W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej.


INSTYTUT WSCHODNI UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU  przy współpracy   STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD ODDZIAŁ W POZNANIU   mają zaszczyt zaprosić na:

Międzynarodową Konferencję Naukową
„W cieniu walczących imperiów.
Europa Wschodnia w I wojnie światowej”.
(16-17 października 2014 r., Poznań)

Problematyka i obszary badawcze

Konferencja organizowana jest w związku z przypadającą na rok 2014, setną rocznicą wybuchu  I Wojny Światowej, która w zasadniczy sposób wpłynęła na dzieje Europy i całego świata, szczególne zaś piętno odciskając na losach narodów Europy Wschodniej. To na tym obszarze walczyły ze sobą trzy imperia, które w wyniku wojny uległy ostatecznemu rozpadowi. Powstał zupełnie nowy porządek polityczno-państwowy, nieodwracalnemu przeobrażeniu uległa świadomość społeczna mieszkańców kontynentu. Kulturowe następstwa tamtych wydarzeń odczuwalne są, w mniej czy bardziej uchwytny sposób, do dzisiaj.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i została pomyślana jako przestrzeń dialogu dla badaczy reprezentujących szeroko pojętą humanistykę: historyków, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków sztuki, filmoznawców etc. Zależy nam na tym, by I Wojna Światowa  ukazana została nie tylko w perspektywie stricte historycznej, widzianej w optyce politycznej i militarnej, ale również przez pryzmat zjawisk i procesów o charakterze kulturalnym, społecznym, narodowym i świadomościowym. Istotną kwestią jest także dzisiejsza percepcja I Wojny Światowej na obszarze Europy Wschodniej: na ile jest ona wydarzeniem żywym oraz inspirującym w świadomości narodów Europy Wschodniej. Dyskusję chcielibyśmy skoncentrować wokół trzech zagadnień podstawowych: państwa, narodu i kultury. Zwieńczeniem konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem wybitnych badaczy, w tym gości zagranicznych.      

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 • Języki konferencji: polski i rosyjski;
 • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2014 roku na adres e-mail: konf.wschodo.2014@gmail.com
 • Opłata konferencyjna wynosi 180 PLN (45 EURO)
 • Opłatę konferencyjną należy uiścić do 30 lipca 2014 roku na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając symbol K00000447; adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań;
 • W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają: 
  • materiały konferencyjne, druk monografii zbiorowej (patrz niżej), 
  • wyżywienie (2 obiady, przerwy kawowe, bankiet);
  • Organizatorzy nie opłacają kosztów podróży i nie zapewniają bezpłatnego zakwaterowania. W miarę napływania zgłoszeń organizatorzy zapewnią pomoc w rezerwacji noclegów. (Koszt noclegu w pokojach gościnnych Domu Studenckiego UAM Jowita wynosi 70 PLN za dobę w przypadku płatności Instytutu Wschodniego lub 80 zł plus 8% VAT w przypadku płatności dokonywanych przez samych gości). 
 • Organizatorzy zamierzają opublikować plan konferencji w formie monografii zbiorowej. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych tekstów. 
 • Referaty w języku polskim, angielskim lub rosyjskim, o objętości 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, w formacie WORD, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia pojedyncza, przypisy dolne, zdjęcia do tekstu w    formacie *.jpg, minimum 1 MB), prosimy przesyłać na adres e-mail: konf.wschodo.2014@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2014 roku. Referaty muszą posiadać niewielkie resume (do 10 zdań) w języku angielskim.           

Organizatorzy Konferencji:

Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Artur Kijas; 
 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski;
 • dr hab. Marek Figura;
 • prof. dr hab. Dominik Kubicki;
 • prof. Siergiej Michalczenko;
 • prof. Tamara Smirnova.
Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Marek Figura – przewodniczący;
 • dr Tomasz Nakoneczny;
 • dr Magdalena Lachowicz;
 • dr Jan Witczak;
 • dr Bartłomiej Garczyk.   
Kontakt:

Instytut Wschodni UAM ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań Pytania prosimy kierować do: dr Tomasz Nakoneczny tel. (+48) 515 265 711; dr Bartłomiej Garczyk tel. (+48) 606 626 290 


Kliknij by pobrać formularz zgłoszeniowy

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.