Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829-14-38

Szczegółowe informacje

Artur Kijas (ur. 7 września1940 w Częstochowie) – polski historyk, zajmujący się dziejami wschodniej Słowiańszczyzny w okresie kształtowania się państwowości kijowskiej, dziejami społeczno-politycznymi i kulturą Rusi, stosunkami polsko-ruskimi i polsko-rosyjskimi od czasów najdawniejszych do 1917 i historią ZSRR. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Od 1 stycznia 2011 r. emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


 

ŻYCIORYS

Był uczniem prof. Henryka Łowmiańskiego. W 1971 uzyskał doktorat, w 1983 habilitację (rozprawa: System pomiestny w państwie moskiewskim w XV w. - pierwszej połowy XVI w.: historiografia i problematyka). Od 1994 był profesorem w Instytucie Historii UAM. W 2007 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1 września 2009 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Wschodnim UAM. W latach 2002-2011 był kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej. Członek zarządu Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego. Od 1 stycznia 2011 emerytowany profesor UAM (tzw. profesor senior).

Jest mężem Alicji Pihan-Kijasowej, filologa polskiego, prof. UAM w Poznaniu.


 

WYPROMOWANE PRZEWODY DOKTORSKIE

 

 • Jan Nepomucen Umiński (07.01.1997), Bronisław Umiński
 • Emigracja ukraińska orientacji petlurowskiej w II Rzeczypospolitej (01.03.1999), Maciej Zygmański
 • Starania królewicza Władysława Wazy o koronę carów (08.10.2001), Robert Andrzejewski
 • Geneza panslawizmu w XV-XVII w. Narodziny idei przywództwa Rosji w świecie słowiańskim (05.06.2006), Romuald Krzyżosiak
 • Polacy w Rosji bolszewickiej i ZSRR w latach 1921-1939 (07.05.2007), Dariusz Kucharski
 • Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i państwowości radzieckiej (do 1938 roku) (01.12.2008), Jan Krzysztof Witczak
 • Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu - Leningradu (01.12.2008), Bartłomiej Garczyk
 • Apokaliptyczna wizja dziejów w historiozofii Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa (09.10.2014), Piotr Paweł Repczyński
  • DOROBEK NAUKOWY

  Prof. Kijas jest autorem ponad 150 publikacji, w tym m.in. prac zwartych:

   

  • Gospodarstwo własne feudała na Wielkorusi od XIV do połowy XVI wieku (Poznań 1973),
  • System pomiestny w państwie moskiewskim w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka (Poznań 1984),
  • Zarys dziejów ZSRR (Warszawa 1984 - wspólnie z doc. Józefem Morzym i prof. Jerzym Ochmańskim),
  • Polacy w Kazachstanie (Poznań 1993),
  • Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku: studia ofiarowane prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Grzegorz Błaszczyki Artur Kijas (Poznań 1994).
  • Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny (Warszawa-Poznań 2000) - Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów).
  • Petersburg. Kartki z dziejów miasta (Poznań 2003),
  • Chrzest Rusi (Poznań 2005),
  • Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1815-1917 (Poznań 2005; wyd.II poprawione i uzupełnione, Poznań 2008),
  • Podpoznańska wieś Skórzewo. Kartki z dziejów wsi i kościoła (Skórzewo 2006),