Dr Grzegorz SkrukwaDr hab. Grzegorz Skrukwa

e-mail: skrukwa@amu.edu.pl
telefon: 829-14-47, 829-14-62

Stanowisko:
wicedyrektor Instytutu Wschodniego ds. naukowych
adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej 

Dyżur:
Poniedziałek: 11.00-12.00 (s.3.16, s. 3.37)
Czwartek: 14.00-15.00 (s. 3.16, s.3.37)

 


Przebieg pracy naukowej:

 • 2001-2005 studia doktoranckie (Wydział Historyczny UAM)
 • 2006-2009 adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
 • od 2009 adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe:

 • historia Ukrainy XX-XXI w., procesy formowania się nowoczesnego narodu i państwowości ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917-1921)
 • historia najnowsza innych państw i narodów Europy Wschodniej oraz Środkowej, sprawy narodowościowe, procesy narodowotwórcze
 • stosunki międzynarodowe na obszarze postradzieckim, zwłaszcza w zakresie polityki obronności i bezpieczeństwa oraz współpracy regionalnej i subregionalnej

Realizowane projekty badawcze:

 • Ukraińcy i Morze Czarne XIX-XXI w. – związki narodu i państwa ukraińskiego z akwenem czarnomorskim i regionem czarnomorskim w aspekcie etnicznym, politycznym i kulturowym


Spis najważniejszych publikacji:

Formacje wojskowe ukraińskiej Książki:

 • Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921,
  Wydawnictwo Adam Marszałek,
  Toruń 2008 


Artykuły:

 • Nowe trendy w polityce ZSRR po śmierci Józefa Stalina, w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, red. A. Makowski, Szczecin 2007
 •  Alojzy Stanisław Matyniak – prezes „Prołużu” i jego działalność w latach 1945-1949, w:Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej, red. P. Pałys, Opole 2008
 • Ruch prołużycki w Polsce 1945-1950. Alternatywna koncepcja polityki zagranicznej, w: Polska między Wschodem a Zachodem, T. I, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor, Toruń 2008
 • Daleki Wschód w badaniach Gwidona Sadkowskiego, w:Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, red. A. Furier, Szczecin 2008
 • Osyp Nazaruk – ukraiński polityk i publicysta wobec Polski i Polaków, „Humanitarni Nauki. Naukovo-praktyčnyj žurnal” 2008, nr 2 (16)
 • Ukraińska Halicka Armia podczas epidemii tyfusu (listopad 1919 – kwiecień 1920), w: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010
 • Mentalność halickiej ukraińskiej inteligencji – do 1918 r. oraz przemiany na skutek wojny i rewolucji, w: Historia – mentalność – tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, red. K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak, Poznań 2010
 • Rosjanie w walce o niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917-1920), w: Studia z dziejów Europy Wschodniej, red. P. Kraszewski, G. Błaszczyk, Poznań 2010
 • Krym – ukraiński punkt widzenia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” vol. II (2011/1)
 • Wsparcie społeczności międzynarodowej dla "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie (2004), w: Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji, pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011, s. 85-100
 • Polacy i Ukraińcy wobec morza (do 1939), w: Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, pod red. R. Drozda i T. Sucharskiego, Słupsk 2012, s.57-66.
 • Kiryłła Jeskowa Ostatni Władca Pierścienia – polemika z Tolkienem w imię modernizacji i Eurazji, w: Władcy Pierścieni: presje , opresje i przyjemności kultury popularnej, red. M. Marchow, D. Mroczkowska, M. Troszyński, Poznań 2003, s. 73-80
 • Udział Polski i Ukrainy w międzynarodowych operacjach i misjach wojskowych na rzecz pokoju (do 2001 roku), w: Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwśkyj, W. Sobczak, Poznań 2012, s. 165-186.
 • Partnership or Disrespect? The Republic of Moldova in Ukraine’s Policy at the Beginning of the 21st Century, w: Moldova: in Search of Its Own Place in Europe, ed. N. Cwicinskaja, P. Oleksy, Bydgoszcz 2013, s. 40-54
 • Ukraińcy i Morze Czarne. Nacjonalistyczne geografia w postradzieckiej rzeczywistości, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” vol. XII (2013/3)
 • Ukrainians and the Black Sea. Nationalist Geography in the Post-Soviet Reality, “Sensus Historiae. OA Interdyscyplinary Journal”,  vol. 12 (2013/3), http://www.sensus-historiae.amu.edu.pl/index.php/sensus/article/view/57/56
 • [Redakcja]: Panel ekspercki - Russkij Mir: wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?, w:, Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, red. M. Studenna-Skrukwa, A. Stryjakowska, Poznań 2014, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/4353
 • „Harcerska alternatywa”. Wokół tygodnika „Na Przełaj” (1980-1989), w: Od kontrultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red. E. Chabros, Wrocław 2014, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, s. 79-97.
 • Radziecka plaża czarnomorska: między kolektywizmem a intymnością, w: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, R. Kulmiński, Warszawa-Kraków 2014, Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki i Wydawnictwo Libron, s. 97-115.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.