"Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy."


Pragniemy z radością poinformować że nakładem portalu e-wydawnictwo.eu wydana została właśnie książka "Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy." pod redakcją dr Marty Studennej-Skrukwy oraz mgr Anny Stryjakowskiej.

Pozycja ta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa pod adresem: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/4353


OkładkaSpis treści:

1. Słowo wstępne
2. Михаил Кришталь, Влияние неолиберальной, неореалистской и неоевразийской школ международных отношений на внешнюю политику России (1991-2013)
3. Michał Włodarczyk, Is Vladimir Putin a new Bismarck? Russian new imperialism in context of realistic theory of international relations
4. Dagmara Moskwa, Charakterystyka rosyjskiej polityki zagranicznej na podstawie analizy Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 r.
5. Michał Romańczuk, Pozycja Federacji Rosyjskiej na świecie po 1991 roku
6. Mateusz Chudziak, Relacje rosyjsko-tureckie od 2002 r.
7. Marek Wojnar, Spór o historię czy o prawa mniejszości narodowej? Rosyjska polityka historyczna wobec Łotwy
8. Michał Szczygielski, Rosyjski nacjonalizm – zagrożenie „medialne” czy rzeczywiste?
9. Anna Stryjakowska, Czas apokalipsy? Ponowoczesne wyzwania dla rosyjskiej tożsamości w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
10. Panel ekspercki - Russkij Mir: wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?
11. Noty biograficzne


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.