IV "Naukowe Forum Wschodoznawcze" - relacja

02 czerwiec 2018

26 marca br. już po raz 4. odbyła się Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa „ Naukowe Forum Wschodoznawcze – młodzi badacze wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”, której organizatorem jest Instytut Wschodni. Forum, jak w skrócie nazywane jest to wydarzenie to niespotykana w skali kraju inicjatywa skierowana dla doktorantów, zainteresowanych tematyką wschodoznawczą i okołowschodoznawczą. W ciągu kilku lat, stałą się kluczowym wydarzeniem w doktoranckim kalendarzu konferencyjnym.

Tegoroczna edycja Forum zebrała blisko 30 doktorantów z polskich uczelni, którzy reprezentowali : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Pomorską w Słupsku, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny we Wrocławiu.

Zaprezentowane tematy dotyczyły różnego rodzaju zagadnień, a zaprezentowane zostały w blokach tematycznych. Wykład wprowadzający przeprowadził dr Piotr Oleksy (Instytut Kultury Europejskiej UAM, Instytut Wschodni UAM), który poruszył niezwykle istotny temat określenia pojęciowego badanego obszaru. Kolejno głos zabrała mgr Magda Pabin-Majchrzak (IW UAM), która przygotowała wystąpienie dotyczące miejsca badań wschodoznawczych we współczesnej nauce. Ostatnim prelegentem panelu wprowadzającego był mgr Oktawian Żmijowski (USz), który zaprezentował swoje badania dotyczące miejsca Rosji w zmiennej geopolityce.

Drugi panel konferencji poświęcony został zagadnieniom związanym ze wschodnimi sąsiadami Polski. Rozpoczęła go mgr Anna Kuleszewicz (IW UAM), która zaprezentował problematykę kryzysu polskiej oświaty na Białorusi w latach 2016-2018. Po niej głos zabrał mgr AndreyPetrenko (IW UAM) omawiając zagadnienie antysowieckiego ruchu powstańczego na Białorusi z lat 1918-1921 i jego opisu we współczesnym białoruskim dyskursie kulturowym i społecznym. Koleją prelegentką byłą mgr StefaniyaKavaleuskaya, która przedstawiła swoje badania dotyczące zależności białoruskich mediów od Moskwy i ich kontroli wewnętrznej. Tematykę białoruską w czasie panelu zakończył występ mgr Łukasza Staśkiewcza (IW UAM), który omówił aspekty polityczne, gospodarcze i militarne polityki Republiki Białoruś w stosunku do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Następnie uczestnicy panelu skupili się na zagadnieniach XX-wiecznej Ukrainy. Mgr Dominika Sobota (IW UAM) określiła wpływ ludobójstwa na Wołyniu na współczesne stosunki polityczne pomiędzy Ukrainą a Polską. Ostatnia głos w panelu zabrała mgr Alina Bacic-Saliszewksa (Akademia Pomorska), która w swoim wystąpieniu zawarła porównanie struktur organizacyjnych OUN i UPA na terenie Polski w latach 1945-1947.

Trzeci panel konferencji skupił się na zagadnieniach związanych z regionem kaukaskim. Rozpoczęła go mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia (IGSEGP UAM), która zaprezentowała swoje badania dotyczące zjawiska „małej ojczyzny” na przykładzie gruzińskiego regionu Mergelii-Górnej Swanetii. Kolejno głos zabrała mgr Katarzyna Wasiak (UŁ), która scharakteryzowała naród kistyjski. Kontynuacją tematyki gruzińskiej było wystąpienie mgr Marcina Olejnika (IW UAM), który przedstawił nieznaną inicjatywę listu Lecha Wałęsy do Micheila Saakaszwilego – prezydenta Gruzji. Podsumowaniem zagadnień kaukaskich było wystąpienie mgr Patryka Bukowskiego (UW), który zarezerwował specyfikę przemian politycznych w państwach Zakaukazia w XXI wieku.

Czwarty panel VI Ogólnopolskiej Doktoranckiej Konferencji Naukowej „ Naukowe Forum Wschodoznawcze – młodzi badacze wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”, poruszył zagadnienie dotyczące szerokopojętej tradycji i kultury na obszarze postradziecki. Jako pierwsza głos zabrała mgr Renata Chrzan (IN-BiLE Wrocław), prezentujące referat dotyczący kuchni w okresie ZSRR. Następnie swoją prezentację dotyczącą roli kobiet w życiu Józefa Stalina na przykładzie jego rodziny zaprezentowała lic. Amanda Grabowska (IW UAM). Kolejno głos zabrała mgr Dagmara Moskwa (INP PAN), która wygłosiła referat pod tytułem „Druga wojna światowa w rosyjskiej edukacji historycznej. Obraz blokady Leningradu w wybranych podręcznikach do historii ojczystej”. Zakończeniem omawiania tych zagadnień było wystąpienie mgr Michała Włodarczyka (UWr), który skupił się na wątkach przyrodniczo-mistycznych w poszukiwaniu rosyjskiej tożsamości narodowej.

Przedostatni panel skupił się na zagadnieniach związanych z kultem religijnym na obszarze postradzieckim. Pierwszy głos zabrał mgr Szymon Góźdź (URz), który w fascynujący sposób zaprezentował losy Ławry Troick-Sergijewskiej po rewolucji październikowej. Kolejnym prelegentem był mgr Andrzej Stopczyński (UŁ), który wygłosił referat dotyczący wpływu dżadydyzmu na kształtowanie się współczesnej świadomości społeczno-politycznej rosyjskich muzułmanów. Ostatni głos zabrał przedstawiciel Uniwersytetu im. KardynałaSefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr Sergiusz Anoszko ze swoim referatem Новыерелигиозныедвижениянапостсоветскомпространстве.

Ostatni panel Forum poświęciliśmy badaniom azjatyckim. Pierwszy referat przedstawiła mgr Magdalena Boniec (IW UAM), która przybliżyła zebranym postać Aleksandra Wiktorowicza Domożakowa, wybitnego twórcy archeoartu. Po niej głos zabrał mgr Paweł Bielicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który skupił się na znaczeniu relacji rosyjsko-kazachskich na bezpieczeństwo obszaru postradzieckiego. Ostatnim prelegentem konferencji był mgr Jakub Królczyk (IJ UAM), który zabrał nas w podróż historyczną do Wietnamu, prezentując wpływ ZSRR na proces zjednoczenia tego azjatyckiego państwa.

Po raz pierwszy organizatorzy konferencji postanowili o przygotowaniu publikacji pokonferencyjnej, której termin ukazania się zaplanowano na II połowę 2018 roku. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Forum pozwoli nam na rozwój współpracy pomiędzy młodymi badaczami związanymi z tematyką wschodoznwaczą.

Głównym organizatorem a zarazem inicjatorem serii konferencji jest mgr Magda Pabin-Majchrzak. Tegoroczna edycja organizacyjne wsparta została przez mgr Annę Kuleszewicz oraz Dominikę Sobotę i Amandę Grabowską – wolontariuszki i zarazem studentki Instytut Wschodniego.

 

forum kopia

FORUM 01 kopia

FORUM 03 kopia

FORUM 02 kopia

FORUM 04 kopiaFORUM 05 kopiaFORUM 07 kopiaFORUM 08 kopiaFORUM 09 kopiaFORUM 10 kopiaFORUM 11 kopiaFORUM 12 kopiaFORUM 13 kopiaFORUM 14 kopiaFORUM 15 kopiaFORUM 16 kopiaFORUM 17 kopiaFORUM 18 kopiaFORUM 19 kopiaFORUM 20 kopia