WAŻNE KOMUNIKATY O ZAJĘCIACH

02 październik 2018

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie prosimy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej komunikatami.

 

I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

  • Zajęcia z przedmiotu GEOGRAFIA REGIONALNA (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 5 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicą w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

II ROK STUDIÓW LICENCJACKICH

  • Zajęcia z przedmiotu MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 6 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicę w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

  • Zajęcia z przedmiotu WSPÓŁCZESNA KULTURA KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI rozpoczną się od 25 października. Szczegółowe informacje wkrótce.

 

III ROK STUDIÓW LICENCJACKICH

  • Zajęcia z przedmiotu AZJA ŚRODKOWA – SPECYFIKA REGIONU (prowadzący prof. dr hab., Andrzej Rozwadowski) rozpoczną się od 25 października 2018 z powodu pobytu prof. Rozwadowskiego na wyjeździe służbowym za granicę w ramach projektu badawczego.

  • Zajęcia z przedmiotu KONSWERSATORIUM WSCHODOZNAWCZE (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 5 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicę w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

  • Zajęcia z przedmiotu METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 7 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicę w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

I ROK SUM

  • Wszystkie zajęcia w ramach „ścieżek regionalnych” (bloki przedmiotów do wyboru „EUROPA WSCHODNIA”, „AZJA- KAUKAZ”, „KRAJE BAŁTRYCKIE rozpoczną się od 15 października 2018. Do tego czasu należy wybrać jeden z bloków w systemie USOS.
  • Zajęcia z przedmiotu KONSWERSATORIUM WSCHODOZNAWCZE (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 5 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicę w ramach programu Narodowej AgencjiWymiany Akademickiej.

  • Zajęcia z przedmiotu GEOGRAFIA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA REGIONU (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 6 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicę w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

II ROK SUM

  • Zajęcia z przedmiotu KONSWERSATORIUM WSCHODOZNAWCZE (prowadzący dr Magdalena Lachowicz) rozpoczną się od 5 listopada 2018 z powodu pobytu dr Lachowicz na wyjeździe służbowym za granicę w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.