Nekrolog | Profesor Grzegorz Marian Kotlarski

 Profesor Grzegorz Marian Kotlarski

21 maja 1936 – 3 grudnia 2015

Dyrektor Instytutu Wschodniego w latach 1993–2002  

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Grzegorza Kotlarskiego. Trudno wspominać Pana Profesora nie używając wielkich słów, gdyż był wspaniałym człowiekiem. Z pewnością wielu – byli uczniowie, studenci, doktoranci, współpracownicy, znajomi – odczuwa na myśl o Panu Profesorze wdzięczność. Nie pozostawał obojętny na kłopoty i problemy innych. Za te słowa skarciłby nas zapewne, nie lubił bowiem patosu i egzaltacji. Zapamiętamy go jako osobę niezwykle życzliwą, bezinteresowną, cierpliwą, skromną, pełną pozytywnej energii, dowcipną i szanującą ludzi. Pan Profesor był współzałożycielem, wieloletnim dyrektorem i dobrym duchem Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Z naszym uniwersytetem związany był od studiów magisterskich, które odbył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym po uzyskaniu matury w Liceum, w Katowicach–Ligocie w latach  1954 – 1960 roku, uzyskując tytuł magistra historii pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Grota. Wkrótce potem odbył staż asystencki w nowoutworzonej Katedrze Historii Filozofii, ale zmuszony okolicznościami życiowymi po roku powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego i pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym do 1967 roku. Właściwa karierę naukową mgr Grzegorz Kotlarski rozpoczął  w roku akademickim 1967–1968 na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Filozofii kierowanej przez prof. dr hab. Stefana Kaczmarka. W tej katedrze przekształcoenj później w Zakład w Instytucie Filozofii UAM przepracował ponad ćwierć wieku. Tam w 1974 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej „Poglądy filozoficzne Patrycego Przeczytańskiego”.

Jego zainteresowania naukowe oscylowały stale wokół historii polskiej myśli filozoficznej XVIII–XIX w. w początkowym okresie Grzegorza Kotlarskiego zajmowały filiacje polskiej myśli z francuską w okresie Oświecenia. Po doktoracie w 1974 r. zwrócił się ku polskiej myśli marksistowskij, czego rezultatem była rozprawa habilitacyjna „Myśl społeczna Róży Luksemburg. Próba rekonstrukcji historiozofii”. Po habilitacji uzyskał stanowisko docenta. Trzecim obszarem zainteresowań naukowych Grzegorza Kotlarskiego była polska filozofia romantyczna i jej związki z filozofia niemiecką. Okres solidarnościowego zrywu a potem transformacji ustrojowej całkowicie zmienił życie Profesora Kotlarskiego. Zaangażowany w nielegalną działalność, a w 1989 r w prace w Komitecie Obywatelskim, kierował m. in. Komisją Zakładową NSZZ Solidarność na UAM. To to środowisko skłoniło Profesora Kotlarskiego by w 1992 r. wszedł do Rady Naukowej nowoutworzonego Instytutu Wschodniego a następnie by w 1993 r. objął stanowisko jego dyrektora. To dzięki wysiłkowi Profesora Kotlarskiego Radę Instytutu wschodniego zasiliło grono znakomitych uczonych i pozwoliło w 1996 r przekształcić Instytut w jednostkę naukowo-dydaktyczną. Mianowany w 1998 r. profesorem UAM ukształtował wizję Instytutu Wschodniego jako jednostki interdyscyplinarnej o charakterze humanistycznym.

Interesował się wieloma dziedzinami humanistyki, lecz najbardziej bodaj intelektualnie pociągała Profesora antropologia filozoficzna, próbująca rozwikłać wielką tajemnicę człowieka. Człowiek i zawiłości jego egzystencji zawsze były dla Profesora najważniejsze, nie tylko w refleksji filozoficznej, ale także w zwykłym, codziennym życiu, pracy z uczniami, studentami, doktorantami.       

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.