„Naukowe Forum Wschodoznawcze” jest cykliczną konferencją przeznaczona jest dla doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej oraz kulturowej obszaru byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Celem spotkań jest prezentacja wyników badań młodych pasjonatów Wschodu oraz pokazanie wpływu ich działalności na współczesną naukę.    

Proponowane obszary dyskusji:

  • sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i kulturowa obszaru byłego ZSRR; 
  • sytuacja wewnętrzna obszaru byłego ZSRR (konflikty, wojny, zagrożenia itp.); 
  • społeczeństwa państw powstałych na skutek rozpadu ZSRR (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy itp.);
  • wpływ spuścizny radzieckiej na sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą i kulturową obszaru byłego ZSRR

 

I edycja – program konferencji - pobierz 

II edycja – program konferencji - pobierz

 III edycja – program konferencji - pobierz