Umowy Instytutu Wschodniego z partnerami zagranicznymi i polskimi


Umowa z Uniwersytetem w Symferopolu (Krym), obowiązująca od roku 2001, dotyczy  współpracy między Uczelniami, szczególnie wymiany doświadczeń  kadry naukowej i studentów.

Umowa z Uniwersytetem w Irkucku, została zawarta w 2003 roku, w jej ramach przewidywane są staże naukowe doktorantów i studentów na Syberii.

Umowa z Kijowskim Uniwersytetem Slawistycznym obejmuje  współpracę w zakresie kształcenia doktorantów, wymianę kadry naukowej i organizowanie wspólnych konferencji naukowych.

Umowa z Narodowym Uniwersytetem Karazina w Charkowie obejmuje kształcenie i wymianę kadry naukowej i studentów

Umowa z Białoruskim Instytutem Prawoznawstwa w Mińsku obejmuje organizację wspólnych konferencji naukowych, wymianę kadr naukowych, kształcenie studentów,

Współpraca z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, Katedrą Europy Środkowej i Wschodniej w ramach umowy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy), dotyczy wymiany studentów w ramach programu Socrates  - Erasmus i wspólnych projektów badawczych

Porozumienie z Instytutem Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytutem Orientalistyki RAN oraz badaczami z innych ośrodków Rosji i Ukrainy  dotyczące realizacji interdyscyplinarnego projektu badawczego pt. „Rosja między Wschodem a Zachodem”.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.