„Wokół dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa

„Wokół dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Instytut Wschodni UAM
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód (Oddział Wielkopolski),


Data: 12 maja 2016  
Miejsce:  s. 3.130 Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89D Poznań 

Konferencja dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w dyskursie białoruskim i polskim. Pierwszy panel zaprezentuje tematykę Wielkiego Księstwa we współczesnej historiografii białoruskiej i polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poznańskiej szkoły badań lituanistycznych. Drugi panel jest przeznaczony na dyskusję o stosunku Białorusinów i Polaków w XX w. wobec dziedzictwa Wielkiego Księstwa. Trzeci panel dotyczy historycznych i kulturalnych więzi między Białorusią w Wielkopolską i Poznaniem i perspektyw współpracy naukowej.


PROGRAM 

10.30 Uroczyste otwarcie konferencji 

10.45 Panel I: Wielkie Księstwo Litewskie w najnowszej historiografii białoruskiej i polskiej

Moderator prof. UAM dr hab. Marek Figura

 • Prof. EUH w Wilnie, dr Henadz Sahanovich
 • Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (IW UAM)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (IW UAM)
 • Prof. dr hab. Jan Jurkiewicz (IH UAM)
 • Prof. UAM dr hab. Jarosław Nikodem (IH UAM) 
12. 30 Panel II: Białorusini i Polacy wobec dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XX wieku

Moderator: dr Grzegorz Skrukwa (IW UAM)

 • Prof.  dr hab. Alaksandr Smalanczuk (Instytut Slawistyki PAN)
 • Dr Alaksandr Pashkevich („Arche” Mińsk)
 • Dr Andrei Charniakevich (Centrum Studiów Białoruskich przy Studium Europy Wschodniej UW w Warszawie)
 • Prof. UAM dr hab. Marek Figura (IW UAM)
 • Dr Krzysztof Fedorowicz (IW UAM)
 • Mgr Łukasz Staśkiewicz (IW UAM) 
14.00 Panel III: Historyczne i kulturalne związki Poznania i Wielkopolski z Białorusią, i perspektywy na przyszłość

Moderator: prof.  UAM dr hab. Marek Figura

 • Prof. dr hab. Artur Kijas (IW UAM)Dr Andrei Charniakevich (WNPiD UAM)
 • Dr Grzegorz Skrukwa (IW UAM)
 • Paweł Kazanecki (ekspert ds. Europy Wschodniej)
 • Lic. Anna Kuleszewicz (IW UAM) 
15.30 Zakończenie konferencji 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.