Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

25 wrzesień 2018

Uwaga Studenci I roku wszystkich kierunków na Wydziale
Historycznym!


I etap zajęć z obowiązkowego Przysposobienia bibliotecznego odbędzie się
1 października, w Collegium Historicum, w następujących godzinach:

  • 9.30 Sala nr 1.44 im. Profesora Henryka Łowmiańskiego
  • 10.30 Sala nr 1.44 im. Sala Profesora Henryka Łowmiańskiego
  • 11.30 Sala nr 1.44 im. Profesora Henryka Łowmiańskiego
  • 12.30 Sala nr 1.44 im. Profesora Henryka Łowmiańskiego
  • 13.00 Sala nr 1.43 im. Profesora Józefa Kostrzewskiego

Prosimy uprzejmie o wybranie jednego dogodnego terminu.

Zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego kończą się wpisaniem zaliczenia w USOSie.

O terminach pozostałych dwóch etapów szkolenia, które odbędą się oddzielnie
dla poszczególnych kierunków studiów, prowadzący I etap poinformują w jego
trakcie.