium TEMPUS – Department of Archaeology, Southampton University;

 


II. BIBLIOGRAFIA

2012

 • (2012) Rock art in Central Asia: history, recent developments and new directions (with K. Lymer) [w:] P. Bahn (ed.), Rock art studies: news from the word IV, s. 149-163, Oxford: Oxbow Books. ISBN-10: 1842174827; ISBN-13: 978-1842174821.
 • (2012) Shamanism in indigenous context: interpreting the rock art in Siberia [w:] J. McDonald & P. Veth (eds), A Companion to rock art, s. 455-471, Oxford: Wiley-Blackwell.
 • (2012) Shamanism, rock art and history: implications from a Central Asian case study, [w:] B.W. Smith, K. Helskog & D. Morris (eds), Working with rock art: recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge, s. 192-204, Johannesburg: Wits University Press.
 • (2012) Did shamans always play the drum: tracking down prehistoric shamanism in Central Asia, “Documenta Praehistorica” vol. 39, s. 277-285.
 • (2012) Rock Art Research in the Fourth Cataract Region. Season 2009 (with E. Kuciewicz), “Polish Archaeology in the Mediterranean” vol. 21, s. 377-381.
 • (2012) Sztuka naskalna. Rock art, [w:] S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna: Próby konceptualizacji, s. 910-922, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • (2012) Archeologia szamanizmu jako archeologia religii, [w:] S. Tabaczyński… op.cit., s. 331-343.
 • (2012) Antropologia a archeologia (z M. Buchowski, H. Mamzer, A. Posern-Zieliński), [w:] S. Tabaczyński… op. cit., s. 686-720.

 

2013

 • (2013) Na tropach korzeni szamanizmu w Azji Środkowej: refleksja o poznawczym potencjale sztuki naskalnej [w:] M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar (red.), Kamień w literaturze, języku i kulturze), s. 186-205. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków.

 

2014

 • (2014) Наскальное искусство и шаманизм: феноменология, контекст и этика, „Теория и Практика Археологических Исследований” 10 (2): 57-71.
 • (2014) O pewnym „kazachskim” petroglifie i jego „podróży” w czasie i przestrzeni. Refleksja o społecznej adaptacji przeszłości, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. XIX, s. 119-132.
 • (2014) wraz z E. Kuciewicz, P. Polkowski, Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych: miedzy praktyką a teorią, [w:] F. Szafrański, M. Kądziela, M. Ząbek (red.), Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, s. 345-368. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 • (2014) In search for shamanic themes in Eastern Siberian rock art (Yakutia/Sakha Republic), “Shaman. Journal of the International Society for Shamanistic Research”, vol. 22 (1-2), s. 97-118.
 • (2014) Review of the book “Landscape and Culture in Northern Eurasia”, ed. by Peter Jordan, “Sibirica” vol. 13 (1), s. 81-84.
 • (2014) Tracing ancient shamanism in Yakutia through rock art [w:] B.L. Malla (ed.), Rock art studies: Interpretation through multidisciplinary approaches, vol. II, s. 1-18, New Delhi: Aryan Books International.

 

2015

 • (2015) Historic and proto-historic shamanic rock art in Siberia: a view from the Altai, “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” 33: 189-198.