VI edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej pt. „Zostań Wschodoznawcą”

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 
VI edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie  i Azji Środkowej  

„Zostań Wschodoznawcą”    

Tytuł tegorocznej edycji: Dni, które wstrząsnęły światem – rewolucje rosyjskie i wojna domowa 1917-1920  

 W 2017 roku minie setna rocznica dwóch rewolucji rosyjskich: lutowej i październikowej. Luty 1917 przyniósł krótkotrwałą nadzieję na Demokratyczną Federacyjną Rosję, która odrzuci jarzmo samodzierżawia i  dołączy do nowoczesnych państw świata. Październik 1917 przyniósł jednak Rosji i innym krajom rozpadającego się Imperium Rosyjskiego krwawy terror, wojnę domową i rządy totalitarnego reżimu na wiele dziesięcioleci. Światu przyniósł wyzwanie dla dotychczasowego porządku – odtąd konfrontacja między Międzynarodówką Komunistyczną a resztą świata będzie jednym z naczelnych problemów historii XX wieku. Rewolucje rosyjskie to także barwne, tragiczne, okrutne pasmo wydarzeń,  plejada postaci, partii politycznych, symboli. Wojna domowa miała wiele frontów, wiele regionalnych wcieleń, wiele linii konfrontacji.

Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej nawiązuje do rocznicy rewolucji rosyjskich 1917 roku, wojny domowej w byłym Imperium Rosyjskim w latach  1918-1920, oraz ich odbicia w kulturze i pamięci historycznej.

W Konkursie oceniać będziemy nie tylko znajomość faktów z zakresu przebiegu rewolucji i wojny domowej. Ocenie podlegać będą również rozumienie przyczyn i konsekwencji upadku caratu i powstania Rosji bolszewickiej.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • I etap – (19 stycznia 2017 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą  otwarte i zamknięte pytania dotyczące przyczyn, przebiegu i szeroko pojętych konsekwencji rewolucji rosyjskich 1917 roku i wojny domowej w Rosji 1918-1920. Na podstawie testu Komisja Egzaminacyjna wyłoni 10 finalistów Konkursu. 
  • II etap (finałowy)  – (20 marca 2017 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję  temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu. Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. 
Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody przekazane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów Konkursu – redakcję dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia oraz Wydawnictwo Czarne.  

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać na adres mailowy koordynatora VI edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej dr Marty Studennej-Skrukwy: studnia@amu.edu.pl w terminie  do 9 stycznia 2017 r. Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz Instrukcję dla Nauczyciela pobrać można poniżej.    

Zgłoszenia (w dokumencie Word) przesyła nauczyciel – opiekun uczestnika konkursu.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika, 
  • rok urodzenia, 
  • klasa, 
  • pełna nazwa i adres szkoły oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe nauczyciela koordynującego. 
Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja po raz drugi odbędzie się w nowej siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w Campusie Morasko.  Finaliści będą mieli możliwość zwiedzić nowy budynek i już teraz poczuć się jak studenci Instytutu Wschodniego UAM. Czekamy na Was!   


Do pobrania: © Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.