Konferencja "Współczesny dyskurs o ZSRR" - relacja

13 czerwiec 2019

13 czerwca 2019 roku odbyła się na Wydziale Historycznym UAM III Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Współczesny dyskurs o ZSRR”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców, działające przy Instytucie Wschodnim. Była to już trzecia konferencja przygotowywana przez SKNW. Wydarzenie zgromadziło młodych badaczy postradzieckiego Wschodu z różnych ośrodków krajowych, ale także zagranicznych. Wprowadzenia do rozważań nad zagadnieniem dyskursu o ZSRR dokonał dr Piotr Oleksy z Instytutu Wschodniego UAM wygłaszając referat Poradzieckość jako kategoria humanistycznej refleksji i analizy społeczno-politycznej. W trakcie konferencji dyskutowano m.in. nad zagadnieniami związanymi z miejscem Związku Radzieckiego w pamięci społecznej w krajach postradzieckich, miejscem ZSRR we współczesnej kulturze popularnej, postacią Józefa Stalina a także innych przywódców ZSRR we współczesnym dyskursie, pamięci i świadomości społecznej. Uczestnicy prowadzili bardzo ożywioną dyskusję, zadawali wiele pytań, zachęcali do rozważań oraz szerszemu przyglądaniu się procesom dotyczącym współczesnego dyskursu o ZSRR.Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że istnieje ogromna potrzeba mówienia o obszarze postradzieckim nie tylko w aspekcie tematu tegorocznej konferencji. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku będą mogli kontynuować rozpoczęte rozważania lub przyjrzeć się innym, równie ciekawym tematom dotyczących obszaru postradzieckiego.

            Przy okazji Konferencji została zaprezentowana wystawa fotograficzna "Studenckie spojrzenie na Europę Wschodnią" przygotowana przez członków oraz opiekun Koła - dr Agnieszkę Smolczyńską-Wiechetek.

 

M. Krzyżaniak

 

received 460268531418270

20190613 092653

20190613 113725

20190613 172120