WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA


WYNIKI REKRUTACJI 

NA STUDIA I STOPNIA 


Lista rankingowa kandydatów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) w roku akademickim 2017/2018 dostępna jest pod poniższym linkiem: