II. Konferencja Naukowa pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0

Szanowni Państwo,

mam przyjemność, w imieniu własnym, Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Pana Kazimierza Jaroszka oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka, zaprosić do udziału w II. Konferencji Naukowej pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r.

Konferencja adresowana jest do badaczy reprezentujących różne dziedziny historii i archiwistyki, zajmujących się dziejami Polski i Białorusi, stosunkami polsko-białoruskimi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, badaniami nad kulturą i społeczeństwem obu krajów. Jest kontynuacją pierwszej edycji, która miała miejsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 r. Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań i projektów historyczno-archiwalnych, dotyczących rejestracji i gromadzenia źródeł do historii obu krajów.

Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół stanu wiedzy o źródłach do dziejów Polski i Białorusi w zasobach instytucji pamięci obu krajów, oraz także potrzeb i postulatów Badawczych w tym zakresie. Podjęte też będą kwestie archiwów społecznych, gromadzących dokumenty życia społecznego.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, pomysłów i zainteresowań naukowych pomiędzy historykami i archiwistami polskimi i białoruskimi, prowadzącymi badania w różnych ośrodkach zarówno w Polsce i Białorusi,  jak i w innych krajach.

Wystąpienia będą prezentowane w języku prelegentów, bez tłumaczenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Kiliszek z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w terminie do 20 listopada br., pod adresem mailowym: kkiliszek@archiwa.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM
Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz


Pobierz program konferencji

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.