NEKROLOG | PROF. SZOSTAKOWICZ

Wstążka

PROF. BOLES%u0141AW SZOSTAWKIEWICZ 

 PROFESOR BOLESŁAW SZOSTAKOWICZ
(3 X 1945 — 17 VII 2015)


17 lipca 2015 roku w Irkucku zmarł Profesor katedry historii powszechnej i stosunków międzynarodowych Bolesław Szostakowicz, slawista, wybitny badacz dziejów Polaków na Syberii, dobrze znany uczonym polskim zajmującym się tą problematyką.

Rodzina Szostakowiczów, co na Syberii nie należało do rzadkości, miała korzenie polskie. Po pradziadku zesłańcu oraz znanym działaczu gospodarczym na Syberii, otrzymał imię Bolesław. Urodził się 3 lutego 1945 roku w Irkucku. Ojciec jego, Sergiej, był profesorem historii starożytnej na uniwersytecie irkuckim. Bolesław, po ukończeniu w 1962 roku ze złotym medalem szkoły średniej, rozpoczął studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filologicznym uniwersytetu irkuckiego. Był uczniem wybitnego badacza dziejów Syberii, Fiodora Kudriawcewa. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów zatrudniony został w macierzystym uniwersytecie w charakterze aspiranta. Przeszedł wszystkie szczeble kariery uniwersyteckiej, od młodszego pracownika naukowo-dydaktycznego, starszego wykładowcy, docenta, do profesora. Tytuł ten otrzymał w 1998 roku.

Dość wcześnie w badaniach naukowych Bolesława Szostakowicza pojawiły się stosunki rosyjsko-polskie i obecność Polaków na Syberii. Zagadnieniom tym w różnych okresach i aspektach poświęcił większość swych blisko dwustu prac, na które składają się monografie, artykuły, biogramy, przyczynki i recenzje. Dorobek ten otwiera monografia z 1973 roku Polacy na Syberii w 1870-1890 latach (z historii rosyjsko-polskich stosunków w XIX wieku). W 1997 roku w Moskwie w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, na podstawie wykładu Węzłowe problemy historii Polaków na Syberii (koniec XVIII – koniec XIX wieku), ocenionego i wydanego w odrębnej publikacji, otrzymał tytuł profesora.

Oprócz intensywnej działalności naukowej poświęconej Polakom na Syberii, Profesor Bolesław Szostakowicz nigdy nie stronił od pracy na rzecz irkuckiej Polonii. Był członkiem organizacji „Wisła”, propagującej kulturę polską na Syberii Wschodniej, członkiem prezydium Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Ogniwo” oraz prezesem Komisji Naukowej Kongresu Polaków w Rosji. Jego dorobek naukowy i aktywność wysoko oceniona została przez władze polskie. W 1997 roku odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi, a w listopadzie 2013 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.

Profesor Bolesław Szostakowicz w czasie swoich licznych pobytów w Polsce miał okazję odwiedzić Poznań. W 1993 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla studentów wygłosił cykl wykładów dotyczący Polaków na Syberii. W bibliotekach poznańskich (zwłaszcza w Bibliotece Kórnickiej) poszukiwał materiałów związanych z obecnością Polaków w różnych regionach Syberii. Poznań odwiedził również w marcu 2009 roku. Wówczas to w uniwersytecie, w Auli Lubrańskiego, odznaczony został medalem „Pro Polonia”, nadanym przez Stowarzyszenie Pracy Organicznej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uhonorowany został za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury. Ostatni raz, jako członek delegacji uniwersytetu irkuckiego, przebywał w Poznaniu w 2013 roku. Wówczas to spotkał się ze studentami Instytutu Historii i Instytutu Wschodoznawstwa.

Wraz ze śmiercią Profesora Bolesława Szostakowicza odszedł wybitny Znawca syberyjskich losów Polaków, Człowiek życzliwy, utrzymujący serdeczne kontakty z uczonymi polskimi zajmującymi się tą problematyką, Przyjaciel Polski.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.