Białoruś w nowym (nie)porządku starego świata - debata 13 czerwca 2018

05 czerwiec 2018

000

 

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić  na spotkanie z ekspertami z białoruskich ośrodków naukowych i analitycznych, które odbędzie się 13 czerwca br. 

W czasie spotkania prelegenci podejmą się próby oceny rezultatów polityki zagranicznej Mińska, perspektyw reform organów prawa i administracji, reformowania białoruskiej gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem roli inwestycji zagranicznych) oraz oceny procesów różnicowania społecznego i ekonomicznego na Białorusi i związanych z nimi nastrojami społecznymi.

Zaproszeni goście są laureatami Konkursu na najlepszy tekst analityczny – organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych.

Z treścią nagrodzonych prac mogą zapoznać się Państwo na stronie konkursu: http://escii.eu/pl/konkurs-na-najlepszy-tekst-analityczny-rozstrzygniety/

Debata jest szansą na spotkanie z przedstawicielami niezwykle silnie  zróżnicowanego i rozproszonego białoruskiego  środowiska analitycznego. Zaproszeni goście reprezentują odmienne, w niektórych przypadkach krańcowo różne, koncepcje i poglądy  na temat zmian zachodzących w świecie i roli jaką Białoruś w nich odgrywa.

W spotkaniu wezmą udział:

Denis Bukonkin – politolog,  dyrektor  Centrum Studiów nad Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwem, wicedyrektor  Centrum Historii Geopolityki Instytutu Historii Białoruskiej Akademii Nauk (NAN Białoruś). Kierownik projektów analitycznych i naukowych prowadzonych we współpracy  z Fundacją im. Friedricha Eberta, Fundacją Konrada Adenauera, Biurem Dyplomacji Publicznej NATO (m.in. Rola i znaczenie dla Białorusi realizacji  projektu «Один пояс, один путь»). Autor prac poświęconych problemom procesów integracyjnych na terenie byłego  ZSRR,  polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej,  zagadnień związanych z rozwojem polityki sąsiedztwa Białorusi.

Aliaksandr Alachnovicz – dr ekonomii, wiceprezes Centrum Badań Społeczno-ekonomicznych CАSE Belarus (CASE Belarus — Center for Social and Economic Research Belarus ). Absolwent SGH w Warszawie i London School of Economics. Ekspert w zakresie makroekonomii. Autor kilkunastu prac poświęconych zagadnieniom makroekonomicznym, polsko-białoruskich stosunków handlowych oraz oceny ryzyka inwestycyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Nadjeżda Ćwirko – ekonomistka,  dziennikarka 2 kanału Telewizji Publicznej ONT z dwudziestoletnim stażem pracy w charakterze autora, głównego redaktora i eksperta  przy produkcji programów poświęconych gospodarce takich jak: Контуры о деноминации, «Наше утро» . Specjalizuje się w tematyce makroekonomii, polityce pieniężnej i  fiskalnej Białorusi.

Arkadź Nestarenko – niezależny dziennikarz, analityk, freelancer od kilkunastu lat mieszkający w Warszawie. Ekspert portalu internetowego „Nasze Mienie" («Наше мнение»); jeden z autorów  „Белорусского Ежегодника" 2011 i 2012; w latach 2011-2014 ekspert współpracujący z  Biurem Informacyjnym Solidarni z Białorusią. Specjalista w zakresie komunikacji politycznej i białoruskich elit regionalnych.


Serdecznie zapraszamy. 

dr Agnieszka Smólczyńska
dr Magdalena Lachowicz