Nekrolog PROF. ZW. DR HAB. WIESŁAW MARIAN OLSZEWSKI


PROF. ZW. DR HAB. WIESŁAW MARIAN OLSZEWSKI
(1956-2015)  


prof. Olszewski22 października 2015 r. zmarł po długiej chorobie Profesor Wiesław Olszewski, znamienity uczony, znawca dziejów powszechnych XIX-XX wieku oraz historii i kultury Dalekiego Wschodu, Chin, Wietnamu, Australii a także Afryki, podróżnik i fotograf, który wielokrotnie przemierzył te dalekie kontynenty.

Profesor Wiesław Olszewski od chwili rozpoczęcia studiów związany był z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu w 1979 r. ukończył studia historyczne, następnie w 1984 r. obronił doktorat poświęcony Polityce kolonialnej Francji w Indochinach w latach 1858-1908, i w 1992 r. uzyskał habilitację publikując unikatową na rynku polskim Historię Wietnamu. W 1998 r. uzyskał tytuł profesora, od 2007 roku był profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii UAM, skąd w 2012 r. przeszedł do Instytutu Wschodniego, gdzie podjął wykłady poświęcone problemom Azji i Dalekiego Wschodu.

Po uzyskaniu habilitacji wraz ze swoim mistrzem Profesorem Antonim Czubińskim opublikował wielokrotnie wznawiany w l. 1995-1999 i doskonalony, powszechnie używany na wszystkich polskich uniwersytetach podręcznik do Historii powszechnej 1939-1997, oraz dwutomowe opracowanie Świat po 1945 r. a potem Dzieje współczesnego świata od 1939 roku (2009). W sumie Profesor Wiesław Olszewski jest autorem 30 książek i ponad stu mniejszych prac naukowych oraz bardzo licznych artykułów publicystycznych, reportaży i fotografii z dalekich podróży.

nekrologInteresował się także dziejami Poznania i Wielkopolski. Nasze miasto zawdzięcza mu fundamentalne prace poświęcone miejscowym nekropoliom, zwłaszcza Poznańskiej Cytadeli.  Jego książka poświęcona obozowi jeńców sowieckich w Strzałkowie w okresie I wojny światowej przyczyniła się do odrzucenia bezpodstawnych oskarżeń strony polskiej o ich eksterminację, a przetłumaczona na język rosyjski i wydana w Rosji została nagrodzona Orderem Przyjaźni przez Prezydenta Władimira Putina. Ponadto za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania dorobku kulturowego narodów Azji i Pacyfiku odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz przez prezydenta Wietnamu, Orderem Przyjaźni za badania nad Wietnamem i Indochinami.

Odejście Profesora Wiesława Olszewskiego jest niepowetowana strata dla naukowej wspólnoty historyków Wydziału Historycznego w tym Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.