Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 829 1456
dyżur: Poniedziałek: 11.00-12.00. Wtorek 10:45-12:15
pokój: 3.31

Szczegółowe informacje

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM. Członek „Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” oraz wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału „Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód”. Redaktor naczelny czasopisma Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny


Przebieg pracy naukowej:

 • 2008 – doktorat (Instytut Historii UAM);
 • Od 2010 adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego UAM

Zainteresowania naukowe:

 • Historia Rosji carskiej; 
 • Historia Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej;
 • Fenomen Petersburga;
 • Kultura i cywilizacja rosyjska;
 • Polacy w Rosji;
 • Rosyjska polityka narodowościowa;
 • Atrakcyjność turystyczna państw byłego ZSRR;
 • Socjaldemokracja i lewicowość we współczesnym świecie.

Spis najważniejszych publikacji:

 • Radziecka polityka narodowosciowa w latach 1917 - 1941 na przykladzie Piotrogrodu - LeningraduG a r c z y k  B.Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917, Poznań 2015;
 • G a r c z y k  B., Józef Miniszewski – publicystyka w służbie reform, w: L. Mażewski (red.), Aleksander Wielopolski.  Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862. Radzymin 2014;
 • G a r c z y k  B., Polacy w Piotrogrodzie-Leningradzie w latach 1917-1941,”Przegląd Wschodni” 2014, t. XIV, z. 1;
 • G a r c z y k B., Aleksander Hercen (1812-1870) – rys biograficzny, „Forum Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny” 2013, z. 1;
 • G a r c z y k  B., Ethnic structure of St. Petersburg-Petrograd-Leningrad in the period of 1703-1991, “Studia Historiae Oeconomicae” Poznań 2013, Volume 31;
 • G a r c z y k  B., Aleksander Lednicki – wybitny polski adwokat, polityk i społecznik w imperium rosyjskim, w: P. Majer, M. Seroka, K. M. Wojciechowski (red.) Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, Olsztyn 2012;
 • G a r c z y k  B., Музыкальный салон Марии Шимановской в Петербурге, „Gazeta Petersburska” 2012, Nr 9-10;
 • G a r c z y k  B., Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917 – 1941 na przykładzie Piotrogrodu – Leningradu, Poznań 2011;
 • G a r c z y k  B., Депортации немецкого населения СССР в польской историографии, w: Начальный период великой отечественной войны и депортация российских Немцев: взгляды и оценки чеёрез 70 лет. Материалы 3-й международной научно-практической конференции. Саратов 26-28  августа 2010г., Москва 2011; 
 • G a r c z y k B., Модели „нового междуродного порядка” в полской литературе предмета, w: Сборник тезисов и докладов международной научной конференции. Современный мир: проблемы и перспективы, част 1, Чернигов 2011;
 • G a r c z y k  B., Gorbaczow – wokół okrągłej rocznicy (próba przypomnienia), w: Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Брестский Государственный Технический Университет, Брест 2010, выпуск VII;
 • G a r c z y k  B., Rue de tolérance – kartka z dziejów miasta nad Newą, w: Błaszczyk G., Kraszewski P. (red.), Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, Poznań 2010;
 • G a r c z y k  B., Próby demokratyzacji Europy Środkowo – Wschodniej w latach 1985 – 1991, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne” Poznań 2007, nr 56;
 • G a r c z y k  B., Zarys ewolucji polityki narodowej ZSRR i Federacji Rosyjskiej w latach 1917 – 1999, w: Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Брестский Государственный Технический Университет, Брест 2005, выпуск II;
 • G a r c z y k  B., K i j a s  A., Problemy komunikacyjne między aparatem państwowym i społeczeństwem a upadek Związku Radzieckiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Humanistyka i Nauki Społeczne”, Poznań 2003, nr 52;