Konferencje organizowane przez
Instytut Wschodni w roku kalendarzowym 2017


1.  III Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Wschodni UAM„Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”

Termin: 27 marca 2017