Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne


W dniach 20 - 21  listopada  2014 r.
odbędzie się 
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna
pod tytułem:

"Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków.
Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
"


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (PDF) 
(zaktualizowany 19 listopada)


Organizator: Instytut Wschodni, Wydział Historyczny UAM

Miejsce obrad konferencji: Sala im. J. Lubrańskiego i Sala Senatu w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1 i sala 118 w Collegium Historicum UAM przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu

Uroczysta inauguracja  konferencji rozpocznie się o godzinie 09:00 w Collegium Minus w Sali. J. Lubrańskiego (tzw. Mała  Aula UAM).


Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa Ewy Cichockiej  i Magdy Pannert pt. DZIEŃ, ZMIERZCH I NOC - rzeźby Igora Mitoraja w  Agrigento.

Otwarcie  wystawy odbędzie  się w  pierwszym dniu  konferencji podczas pierwszej  sesji plenarnej w  godzinach 09:30 - 10:45. Wystawa będzie prezentowana w holu Collegium Minus i potrwa do 01. grudnia 2014 r.

Celem konferencji jest uchwycenie emigracyjnych dróg Polaków i zachowanych śladów ich obecności, dokonanie analizy tychże emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych bądź będących w trakcie prowadzenia badań dotyczących kulturowej (w szerokim rozumieniu) obecności Polaków i Polonii w społeczeństwach, w których przyszło im realizować swe życiowe spełnienie się, wraz z uchwyceniem roli polskiego duszpasterstwa emigracyjnego jako posłudze sakramentów podtrzymaniu kulturowości cywilizacyjnej Polaków na wychodźstwie lub wspólnotach polonijnych – w szeroko rozumianej ich integracji.

W szczególności chodzi o określenie, ustalenie bądź rozpoznanie:
• jakie są to emigracyjne szlaki Polaków; jak one przebiegły, czym były warunkowane, jakie determinizmy spowodowały dramat rozstania z Polską, Rzeczpospolitą;
• jak ukształtowały się emigracyjne obecności Polaków i Polonii w kulturach społeczności bądź społeczeństw tego samego matecznika cywilizacyjnego lub poza nim; jaką dominującą cechę przybrały one, za pomocą której możliwe byłoby dokonanie charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej itd.;
• w jakim stopniu kulturowość Polaków, a nawet cywilizacyjność polska, naznaczona tkwieniem w Slaviae occidentalis, pozwoliła im na wniesienie w środowiska społeczeństw i państwowości innych kultur: zachodnioeuropejskich i wschodnio-europejskich, a także pozazachodnioeuropejskich i pozawschodnioeuropejskich, niepowtarzalnej obecności emigracyjnej – polonijnej; jakie cechy bądź jaką charakterystykę owa obecność przejawiła w różnych społeczeństwach;
• jaki wpływ na postawy kulturowe tychże społeczeństw wywarły owe kulturowe implamentacje Polonii;
• jak różne rodzaje tożsamości kolektywnej krajów docelowej emigracji bądź repatriacji wpłynęły na kształt tejże polonijnej obecności; jakie nabyła specyficzne cechy w zależności od krajów, ich kultur, systemów gospodarczych itd.
• jakie pozostały świadectwa (piśmiennicze i inne) po tychże obecnościach; jakie ukazuje one nieznane losy i wkład Polaków lub polonijnych wspólnot w określone lokalne kulturowości; jaki nieznany badawczo świat kulturowy człowieczego spełnienia się w jestestwie ukazuje się w treści tychże świadectw;
• jaka okazała się i zarazem jest rola polskiego duszpasterstwa emigracyjnego w twórczym kształtowaniu tychże obecności Polonii; na czym polega fenomen polskiej kultury katolickiej w środowisku polonijnym.W tym kontekście może zostać badawczo uchwycony i zanalizowany problem roli polityki w procesach emigracyjnych, a równolegle wpływ procesów emigracyjnych na zmiany polityki oraz kultury politycznej, kultury masowej i wysokiej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, na ile emigracyjności ludzkie wymuszają określone zmiany polityczne i kulturowe, a jeśli tak – to, jakie.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w  konferencji
W imieniu Komitetu Naukowego
ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.