Dr Eryk Pieszak


E-mail:
pieszak@amu.edu.pl


Telefon:
829-14-58

Dyżury:
Poniedziałek: 11.00-12.00 (s.3.32)
Środa: 11.30-12.30 (s.3.32)


Etapy pracy naukowej:

Obrona pracy magisterskiej -1995, UAM, WNS, Instytut Filozofii, ''Antropizm czasów post w twórczości Witolda Gombrowicza''
Obrona pracy doktorskiej - 1999, UAM, WNS, Instytut Kulturoznawstwa, ''Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym''

Zainteresowania naukowe:

Do moich zainteresowań badawczych należą różnorodne aspekty komunikacji. Zaczynając od metafizycznych podstaw komunikacji, przez kulturowe i psychospołeczne jej uwarunkowania po czysto praktyczne aspekty przekazu w marketingu i zarządzaniu.

Realizowane tematy badawcze:

 • Słowo ślad obrazu - Komunikacja możliwego i niemożliwego na podstawie koncepcji M. Heideggera i L.Szestowa
 • Manipulacja i uczciwość - wykorzystanie wiedzy psychospołecznej we współczesnym komunikowaniu masowym i w marketingu.

Spis najważniejszych publikacji:

 • Klasztor życia codziennego, ''W drodze'' 6 (276), czerwiec 1996, s. 89-96.
 • Człowiek czasów post w twórczości Witolda Gombrowicza, ''Opcje'' 3 (14) wrzesień 1996, s. 14-20.
 • Gombrowicza nierzeczywista rzeczywistość, ''Opcje'' nr 3 (26), czerwiec 1999, s. 6-13.
 • Wschód i Zachód - Johna Ching-Hsiung Wu - droga do współ-milczenia, ''Idea'' XI 1999, s. 93-102.
 • Nie-świadomość - Schelerowska kategoria spotkania ponad świadomością, w: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, pod red. A. Motyckiej i W. Wrzoska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000, s. 74-82.
 • Twarz Drugiego jako możliwość spotkania z Innym czyli recepcja myśli judaistycznej w kulturze europejskiej na podstawie koncepcji E. Lévinasa'' w: Oblicza Europejskiej tożsamości, pod red. R. Suchockiej, Wydawnictwo Naukowe WSHNiD, Poznań 2001, s. 59-66.
 • Twarz Boga, twarz Tory, ludzka twarz. Lévinasa spotkanie z Innym, ''Idea'' XIV, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, s. 59-68.
 • Uobecnienie niemożliwego czyli łaska wiary według Lwa Szestowa, ''Sprawy Wschodnie'', Czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. A. Mikiewicza, zeszyt 1, Poznań 2002, s. 109-116.
 • Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.