Zajęcia z dr. Alieksiejem Wasiliewem rozpoczną się od dnia 23 października 2017.

Zajęcia z visiting professor dr. Alieksiejem Wasiliewem, tj.

  • Religie i systemy światopoglądowe… (I rok lic.)
  • Współczesna kultura krajów… (II rok lic.)

 rozpoczną się od dnia 23 października 2017.